a20.8MS 19.13; GT 24.15
b20.16Mt 19.30; Mk 10.31
c20.18Mt 16.21; 17.22-23
d20.21Mt 19.28; Lk 22.30
e20.22Mt 26.39; Jn 18.11
g20.26Mt 23.11; Mk 9.35

Matthew 20

Wain pi dakon tɨlak gen

Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun yaŋ. Amɨn kɨnda mɨktɨmni morapmɨ. Uŋun amɨn wɨsa dagokdosi kɨŋ pi monjɨ wain pinikon pi ani do tɨmɨkgɨt. Gɨldat kaloŋɨ do moneŋ 1 danari tɨmɨtni do yoyɨŋban but kaloŋ aba wain pinikon yabekban kɨwit.

“Kɨŋakwa tɨmɨ dɨ egɨ 9 kilok aŋakwan pi ami kɨŋ makeron amɨn dɨwarɨ ɨsal ekwa pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, ‘Jiyo kɨsi wain pinokon kɨŋ pi aŋakwa pi ani da arɨpmon moneŋ dabeŋ.’ Yaŋban nandaŋek wain pinikon kɨwit.

“Kɨŋakwa don gɨldat binap aeni makeron kɨŋ dɨ gat tɨmɨkgɨt. Aeni 3 kilok kɨŋ yaŋ gɨn pi monjɨ dɨ gat tɨmɨkgɨt. Aŋek egɨ pɨlɨndosi kɨŋ amɨn dɨwarɨ ɨsal agakwa pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, ‘Ji nido gɨldat daman pini mɨni ɨsal ekwaŋ?’

“Yaŋban gen kobogɨ yaŋ iyɨwit, ‘Amɨn kɨnda da nin pi dɨma nimɨk.’

“Yaŋ yaŋba pi dakon ami da yaŋ yoyɨgɨt, ‘Ji kɨsi kɨŋ wain pinokon pi ani.’

a  “Yaŋ yoyɨŋek egɨ pɨlɨn pɨlɨndo pi ami da kɨŋ pi monjɨ dakon kɨla amɨn yaŋ iyɨgɨt, ‘Pi monjɨ yaŋ paŋmuwugek moneŋni yobi. Buŋonsi abeŋ uŋudon da wasaŋek yomɨŋaki wɨgɨ mibɨltok abeŋ uŋudon dagosak.’

“Yaŋ paŋ muwugek pi monjɨ pɨlɨndosi abeŋ uŋun do moneŋ 1 danari yomɨŋ yomɨŋ agɨt. 10 Yaŋ aban kaŋek pi monjɨ mibɨltok apgwit uŋun nin da moneŋ madep tɨmɨtdamaŋ yaŋ nandawit. Mani dɨma, kɨsi morap moneŋ 1 danari gɨn tɨmɨk tɨmɨk awit. 11 Mibɨltok abeŋ amɨn uŋun moneŋ 1 danari tɨmɨgek pi uŋun dakon ami do nandaba yokwi taŋban 12 yaŋ iyɨwit, ‘Nin wɨsa dagokdosi abɨŋ pi aŋapno gɨldat da madepsi nindaŋakwan pɨlɨn tosok. Buŋonsi abeŋ uŋun bɨsap pɨsɨpmɨsok pi ayɨŋ, do nido moneŋ tɨlak kaloŋɨ kongɨn nimɨsal?’

13 “Yaŋ yaŋba nandaŋek amɨn tagɨ da pi monjɨ kɨnda yaŋ iyɨgɨt, ‘Not, nak da gak yokwi kɨnda dɨma aŋgamɨt. Nak moneŋ 1 danari gabeŋ do gayɨko gaga but kaloŋ al. 14 Do gak moneŋgo abɨdaŋek kɨ. Naga da galaktogon amɨn buŋon abeŋ uŋun gat moneŋ tɨlak kaloŋɨkon damɨsat. 15 Uŋun nak dakon yo. Naga dakon galaktok yolek moneŋno tagɨ kokwinɨk dabeŋ. Nak amɨn do yo tagɨsi aŋapbo gak nido nandaba yokwi tok asal?’ ”

16  b Yaŋ yaŋek Yesu da wasɨp do yaŋ yagɨt, “Yaŋgɨn buŋon amɨn da mibɨltokdaŋ, aŋakwa mibɨltok amɨn da buŋon amɨn akdaŋ.”

