a21.5Sek 9.9
d21.13Ais 56.7; Jer 7.11
g21.22Mt 7.7-11; 18.19
h21.26Mt 14.5
j21.33Ais 5.1-2
k21.38Mt 27.18
l21.39Ibr 13.12

Matthew 21

Yesu kɨla amɨn madep da tɨlagon Jerusalem pɨgɨgɨt

(Mk 11.111 ae Lk 19.28‑40 ae Jn 12.1219)

1Yesu gat paŋdetni gat Jerusalem kokup pap aŋkapmat aŋek Betpage kokupmon kɨŋ altawit. (Kokup uŋun Ɨleŋ Olipmon tosok.) Altaŋek Yesu da paŋdetni bamorɨ yabegek 2yaŋ yoyɨgɨt, “Jil ason kokup komaŋ uŋudon kɨŋ altaŋek uŋudon gɨn donki meŋi kɨnda napmon agakwan monji ɨsal akban pɨndatdamal. Uŋun wɨtdal ɨlɨk ɨdon paŋopjil. 3Amɨn kɨnda da ‘Nido yaŋ amal’ yaŋ dayɨŋban kaŋ, ‘Amɨn Tagɨ da pi kɨnda ak do aŋek yosok’ yaŋ iyɨŋbal uŋun da tepmɨ daban paŋopjil.”

4Yaŋ yaŋakwan kombɨ amɨn kɨnda da kalɨpsigwan gen yagɨt uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ:

5 a  “Saion kokup pap amɨn do gen yaŋ yoyɨki, ‘Kabɨt, kɨla amɨn madepgo abɨsak.
Burɨ maŋbi da donki da kwenon yɨgek abɨsak.
Donki gɨmoŋɨ da kwenon yɨgek abɨsak.’ ”
6Yesu da paŋdet bamot yoyɨŋban geni guramɨgek kɨgɨmal. 7Kɨŋ donki meŋi gat monji gat paŋabɨŋ ɨmalni donki bamot da kwenikon yopmaŋakwal Yesu pawɨgɨ uŋudon yɨkgɨt. 8Yaŋ aŋakwan amɨn morapmɨ da kosiron ɨmalni kukwaŋ yalɨwit. Aŋakwa amɨn dɨwarɨ da kɨŋ kɨndap kɨlɨŋ mandaŋ paŋobɨŋ kosiron yalɨwit. 9 b  Mɨŋat amɨn kabɨ madepsi mibɨltok kɨwit ae buŋon yolgwit kɨsi da gen pap yaŋek yaŋ yawit:

“Osana! Dewit Dakon Monji aŋkɨsino!
Amɨn on Amɨn Tagɨ da manon abɨsak, uŋun Piŋkop da gɨsamɨgakwan abɨsak.
Piŋkop Wɨkwisi aŋkɨsino!”
10Yesu uŋun Jerusalem kokup papmon pɨgakwan kokup amɨn kɨsi da burɨ pɨdaŋba yaŋ yawit, “On namɨn amɨnsi kɨnda?”

11Yaŋba Yesu gat agɨpgwit mɨŋat amɨn kabɨ madep da yaŋ yawit, “On Yesu, uŋun kombɨ amɨn kɨnda, Nasaret kokup Galili mɨktɨmon da abɨsak.”

Yesu da amɨn telagɨ yutnon moneŋ ɨlɨt pi awit uŋun yolgɨt

(Mk 11.15‑19 ae Lk 19.45‑48 ae Jn 2.13‑22)

12Yesu kɨŋ Telagɨ Yut Madep da nagalgwan pɨgɨ moneŋ ɨlɨt pi awit amɨn uŋun yolban waŋga abɨgɨwit. Yaŋ aŋek moneŋ kulabɨk awit amɨn
21.12Moneŋ kulabɨk yaŋ awit: Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da Jerusalem abɨŋ iyɨ dakon moneŋni moneŋ kulabɨk awit amɨn do yomɨŋakwa Telagɨ Yut Madep dakon moneŋ baŋ yoba paret awit.
gat mɨnam yumaŋ nawit amɨn dakon tamo uŋun kɨsi paŋtobɨlban tagal kɨwit.

13 d  Yaŋ aŋek gen yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Nak dakon yut uŋun mɨŋat amɨnyo da abɨŋ bɨsit aŋnamni do tosok.’
Mani ji da kulabɨk aba

‘kabo noknok dakon pasɨlɨ tamo’ yombem asak.”
14Yesu Telagɨ Yut Madepmon egakwan amɨn dabɨlɨ mɨni ae kandapmɨ yokwi uŋudon opba paŋmɨlɨp agɨt. 15Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn da wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt uŋun do japmɨ nandawit. Ae mɨŋat monjɨyo da Telagɨ Yut Madepmon yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Osana! Dewit Dakon Monji aŋkɨsino!” Yaŋ yaŋba uŋunyo kɨsi do japmɨ nandawit.

