a22.6Mt 21.35
b22.13Mt 8.12; 25.30; Lk 13.28
d22.21Ro 13.7
e22.23Ya 23.8
f22.24GT 25.5
g22.32TP 3.6; Mt 8.11
h22.37GT 6.5
i22.39MS 19.18; Mt 7.12
j22.40Ro 13.10; Gal 5.14
l22.44Kap 110.1; Mt 26.64

Matthew 22

Mɨŋat paŋek jap noknok abi dakon tɨlak gen

(Lk 14.1624)

1Yesu da tɨlak gen kɨnda gat yaŋek amɨn yaŋ yoyɨgɨt, 2“Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun dakon tɨlak kɨnda uŋun yaŋ. Kɨla amɨn madep kɨnda monji do mɨŋat paŋek soŋnok madepsi agɨt. 3Kɨlɨ jap noknok bɨsap kwaŋ taŋakwan kalɨp yaŋ yomgut amɨn yoyɨŋba opni do pi monjɨni yabekban kɨwit. Mani kɨŋ yoyɨŋba op do dɨma galak tawit.

4“Yaŋ aba pi monjɨ dɨ gat aeni yabekgɨt. Yabegek yaŋ yoyɨgɨt, ‘Ji kɨŋ mibɨltok but pɨso yoyɨŋbi amɨn uŋun yaŋ yoyɨni: Nandani, nak bapalo gat ae bulmakau binap amɨn nelagɨ toŋsi kɨlɨ dapmaŋ mandaŋ soŋ yopmat. Jap morap kɨlɨ soŋ paŋnoman aŋ yopmat. Do ji opba monjino do mɨŋat pagɨm uŋun dakon soŋnok aneŋ.’

5“Pi monjɨni uŋun gen aŋaŋ uŋun amɨn kabɨkon aŋkɨwit, mani geni nandak do kuragɨ nandaŋek iyɨ da galak togon kɨŋ kɨŋ awit. Kɨnda uŋun pigagani kɨgɨt, ae kɨnda moneŋ ɨlɨt pinikon kɨgɨt. 6 a  Yaŋ aŋakwa amɨn dɨwarɨ da pi monjɨ tɨmɨgek yo yokwi aŋ yomɨŋek dapba kɨmakgwit. 7Yaŋ aba kɨla amɨn madep uŋun japmɨsi nandaŋek emat amɨni yabekban kɨŋ pi monjɨni dapgwit amɨn uŋun kɨsisi dapba mɨni awit. Aŋek kokupni sowit.

8“Aŋakwa kɨla amɨn madep da pi monjɨni yaŋ yoyɨgɨt, ‘Mɨŋat pakpak dakon jap kɨlɨ paŋ noman abi, mani si yaŋ yomgum amɨn uŋun amɨn yokwi, do nak dakon jap dɨma noni. 9Yaŋdo, ji kɨŋ kosit papmon agek amɨn pɨndak yoyɨŋba apba jap pakbiyo aneŋ.’ 10Yaŋ yoyɨŋban pi monjɨni kosit papmon kɨŋ amɨn aŋpakni tagɨ ae aŋpakni yokwi kɨsi pɨndak yoyɨŋba opba jap noknok yut madep uŋun yɨkba tugagɨt.

11“Yɨgakwa kɨla amɨn madep da amɨn obeŋ uŋun pɨndat do yutnon wɨgɨgɨt. Wɨgɨ kaŋban amɨn kɨnda mɨŋat paŋek jap noknok aŋ bɨsapmon ɨmal tagɨsi paŋ uŋuden kɨnda dɨma pagɨt kagɨt. 12Kaŋek yaŋ iyɨgɨt, ‘Not, gak nidosi mɨŋat pakpak bɨsap madep dakon ɨmal tagɨsi dɨma paŋek ɨdon wɨl?’ Yaŋ iyɨŋban amɨn uŋun geni mɨni yɨkgɨt. 13 b  Geni mɨni yɨgakwan amɨn madep da pi monjɨni yaŋ yoyɨgɨt, ‘Ji on amɨn abɨdaŋek kɨsit kandapmɨyo wamaŋ waŋga abɨgɨ maba pɨlɨn tukgwan pɨgɨsak. Uŋudon kunam tagek iyoŋ iyoŋ yaŋ tɨdaŋek egɨpdɨsak.’ ”

