a19.4WW 1.27; 5.2
b19.5WW 2.24; Ep 5.31
c19.7GT 24.1-4; Mt 5.31
d19.9Mt 5.32; 1Ko 7.10-11
e19.14Mt 18.2-3
g19.18TP 20.13-16; GT 5.17-20
h19.19TP 20.12; MS 19.18
i19.26Jop 42.2
j19.28Mt 25.31; Lk 22.30; PA 3.21
k19.30Mt 20.16; Lk 13.30

Matthew 19

Yesu da mɨŋat paŋkwɨnɨt dakon gen yagɨt

(Mk 10.112 ae Lk 16.18)

1Yesu gen uŋun yaŋ mudaŋek Galili mɨktɨm yɨpmaŋek Jodan Pakbi terɨ kɨnda Judia mɨktɨmon kɨgɨt. 2Kɨŋakwan mɨŋat amɨn kabɨ madepsi da yol aŋaŋ kɨŋakwa Yesu da sot amɨn morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt.

3Aŋakwan Parisi amɨn dɨwarɨ da Yesukon abɨŋ aŋkewalek yaŋ iyɨwit, “Nin da gen tebanon niaŋ tosok? Amɨn kɨnda da mɨŋatni galak toknikon tagɨ kwɨnɨtjak, bo dɨma?”

4 a  Yaŋba Yesu da yaŋ yagɨt, “Ji Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun dɨma manjɨŋ kawit? Uŋun yaŋ tosok,

‘Wasok wasogɨkon Piŋkop da amɨn wasaŋek mɨŋat ae wɨliyo kɨsi wasagɨt.’
5 b  Wasaŋek yaŋ yagɨt,

‘Wɨli da meŋi datniyo yopmaŋek mɨŋatni gat muwukbal gɨptɨm kaloŋɨ anjil.’
6Gen yaŋ tosok, do amɨn wam da bamorɨ dɨma, gɨptɨm kaloŋɨ amal. Uŋun do Piŋkop da mɨŋat wɨli kɨlɨ paŋmuwukgɨt, do amɨn da dɨma paŋwasekdo.”

7 c  Yaŋ yaŋban Parisi amɨn da iyɨwit, “Yaŋ kaŋ ae mibɨlɨ nido Moses da gen teban kɨnda yaŋ mandagɨt? Gen uŋun yaŋ: ‘Amɨn kɨnda mɨŋatni kwɨnɨt do kaŋ, mɨŋat paŋkwɨnɨt papia kɨnda mandaŋ ɨmɨŋek kwɨnɨtjak.’ ”

8Yaŋba Yesu da yagɨt, “Moses uŋun but tebanji do aŋek gen teban uŋun mandagɨt. Mani wasok wasogɨkon mɨŋat paŋkwɨnɨt dakon kosit uŋuden kɨnda dɨma tagɨt. 9 d  Yaŋ dayɨsat, amɨn kɨnda mɨŋatni yumabi dɨma aŋakwan kwɨnɨgek mɨŋat kaluk pasak kaŋ, uŋun wɨli iyɨ yumabi asak.”

10Paŋdetni da gen uŋun nandaŋek yaŋ iyɨwit, “Yaŋ kaŋ mɨŋat eyo dɨma aŋek egɨpdo.”

11Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn dɨwarɨ Piŋkop da paŋpulugaŋakwan mɨŋat dɨma paŋek tagɨ egɨpni. 12Ae amɨn dɨwarɨ uŋun gɨptɨmni yokwi da altoŋ, ae dɨwarɨ amɨn da yabi pabi, ae dɨwarɨ Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon pi do nandaŋek egɨp egɨpni parekgaŋ, yaŋ do aŋek mɨŋat dɨma paŋ. Gen on abɨdok do nandaŋ amɨn uŋun tagɨ abɨdoni.”

Yesu da amɨn monɨŋ yopba iyɨkon opni do yagɨt

(Mk 10.1316 ae Lk 18.1517)

13Uŋun bɨsapmon amɨn da mɨŋat monjɨyoni Yesu da kɨsitni kwenikon wutjɨŋek bɨsit aŋyomjak do paŋopgwit. Paŋopba paŋdetni da dɨma paŋopni do tebai yoyɨwit. 14 e  Yaŋ aba Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Mɨŋat monjɨyo yopba nagon apgut. Dɨma kɨrɨŋɨk yomni. Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun amɨn mɨŋat monjɨyo da tɨlagon ekwaŋ uŋuden amɨn dakon.” 15Yaŋ yaŋek kɨsitni mɨŋat monjɨyo da kwenon wutjɨŋek don uŋun kokup yɨpmaŋ kɨgɨt.

