Matthew 18

Mibɨltok amɨn egɨp egɨp dakon gen

(Mk 9.33‑37 ae Lk 9.46‑48)

1 a  Uŋun bɨsapmon paŋdetni da Yesukon kɨŋek yaŋ iyɨwit, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan namɨn da amɨn dɨwarɨ yapmaŋek man madepni toŋ?”

2Yaŋba Yesu da amɨn monɨŋ kɨnda iyɨŋban opban paŋdetni da bɨkbɨgon yɨpban agakwan 3 b  yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, ji kulabɨk aŋek amɨn monɨŋ da tɨlagon dɨma egɨpni kaŋ, ji Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan dɨma egɨpdaŋ. 4Amɨn kɨnda iyɨ do nandaban pɨŋakwan amɨn monɨŋ da tɨlagon egɨpjak kaŋ, uŋun amɨn Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan man madepni toŋ. 5 c  Ae amɨn kɨnda da amɨn monɨŋ oden kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namɨŋek egakwan aŋpulugosok kaŋ, uŋun amɨn nak naŋ aŋpulugosok.”

6Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda da amɨn monɨŋ kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namɨŋek egakwan yokwi asak do yabetjak kaŋ, uŋun dakon kobogɨ yokwisi. Yabet dɨma aŋakwan amɨn da wit mɨsɨŋɨt tɨp madep tegɨkon wamaŋ maba tap ɨlarɨgwan pɨgek kɨmotjak kaŋ uŋun tagɨ.

7“Mɨktɨmon amɨn ekwaŋ, awa! Amɨn dɨwarɨ da yokwikon depdaŋ. Mani yokwi ani do yabetdaŋ amɨn, awa!

8 d  “Kɨsitgo bo kandapgo da yokwi aki do gayɨŋban kaŋ, mandaŋ dagaŋ mabɨ kɨsak. Gwɨnɨmbɨl egek Tɨpdomon kɨndap tebanon pɨgɨki yaŋ do kɨsitgo bo kandapgo mandaŋ dagaŋek tagapmɨ egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn aki. 9Ae dabɨlgo da yokwi aki do gayɨsak kaŋ, pɨlɨk mabɨ kɨsak. Gwɨnɨmbɨl egek Tɨpdomon kɨndap tebanon pɨgɨki yaŋ do dabɨlgo kɨnda pɨlɨgek tagapmɨ egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn aki. 10 e  Ji kaŋ kɨmotni. Amɨn monɨŋ dakon aŋeloni Kwen Kokupmon Piŋkop da ɨŋamon toktogɨsi ekwaŋ. Do amɨn monɨŋ do nandaba yo ɨsalɨ dɨma ani.”

Sipsip pasɨlbi dakon tɨlak gen

(Lk 15.37)

12Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji niaŋ nandaŋ? Amɨn kɨnda sipsipni 100 kabɨkon da kɨnda pasɨljak kaŋ, niaŋ asak? Kaŋ 99 kabɨ ɨleŋ obakon yopban jap naŋek egakwa kaloŋɨ pasɨljak uŋun wusɨk do kɨsak.

13“Nak asisi dayɨsat, sipsipni kaŋ kwosak bɨsapmon but galak madepsi nandakdɨsak. 99 kabɨ dɨma pasɨlgwit uŋun do tagɨ nandɨsak. Mani kaloŋɨ pasɨljak naŋ kaŋ kwokdɨsak uŋun do kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandakdɨsak. 14Yaŋgɨn Kwen Kokup Datji da amɨn monɨŋ kɨnda pasɨljak do dɨma galak tosok.”

Not yokwi aban aŋmɨlɨp ak dakon gen

15 f  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Notgo kɨnda yokwi aŋgaban kaŋ, kɨŋ kaŋbɨ dɨsilgɨn gen uŋun yaŋ aŋmɨlɨp ak do pi anjil. Gengo nandaŋ yawokban kaŋ notgo abɨdaŋbɨ gagakon apjak. 16 g  Mani gengo dɨma nandaŋ yawokban kaŋ, amɨn kaloŋɨ bo bamorɨ yaŋ tɨmɨkbɨ kɨni.

‘Yaŋ aŋek ji amɨn bamorɨ bo kapbɨ da gen uŋun tagɨ aŋteban ani.’
17Uŋun amɨn kapbɨ dakon gen dɨma nandɨsak kaŋ, kɨŋ paŋmuwukbi kabɨkon mibɨlni yoyɨni. Aŋek paŋmuwukbi kabɨ dakon gen dɨma nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn yokwisi asak. Uŋun amɨn do Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn ae takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn yaŋ nandaŋ ɨmni.

