a23.3Mal 2.7-8
b23.5TP 13.9; IDT 15.38-39; GT 6.8; Mt 6.1
d23.12Jop 22.29; YT 29.23; Lk 14.11; 18.14
e23.16Mt 15.14
f23.22Ais 66.1; Mt 5.34
g23.23MS 27.30; Mai 6.8
i23.27Ya 23.3
k23.31Ya 7.52
l23.33Mt 3.7; 12.34; Lk 3.7
m23.35WW 4.8; 2KAG 24.20-21
n23.381KA 9.7-8; Jer 22.5

Matthew 23

Parisi amɨn ae gen teban yoyɨŋdet amɨn da aŋpak yokwisi aŋ

(Mk 12.38‑39 ae Lk 11.43 ae 11.46 ae 20.45‑46)

Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madepsi gat iyɨ dakon paŋdet kabɨni gat yaŋ yoyɨgɨt, “Gen teban yoyɨŋdet amɨn gat ae Parisi amɨn gat da kalɨp Moses da man madepni gat yɨgek gen teban yoyɨŋ dekgɨt uŋudeŋ gɨn dayɨŋ dekgaŋ. a Yaŋdo, gen morap dayɨŋ dekgaŋ uŋun kɨsi guramɨk mudoni. Mani gen dayaŋ uŋun iyɨ dɨma guramɨkgaŋ, do aŋpak aŋ uŋun dɨma yolni. Uŋun da gen teban mibɨlɨ mibɨlɨ jɨgɨsi guramɨtni do dayaŋ, mani iyɨ paŋpulugaŋba guramɨtni do kɨsitjok kɨnda dɨmasi yɨpmaŋgaŋ.

b  “Yo morap aŋ uŋun amɨn da pɨndatni yaŋ do aŋ. Piŋkop dakon gen sop sɨmɨl sɨmɨl kɨnam madepsi ɨŋamɨkon wamaŋgaŋ, ae ɨmalnikon nap tɨlɨmɨ toŋ dubagɨsi uŋun baŋ paŋ. Jap noknok tamokon ae muwut muwut yutnikon amɨn mani toŋ da yɨkgaŋ tamokon yɨt do galak toŋ. Aŋek amɨn da maket tamokon ‘Yoyɨŋdet, gɨldat tagɨ’ yaŋ yoyɨni yaŋ do galak toŋ.

“Ji dakon Yoyɨŋdetji kaloŋɨ kɨnda dagɨn egɨsak, do amɨn da ji gawak damɨŋek ‘Yoyɨŋdet’ yaŋ dɨma dayɨni. Ji kɨsi morap not dagɨn ekwaŋ. Datji kaloŋɨ uŋun Kwen Kokup egɨsak, do mɨktɨm amɨn kɨnda do dat yaŋ dɨma iyɨni. 10 Ae ji dakon Madepji kaloŋɨ uŋun Kristo, do amɨn kɨnda do gawak ɨmɨŋek madepno yaŋ dɨma iyɨni. 11  c Ji da binapmon mibɨltok amɨnji ekwaŋ uŋun oman amɨnji egɨ damni. 12  d Amɨn kɨnda iyɨ do nandaban wɨgɨsak amɨn uŋun mani mɨni da egɨpdɨsak, aŋakwan amɨn kɨnda iyɨ do nandaban pɨsak amɨn uŋun mani toŋ da egɨpdɨsak.”

Yesu da gen teban yoyɨŋdet amɨn gat Parisi amɨn gat nawa gen yoyɨgɨt

(Mk 12.40 ae Lk 11.39‑52 ae 20.47)

13 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Gen teban yoyɨŋdet amɨn ae Parisi amɨn, ji jamba but amɨnsi. Awa! Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨgɨk do aŋ amɨn ji da kosit sopmaŋ yomaŋ. Yaŋ aŋek dɨsiyo kɨsi uŋungwan dɨma pɨkwaŋ.