Yesu kɨmotjak do yaŋban kosirɨ kapbɨ agɨt

(Mk 10.32‑34 ae Lk 18.31‑33)

17 Yesu Jerusalem kokup papmon kɨŋek paŋdetni 12 kabɨ tɨmɨkban iyɨ gɨn kosiron kɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, 18  c  “Nin abɨsok Jerusalem kɨŋapno amɨn da Amɨn Dakon Monji mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn uŋun da kɨsiron yɨpdaŋ. Yaŋ aŋek gen pikon yɨpmaŋek kɨmotjak do yaŋ dagok akdaŋ. 19 Yaŋ dagok aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron yɨpdaŋ. Yɨpba uŋun da toptopmon da man madep ɨmɨŋek, baljaŋek tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotdɨsak. Kɨmagek gɨldat kapbɨ aŋakwan Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdokdɨsak.”

Jems gat Jon gat man madep pak do yagɨmal

(Mk 10.35‑45)

20 Yaŋ yaŋakwan Sebedi dakon monji bamot gat meŋi gat Yesukon kɨŋ altaŋek meŋi da ŋwakbeŋ aŋek Yesu da yo kɨnda aŋ yomjak do iyɨgɨt.

21  d Iyɨŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak da ninaŋ abeŋ do nandɨsal?”

Iyɨŋban yaŋ yagɨt, “Gak kɨla amɨn madep egɨpbi bɨsapmon on monjɨ bamotno man madep paŋek kɨnda da gak da amɨn tet do ae kɨnda da gwandeŋ tet do yɨtjil do yaŋ dagok aŋyobi do nandɨsat.”

22  e Yaŋban Yesu da monjɨ bamot yaŋ yoyɨgɨt, “Jil gen uŋun yomal dɨma nandaŋ pɨsaŋek yomal. Nak da tepmɨ madep pakdɨsat uŋun tagɨ panjil?”

Yaŋban iyɨgɨmal, “Tagɨ pandeŋ.”

23 Yaŋ yaŋbal Yesu da yoyɨgɨt, “Uŋun asi, tepmɨ pakdɨsat uŋun pakdamal. Mani namɨn da nak da amɨn tet do ae gwandeŋ tet do yɨtjak, uŋun nak da arɨpmɨ dɨma yaŋ dagokeŋ. Tamo uŋun Datno da amɨn kɨlɨ manjɨŋ yopgut uŋun dakon.”

24 Paŋdetni 10 kabɨ gen uŋun nandaŋek amɨn bamot uŋun do butjap nandawit. 25  f Yaŋ nandaŋakwa Yesu da yoyɨŋban opba yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon kɨla amɨni dakon mibɨlɨ dɨsi nandaŋ. Uŋun iyɨ do nandaba wukwanek mɨŋat amɨn kabɨyoni da geni guramɨk kɨmotni do nandaŋ. 26  g Mani uŋun dakon aŋpak uŋun jikon dɨma tosak. Jikon da amɨn kɨnda amɨn tagɨ man pak do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn oman amɨnji egek amɨn tagɨ man pasak. 27 Amɨn kɨnda jikon da mibɨltok amɨn egɨp do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn mɨŋat amɨn morap dakon oman amɨni egek mibɨltok amɨn asak. 28  h Amɨn Dakon Monji uŋun yaŋ gɨn kɨlɨ agɨt. Amɨn da oman aŋ tyuɨmni do dɨma pɨgɨt. Iyɨ mɨŋat amɨn morap paŋpulugokdo, ae iyɨ dakon gɨptɨmnaŋ paregek yumaŋ naŋ yop do pɨgɨt.”

Yesu da amɨn dabɨlɨ mɨni bamorɨ paŋmɨlɨp agɨt

(Mk 10.46‑52 ae Lk 18.35‑43)

29 Yesu gat paŋdetni gat Jeriko kokup pap yɨpmaŋ degakwa mɨŋat amɨn kabɨyo madepsi da yolgwit. 30 Kɨŋakwa kosit ɨleŋon dabɨlɨ mɨni amɨn bamorɨ yɨkgɨmal. Yɨgakwal amɨn da “Yesu abɨsak” yaŋ yaŋba nandaŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨmal, “Amɨn Tagɨ, Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nim!”

31 Yaŋ tɨdaŋbal amɨn kabɨ madepsi da dɨma yaŋ tɨdonjil do yaŋsop aŋyomgwit. Mani madepsi sigɨn yaŋ tɨdaŋek yagɨmal, “Amɨn Tagɨ, Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nim!”

32 Yaŋ tɨdaŋbal Yesu da nandaŋ kosiron agek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak ninaŋ aŋ dabeŋ do nandamal?”

33 Yoyɨŋban yaŋ iyɨgɨmal, “Amɨn Tagɨ, nit sɨŋtok do nandamak.”

Yaŋbal Yesu bupmɨ nandaŋek kɨsit da dabɨlɨ wɨtjɨŋban uŋudon gɨn sɨŋtaŋek Yesu yolgɨmal.

34 

Yesu Jerusalem kɨŋek amɨn yoyɨŋ dekgɨt

(Kɨlapmɨ 21–25)

Copyright information for `YUT