18 h  “Nak asisi dayɨsat, gen mɨktɨmon yaŋ aŋteban asal, Kwen Kokupmon Piŋkop da yaŋ gɨn yaŋ aŋteban akdɨsak. Ae gen mɨktɨmon yaŋ wɨtdaldal, Kwen Kokupmon Piŋkop da yaŋ gɨn yaŋ wɨtdaldɨsak.

19 i  “Nak saŋbeŋek yaŋ dayɨsat, on mɨktɨmon amɨn bamorɨ bo kapbɨ nak da manon da muwutni kaŋ, nak bɨkbɨknikon egɨpbeŋ, do but kaloŋ aŋek yo kɨnda do bɨsit yoni kaŋ, Datno Kwen Kokup egɨsak uŋun da tagɨ damjak.”

Pi monjɨ bupmɨni mɨni dakon tɨlak gen

21Uŋun bɨsapmon Pita da abɨŋ Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, notno kɨnda da yokwi aŋnaban kosirɨ niaŋ da yokwini yopmaŋ ɨbeŋ? Kosirɨ 7 kabɨ bo niaŋ?”

22 j  Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak yaŋ gayɨsat, yokwini kosirɨ 7 kabɨ dɨma, yokwini yopmaŋ ɨbɨ kosirɨ 77 kabɨ yaŋ asak.

23“Nandani, Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun yaŋ. Kɨla amɨn madep kɨnda pi monjɨni da goman aŋ ɨmgwit, uŋun gomani paŋkɨlek ak do nandagɨt. 24Wasaŋek gomani paŋkɨlek aŋakwan amɨn kɨnda aŋaŋ opgwit. Uŋun amɨn goman moneŋ 50 milion danari. 25Mani goman uŋun sopsop dakon moneŋ uŋun da arɨpmon dɨma taŋ ɨmgut. Do kɨla amɨn madep da uŋun amɨn gat gwakni gat oman amɨn egakwa tomni do amɨn da moneŋ ɨba gomani sopjak do yagɨt. Ae yo morapni yumaŋ naŋ mudaŋek uŋun dakon moneŋ baŋ goman sopjak do amɨn tagɨni da gen tebai yagɨt.

26“Oman monjɨ gen uŋun nandaŋek amɨn tagɨ ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek bɨsit tebai yaŋ iyɨgɨt, ‘Butgo yaworɨ taŋakwan egaki don gomango kɨsisi sopbeŋ.’ 27Yaŋ yaŋban amɨn tagɨni da bupmɨ nandaŋ ɨmɨŋek goman madepni yɨpmaŋ ɨmɨŋakwan ɨsal kɨgɨt.

28“Aŋakwan oman monjɨ uŋun waŋga pɨgɨ pi ɨsalni kɨnda uŋun goman moneŋ 10 danari taŋ ɨmgut uŋun kagɨt. Kaŋek tegɨkon tebai abɨdaŋek gen tebai yaŋ iyɨgɨt, ‘Gomano agɨl uŋun paŋop!’

29“Pi ɨsalni uŋun geni nandaŋek ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek bɨsit tebai yaŋ iyɨgɨt, ‘Butgo yaworɨ taŋakwan egaki don gomango gabeŋ.’

30“Mani geni dɨma nandaŋek pi ɨsalni abɨdaŋ aŋkɨ dam tebanon yɨpmaŋek gomani ɨmɨŋek don waŋga pɨsak do yagɨt. 31Aŋakwan pi ɨsalni dɨwarɨ da kaŋek burɨ yokwi taŋba kɨŋ amɨn tagɨnikon yo uŋun agɨt do iyɨwit.

32“Yaŋba nandaŋek amɨn tagɨ uŋun da oman monjɨ uŋun iyɨŋban opban yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak pi monjɨ yokwi. Gak bɨsit tebai nayɨŋbɨ goman kɨsisi yɨpmaŋ gamɨt. 33Nak da bupmɨ nandaŋ gamɨt, gak nido pi ɨsalgo do bupmɨ yaŋ gɨn dɨma nandaŋ ɨmɨl?’ 34 k  Yaŋ yaŋek japmɨ nandaŋek obip amɨni yaŋ yoyɨgɨt, ‘Ji aŋakba tepmɨ nandaŋek gomano kɨsisi sopban don yɨpbo kɨsak.’ ”

35 l  Tɨlak gen on dakon wasɨpmɨ do Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yaŋgɨn notji da yokwi aŋdaba yokwi yopyop but dasi nandaŋek dɨma ani kaŋ, Kwen Kokup Datno da yo jɨgɨ yaŋ gɨn aŋ damdɨsak.”

Copyright information for `YUT