15 “Gen teban yoyɨŋdet amɨn ae Parisi amɨn ji jamba but amɨnsi. Awa! Ji amɨn kaloŋɨ kɨnda da paŋdetji dagosak do pi teban aŋek tap kwenon da mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ akwaŋ. Ji Tɨpdom do amɨn aŋ, do amɨn kɨnda abɨdoni kaŋ, iyɨŋ dekba uŋun amɨn yaŋ gɨn Tɨpdom do amɨn akdɨsak. Ae uŋun gɨn dɨma, ji da aŋpak yokwi aŋ uŋun si yapmaŋek uŋun amɨn aŋpak yokwisi asak.

16  e  “Kosit yolɨk amɨn, ji dabɨlji mɨni da ekwaŋ. Awa! Ji yaŋ yoŋ: ‘Amɨn kɨnda da Piŋkop dakon Telagɨ Yut Madep do yaŋek geni yaŋ aŋteban aŋek ae don tagɨ kɨrɨŋɨtjak. Mani amɨn kɨnda da telagɨ yut dakon gol do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak kaŋ, tagɨ dɨma kɨrɨŋɨtjak.’ 17 Ji nandaŋ kokwinji mɨni, dabɨlji mɨni. Yo ni da Piŋkop da dabɨlon yo madep asak? Gol yutgwan toŋ uŋun bo ae Telagɨ Yut Madep? Nandani, gol telagɨ yutgwan toŋ do telagɨ yut da aban telagɨ asak.

18 “Ae kɨnda yoŋ uŋun yaŋ: ‘Amɨn kɨnda da alta do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak kaŋ, tagɨ kɨrɨŋɨtjak. Mani amɨn kɨnda da altakon paret toŋ do geni yaŋ aŋteban asak kaŋ, tagɨ dɨma kɨrɨŋɨtjak.’ 19 Ji dabɨlji mɨni. Yo ni da Piŋkop da dabɨlon yo madep asak? Paret altakon toŋ uŋun bo ae alta? Nandani, paret altakon toŋ do alta da aban telagɨ asak. 20 Yaŋdo, amɨn kɨnda alta do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak kaŋ, alta gat ae yo morap altakon toŋ uŋun kɨsi do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak. 21 Ae amɨn kɨnda Piŋkop dakon telagɨ yut do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak kaŋ, telagɨ yut gat ae Piŋkop yutnikon egɨsak uŋun gat kɨsi do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak. 22  f Ae amɨn kɨnda Kwen Kokup do yaŋek geni yaŋ aŋteban asak kaŋ, Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo gat ae Piŋkop iyɨ tamonikon yɨkdak uŋun gat kɨsi do geni yaŋ aŋteban asak.

23  g  “Gen teban yoyɨŋdet amɨn ae Parisi amɨn ji jamba but amɨnsi. Awa! Ji jap tam galagɨsi pi kagasi toŋ uŋun paŋ kabi 10 kabɨ kokwinɨgek uŋudon baŋ kabi kɨndanaŋ Piŋkop do paret tagɨ aŋ. Mani gen tebanon gen madep madep toŋ uŋun yapmaŋ mudoŋ. Amɨnon gen kokwin kɨlegɨ ani do yosok, ae amɨn bupmɨ nandaŋ yomni do yosok, ae nandaŋ gadat dakon bamɨ aŋpak jikon noman tosak do yosok. Ji uŋun dɨma aŋ. Gen tebanon gen madep madep toŋ uŋun guramɨk mudaŋek paret do yosok uŋun kɨsi guramɨtni kaŋ uŋun tagɨsi. 24 Kosit yolɨk amɨn, ji dabɨlji mɨni da ekwaŋ. Ji dakon tɨlak uŋun yaŋ. Amɨn da pakbi nok do aŋek yo monɨŋ pakbikon toŋ uŋun pɨndak maba kɨŋakwa pakbi noŋ, mani kamel madep dɨma noknogɨ uŋun dɨma kaŋek kaloŋ galaukba pɨgɨsak.