16 e  Yaŋ nandaŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Gak on gen yoŋ nandɨsal?”

Yaŋ yaŋba Yesu da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Gen yoŋ uŋun nandɨsat, mani ji gen kɨnda tosok uŋun dɨma manjaŋ? Gen uŋun yaŋ:

‘Gak mɨŋat monjɨyo gat ae monjɨ ŋakŋak gat paŋtagap aŋaki mango yaŋ aŋenokgoŋ.’ ”
17Yaŋ yoyɨŋek kokup pap uŋun yɨpmaŋ waŋga pɨgek uŋun pɨlɨn kaga Betani kokupmon paŋkɨ pakgɨt.

Yesu da yaŋban pik kɨndap kɨnda wagɨl kɨbɨdagɨt

(Mk 11.1214 ae 11.20‑24)

18Wɨsa dagaŋakwan Yesu aeni kokup papmon tobɨl kɨŋek kosiron jap do agɨt. 19Aŋek kosit ɨleŋon pik kɨndap kɨnda akban kagɨt. Kaŋek kapmatjok da kɨŋ bamɨ dɨ dɨma pɨndakgɨt. Tamɨ gɨn pɨndagek yaŋ iyɨgɨt, “Gak buŋon ae bamɨ dɨmasi toki dosi nandɨsat!” Yaŋ iyɨŋakwan uŋudon gɨn wagɨlsi kɨbɨdagɨt. Tamɨ kɨsi alek taŋ mudawit.

20Aŋakwa paŋdetni da pɨndagek tamtam yaŋek iyɨwit, “Pik kɨndap niaŋon da tepmɨ kɨbɨdak?”

21 f  Yaŋba Yesu da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, ji but bamot dɨma aŋek nandaŋ gadat bamɨsi aŋek egɨpni kaŋ, pik kɨndapmon wasok at jiyo kɨsi yaŋ gɨn tagɨ akdaŋ. Ae uŋun gɨn dɨma, on ɨleŋ pɨdaŋ tap kaga pɨgɨsak do iyɨni kaŋ, yaŋ gɨn akdɨsak. 22 g  Uŋun do ji yo morap tɨmɨt do nandaŋ uŋun Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmagek bɨsit iyɨni kaŋ, uŋun yo morap damdɨsak.”

Yesu man madep pagɨt ae tapmɨm taŋ ɨmgut uŋun do iyɨwit

(Mk 11.27‑33 ae Lk 20.18)

23Yesu uŋudon da kɨŋ Telagɨ Yut Madep da nagalgwan pɨgɨ amɨn yoyɨŋ dekgɨt. Yoyɨŋ degakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae kɨla amɨn dɨwarɨ Yesukon obɨŋek yaŋ iyɨwit, “Namɨn da pi uŋun abi do yaŋ mudaŋ gamgut da yo uŋun asal? Ae namɨn da man madep gamgut?”

24Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak gen kɨnda dayɨkdɨsat. Dayɨko kobogɨ nayɨni kaŋ, nakyo kɨsi kobogɨ tagɨ dayɨkeŋ. 25Jon telagɨ pakbi sogɨt bɨsapmon, Piŋkop da yabekban pi agɨt bo amɨn da yabekba agɨt?”

Yaŋban iyɨ gɨn notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “ ‘Piŋkop da yabekgɨt’ yaŋ iyɨneŋ kaŋ, gen kobogɨ yaŋ niyɨkdɨsak, ‘Yaŋ kaŋ ji nido dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit?’
26 h  Mani amɨn morapmɨ da Jon do kombɨ amɨn bamɨsi kɨnda yaŋ nandaŋ, do ‘Amɨn da yabekgwit’ yaŋ iyɨneŋ kaŋ, uŋun kɨsi tagɨ dɨma asak. Yaŋ kaŋ Jon dakon man bin aŋupbal ano mɨŋat amɨn kabɨ madep da nindapdaŋ.”

27Yaŋ nandaŋek Yesu do gen kobogɨ yaŋ iyɨwit, “Nin dɨma nandamaŋ.”

Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nakyo kɨsi namɨn da pi uŋun abeŋ do yaŋ mudaŋ namgut uŋun dɨma dayɨkeŋ.”

Monjɨ bamorɨ dakon tɨlak gen

28Yesu da mukwa sogok amɨn tagɨ gat ae kɨla amɨn gat saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda monjɨ bamorɨ gat egɨpgwit. Egek monji mibɨltogɨ yaŋ iyɨgɨt, ‘Monjɨno abɨsok kɨŋ wain pinokon pi aki.’

29“Iyɨŋban yagɨt, ‘Pi dɨma akeŋ.’ Mani don nandak nandakni kulabɨk aŋek kɨŋ pi agɨt.

30“Aŋakwan datni da kɨŋ monji buŋon nani yaŋ gɨn iyɨŋban monji da yaŋ iyɨgɨt, ‘Dat, pi tagɨ abeŋ’, mani pikon dɨma kɨgɨt.