14Yesu uŋun tɨlak gen yoyɨŋ mudaŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn yaŋ yobi uŋun da morapmɨsi asak, mani yutnon amɨn tagɨ gat yɨtni do kokwinɨkbi uŋun da tagapmɨ.”

Rom dakon kɨla amɨn madep Sisa do takis ɨm do bo dɨma?

(Mk 12.13‑17 ae Lk 20.20‑26)

15 c  Parisi amɨn dɨwarɨ da kɨŋ Yesu suŋ kɨnda yaŋban nandaŋek gen pikon yɨpneŋ yaŋ do gen paŋkosit awit. 16Aŋek iyɨ dakon paŋdetni gat ae Erot da kabɨkon amɨn dɨwarɨ gat yabekba kɨŋ Yesu yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, gak gen bamɨ yogok amɨn kɨnda yaŋ nandamaŋ. Gak amɨn do dɨma pasoldol. Amɨn mani toŋ ae mani mɨni uŋun kɨsi Piŋkop dakon aŋpak yoyɨŋ dek mudosol. 17Gak niaŋ nandɨsal? Sisa do takis ɨmno tagɨ asak?”

18Yaŋ yaŋba Yesu da niaŋon da nak abɨŋ nep do nandaŋ kokwin aŋ uŋun pɨndak mudaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Jamba but amɨn ji nak nido aŋkewalgaŋ? 19Moneŋ tabɨlɨ kɨnda takis do yɨpmaŋgaŋ kɨnda aŋobɨŋ naba koko.” Yaŋ yaŋban moneŋ tabɨlɨ kɨnda aŋobɨŋ ɨba 20yaŋ yoyɨgɨt, “On wup gat ae man mandabi gat uŋun namɨn dakon?”

21 d  Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Sisa dakon.”

Yaŋ yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Yo Sisa dakon uŋun Sisa iyɨ do ɨmdo, ae yo Piŋkop dakon uŋun Piŋkop iyɨ do ɨmdo.”

22Yesu da gen uŋun yaŋban nandaba ŋwakŋwarɨsi aban yɨpmaŋ kɨwit.

Amɨn kɨmoron da pɨdoni do Yesu iyɨwit

(Mk 12.18‑27 ae Lk 20.27‑40)

23 e  Uŋun gɨldaron gɨn Sadyusi amɨn dɨwarɨ da Yesukon apgwit. (Sadyusi amɨn kabɨ amɨn kɨmakbi dɨma pɨdoŋ yaŋ nandaŋ.) Abɨŋek yaŋ iyɨwit, 24 f  “Yoyɨŋdet, Moses da gen kɨnda yaŋ mandagɨt, ‘Amɨn kɨnda monji mɨni da kɨmagakwan mɨŋatni ɨsal egɨpjak kaŋ, padɨge da paŋakwan yawi dɨwatni dɨma pasɨlni yaŋ do monjɨ paŋalasak.’ 25Nin da bɨkbɨgon peni padɨgeyo 7 kabɨ egɨpgwit. Mibɨltok nani uŋun mɨŋat paŋek monjɨ mɨni egek kɨmakban padɨge da kwabatni pagɨt. 26Paŋek uŋunyo kɨsi monjɨ mɨni egek kɨmakgɨt. Ae uŋun da buŋon nani kɨsi yaŋ gɨn agɨt. Yaŋ aŋakwa amɨn 7 kabɨ uŋun kɨsi kɨmak mudawit. 27Kɨmak mudaŋakwa mɨŋat uŋun don kɨmakgɨt. 28Wɨli 7 kabɨ kɨsi da pawit, do amɨn da kɨmoron da pɨdoni bɨsap madepmon namɨn dakon mɨŋatni asak?”

29Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun dɨma nandaŋ. Ae Piŋkop dakon tapmɨmni uŋun kɨsi dɨma kaŋ nandaŋ yo aŋek ji gen gulusuŋ yoŋ. 30Pɨdot pɨdot bɨsap madepmon mɨŋat wɨliyo agak dɨma tokdɨsak. Aŋelo Kwen Kokup ɨsal ekwaŋ uŋun da tɨlagon egɨpdaŋ. 31Ji kɨmoron da pɨdot pɨdot dakon mibɨlɨ pakyaŋsi dɨma nandaba pɨsosok. Piŋkop da uŋun do kɨlɨ dayɨgɨt. Ji dɨma manjɨŋ nandaŋ, ma? Yaŋ yagɨt:

32 g  ‘Nak Abraham, Aisak, ae Jekop dakon Piŋkopni.’
Piŋkop uŋun amɨn kɨmakbi dakon Piŋkop dɨma, amɨn egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun dakon Piŋkop.”

33Yesu da gen uŋun yaŋban nandaŋek mɨŋat amɨn kabɨ madepsi da yoyɨŋdet uŋun agɨt do tamtam yawit.

Ni gen teban da gen teban dɨwarɨ yapmaŋdak?

(Mk 12.28‑31 ae Lk 10.25‑28)

34Sadyusi amɨn da Yesu aŋkewal do iyɨŋba gen tagɨsi yaŋakwan kobogɨ iyɨk do dɨma nandawit. Parisi amɨn da uŋun nandaŋek Yesukon opgwit. 35Obɨŋ gen teban dakon mibɨlɨ nandak nandak amɨni kɨnda da Yesu aŋkewalek yaŋ iyɨgɨt, 36“Yoyɨŋdet, ni gen teban da gen teban morap kɨsi yapmaŋ mudosok?”

37 h  Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt,

“Ji Amɨn Tagɨ Piŋkopji uŋun but gat ae nandak nandak gat kɨsisi paregek but dasi galak taŋ ɨmɨŋek egɨpni.
38Gen teban on da gen teban dɨwarɨ yapmaŋ mudosok. 39 i  Ae uŋun da buŋon nani mibɨltok yosok uŋun yombem gɨn. Uŋun yaŋ yosok: Gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi. 40 j  On gen teban bamot da gen teban dɨwarɨ gat ae kombɨ amɨn dakon gen morap kɨsi tɨmɨkgamal.”

Yesu da iyɨ dakon mibɨlɨ do paŋkewalgɨt

(Mk 12.35‑37 ae Lk 20.41‑44)

41Parisi amɨn sigɨn egakwa Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, 42 k  “Ji Kristo do namɨn dakon monjɨ yaŋ nandaŋ?”

Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Dewit dakon monji.”

43Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Yaŋ kaŋ nido Telagɨ Wup da Dewit aŋpulugaŋakwan Kristo do ‘Amɨn Tagɨ’ yaŋ iyɨgɨt? Dewit uŋun yaŋ yagɨt:

44 l  ‘Piŋkop da nak dakon Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨgɨt, “Gak abɨŋ nak da amɨnsi tet do yɨkbɨ don uwalgo kandap gɨbaŋgogwan yopbo gengo guramɨtni.” ’
45Dewit da Kristo Amɨn Tagɨno yaŋ iyɨgɨt. Uŋun do niaŋon da Kristo uŋun Dewit dakon Amɨn Tagɨni ae monji kɨsi egɨsak?”

46Yaŋ yaŋakwan amɨn kɨnda da gen kobogɨ kɨnda dɨma iyɨwit. Ae uŋun bɨsapmon gɨn wasaŋek Yesu gen iyɨk do pasalgwit.

Copyright information for `YUT