Monjɨ gɨmoŋ kɨnda yoni morapmɨ da Yesu yol do yagɨt

(Mk 10.17‑31 ae Lk 18.18‑30)

16Bɨsap kɨndakon amɨn kɨnda da Yesukon obɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, nak ni aŋpak tagɨ kɨnda naŋ aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokeŋ?”

17 f  Yaŋban yaŋ iyɨgɨt, “Gak aŋpak tagɨ do nido nayɨsal? Amɨn Kaloŋɨ gɨn uŋun tagɨsi. Gak Piŋkop dakon gen teban guramɨgek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨnikon tagɨ kɨki.”

18 g  Yaŋban iyɨgɨt, “Gak ni gen teban do yosol?”

Yaŋban Yesu da iyɨgɨt,

“Amɨn dɨma dapba kɨmotni,
mɨŋat eyo kɨlɨ abi ji yumabi dɨma ani,
yo kabo dɨma noni,
top gen yaŋek amɨn notji yum dogɨn gen pikon dɨma yopni,
19 h  meŋ dat do nandaba wukwanek geni guramɨtni,
ae gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi.”
20Yaŋ yaŋban monjɨ gɨmoŋɨ da yaŋ iyɨgɨt, “Nak uŋun gen teban morap guramɨk mudosot. Mani yo kɨnda gat ninaŋsi aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokeŋ?”

21Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak kɨlegɨsi egɨp do nandɨsal kaŋ, kɨŋ yo morapgo yumaŋ naŋek uŋun dakon moneŋ baŋ yoni mɨni amɨn do yobi. Yaŋ aŋaki yo tagɨsi Kwen Kokupmon taŋ gamdɨsak. Yaŋ aŋek abɨŋ nak nol.” 22Amɨn uŋun yoni morapmɨ taŋ ɨmgwit, do gen uŋun nandaŋ burɨ jɨk taŋban si kɨgɨt.

23Kɨŋakwan Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, yoni morapmɨ amɨn uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨgɨk do aŋtɨdok akdaŋ. 24Asisi, bɨt madepsi kamel uŋun da ɨmal bupbup da kosit gwagagon arɨpmɨ dɨma pɨgɨgɨ asak. Mani uŋun yapmaŋek yoni morapmɨ amɨn uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun da kagagwan arɨpmɨ dɨmasi pɨgɨgɨ asak.”

25Yaŋban paŋdetni nandaŋ wɨrɨpdagek yaŋ yawit, “Yaŋ kaŋ namɨn amɨn da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdosak?”

26 i  Yaŋba Yesu da paŋdet kabɨni pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn iyɨ arɨpmɨ dɨma ani, mani Piŋkop da yo morap ak do tagɨ asak.”

27Yaŋban Pita da Yesu gen kɨnda yaŋ iyɨgɨt, “Nin yo morap yopmaŋek gak naŋ gɨn gol awɨlgamaŋ. Do nin yo ni baŋ tɨmɨtneŋ?”

28 j  Yaŋban Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, yo aeni kalugɨ mudoni uŋun bɨsap madepmon Amɨn Dakon Monji man madep paŋek kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamoni tɨlɨmɨ toŋ uŋudon yɨtdɨsak. Aŋakwan ji nak nolgaŋ amɨn uŋun bɨsapmon kɨla amɨn madep tamo 12 kabɨ uŋudon yɨgek Israel amɨn kabi 12 dakon gen kokwin kɨla agak pi akdaŋ. 29Amɨn morap nak do nandaŋek yutni, notni, sami, meŋi, datni, mɨŋat monjɨyoni, ae jap pini yopmaŋ detni, uŋun yo morapni kosirɨ 100 yaŋ tɨmɨk tɨmɨk akdaŋ. Yaŋ aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokdaŋ. 30 k  Mani amɨn morapmɨ abɨsok mibɨltok ekwaŋ uŋun da buŋon amɨn akdaŋ. Aŋakwa amɨn morapmɨ abɨsok buŋon ekwaŋ uŋun da mibɨltok amɨn akdaŋ.”

Copyright information for `YUT