31“Niaŋ nandaŋ? Monjɨ bamoron da jɨt amɨn da datni dakon gen guramɨkgɨt?”

Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Mibɨltok amɨn.”

Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi yosot, takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn yokwi gat ae kosit oba mɨŋat gat da ji gwapmaŋek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan mibɨltaŋ damɨŋek kwaŋ.
32 i  Jon da jikon obɨŋek kosit kɨlegɨ dayɨŋ dolɨŋban geni nandaba bamɨ dɨma agɨt. Mani takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn yokwi gat ae kosit oba mɨŋat gat da geni nandaba bamɨ agɨt. Ji uŋun kawit mani nandak nandakji kulabɨk aŋek geni nandaba bamɨ dɨma agɨt.”

Wain pi kɨla amɨn yokwi dakon tɨlak gen

(Mk 12.112 ae Lk 20.919)

33 j  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak tɨlak gen kɨnda gat yoko nandabɨt. Amɨn kɨnda da wain pini aŋek nagal aŋ uŋun nagalon wain sop bamaŋ tɨl do gapma kɨnda wayɨkgɨt. Wayɨk mudaŋek kabo noknok pɨndat do yut dubak kɨnda aban wɨgɨgɨt. Yut aŋ mudaŋek amɨn da moneŋ pini dɨ aŋek pi ami do bamɨ dɨ paŋ ɨmni yaŋ nandaŋek pi uŋun da kɨsiron yɨpmaŋek mɨktɨm dubagɨkon kɨgɨt. 34Kɨŋ egɨ don wain sop pakpak bɨsap kwaŋ taŋakwan pi monjɨni yabekban wain bamɨ tɨmɨk paŋopni do kɨwit.

35“Kɨŋ altaŋba wain pi dakon kɨla amɨn da uŋun pi monjɨ tɨmɨgek, kɨnda aŋak ukwayɨtyo awit, aŋek kɨnda aŋakba kɨmagakwan, kɨnda tɨp baŋ aŋakgwit. 36Yaŋ aba pi ami da aeni pi monjɨni mibɨltok yabekgɨt uŋun dakon tɨlak yapmaŋek morapmɨ yabekgɨt. Yabekban kwa pi kɨla amɨn da mibɨltok awit uŋudeŋ gɨn yokwi aŋyomgwit. 37Buŋonsi iyɨ dakon monji naŋ yabegek yaŋ yagɨt, ‘Monjɨno kwan kɨla amɨn da uŋun do nandaba wukwan ɨmdaŋ.’

38 k  “Mani kɨla amɨn da monji kaŋek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, ‘Amɨn on da egɨ don datni dakon yo morap tɨmɨtdɨsak, do aŋatno kɨmagakwan wain pini nin do aŋawatneŋ.’ 39 l  Yaŋ yaŋek monjɨ uŋun abɨdaŋ ɨlɨk pigaga da waŋga aŋaŋ abɨgɨ aŋakba kɨmakgɨt.

40“Ji niaŋ nandaŋ? Don pi ami da abɨŋ pi kɨla amɨn niaŋ aŋyomjak?”

41Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Pi ami da abɨŋ uŋun amɨn yokwi kobogɨ yo yokwisi aŋyomdɨsak. Aŋek wain pi uŋun amɨn ŋwakŋwarɨ da kɨsiron yɨpban uŋun da wain sop pakpak bɨsapmon bamɨ tagɨ paŋ ɨmni.”

42 m  Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ji Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun dɨma manjɨŋ nandawit? Gen uŋun yaŋ:

‘Yut agak amɨn da gwak yokwi yaŋ yaŋek maba kɨgɨt.
Mani Amɨn Tagɨ da uŋun gwak yut kodɨgɨkon tɨp kɨnda naŋ tɨdagɨt da gwak teban akdak.
Yo uŋun Amɨn Tagɨ da iyɨ aban nin da kono yo masɨ masɨmɨsi asak.’
43Uŋun do nak yaŋ dayɨsat, Piŋkop da iyɨ Amɨn Kɨla Asak jikon tosok uŋun ji da kɨsiron naŋ gwayeŋ amɨn kabi kɨnda bamɨ tagɨ paŋalon agagɨ uŋun da kɨsiron yɨpdɨsak. 44Amɨn morap gwak kwenon da maŋ dapba bɨsal kɨkdaŋ, ae gwak da amɨn morap da kwenon mosak uŋun wagɨl bɨsal kɨ mudokdaŋ.”

45Yesu da tɨlak gen bamot uŋun yaŋban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae Parisi amɨn gat da nin do yosok yaŋ nandawit. 46Yaŋ nandaŋek Yesu abɨdokdosi nandawit, mani mɨŋat amɨn kabɨ madepsi uŋun da Yesu do kombɨ amɨn kɨnda yaŋ nandawit, do abɨdok do si pasalgwit.

Copyright information for `YUT