25  h  “Gen teban yoyɨŋdet amɨn ae Parisi amɨn ji jamba but amɨnsi. Awa! Ji kap ɨdapyo dakon manji sugoŋ, mani burɨgwan da kabo ae sukwap nandak nandakyo tugawit da toŋ. 26 Parisi dabɨlɨ mɨni amɨn, ji mibɨltok kap dakon burɨ ɨkdɨgoni kaŋ, manji iyɨ tagɨ kɨlek tosak.

27  i  “Gen teban yoyɨŋdet amɨn ae Parisi amɨn ji jamba but amɨnsi. Awa! Ji amɨn kɨmakba yopmaŋgaŋ tɨp kɨnam yombem. Kwen da kwak soŋbi do kwakwagɨ tagɨsi asak. Mani mɨkgwan amɨn kɨdat gat ae yo garagɨ tɨgɨ morapmɨ toŋ. 28  j Jiyo kɨsi yaŋ gɨn ekwaŋ. Amɨn da dandaba ji amɨn kɨlegɨsi ekwaŋ yaŋ nandaŋ, mani butjikon ji jamba but amɨnsi ae gen teban yapyap amɨnsi ekwaŋ.

29 “Gen teban yoyɨŋdet amɨn ae Parisi amɨn ji jamba but amɨnsi. Awa! Ji kombɨ amɨn ae amɨn kɨlegɨ kalɨpsi egɨ kɨmakba yopgwit tamo paŋtɨlɨm aŋ. 30 Aŋek yaŋ yoŋ, ‘Nin kalɨpsi babɨknin da bɨsapmon egɨpgumaŋ tam, nin paŋpulugaŋek kombɨ amɨn dɨma dapnom.’ 31  k Gen yaŋ yaŋakwa ji kombɨ amɨn dapdap dakon babɨkni yaŋsi nandaŋ damamaŋ. 32 Do ji kɨŋ babɨkji da wasaŋek aŋpak yokwi awit uŋun aŋ mudoni. 33  l Ji tuŋon amɨn emarɨ toŋ dakon gwakni kabɨ. Piŋkop da ji yaŋ dagaŋ depban Tɨpdom do amɨn aŋakwa namɨn da pulugaŋ depjak?

34 “Do yaŋ dayɨsat, nak da kombɨ amɨn ae nandak nandak amɨn ae yoyɨŋdet amɨn yabekgo jikon apdaŋ. Apba ji da uŋun amɨn dɨwarɨ yolba pasal kokupmɨ kokupmɨ kɨkdaŋ. Aŋakwa dɨwarɨ tɨmɨgek dapba kɨmotdaŋ, ae dɨwarɨ tɨlak kɨndapmon dapdaŋ, ae dɨwarɨ muwut muwut yutjikon nap kɨrɨŋbaŋ baljokdaŋ. 35  m Yaŋ do aŋek on mɨktɨmon amɨn kɨlegɨ morap dapba kɨmakgwit uŋun dakon kobogɨ ji da tɨmɨtdaŋ. Wasok wasok do amɨn kɨlegɨ Abel aŋagek ae amɨn kɨlegɨ morapmɨ kɨsi dapgwit. Egɨ wɨgɨ wasɨp do ji da Berekia dakon monji Sekaraia Telagɨ Yut Madep ae altayo da binapmon aŋakba kɨmakgɨt. Uŋun dakon kobogɨ yo jɨgɨsi ji da tɨmɨtdaŋ. 36 Nak asisi dayɨsat, abɨsok amɨn ekwaŋ ji da uŋun dakon kobogɨ yo jɨgɨsi tɨmɨtdaŋ.

Yesu Jerusalem do bupmɨsi nandagɨt

(Lk 13.34‑35 ae 19.41‑44)

37 “O Jerusalem, Jerusalem amɨn, ji kombɨ amɨn dapba kɨmokgoŋ. Amɨn Piŋkop da yabekban jikon abaŋ uŋun ji da tɨpbaŋ dapba kɨmokgoŋ. Pup meŋi da monjini paŋmuwuk pɨrɨgwan yopmaŋdak, uŋun da tɨlak nak da bɨsap morapmɨ ji paŋmuwut do nandagɨm, mani ji da kurak taŋ namgwit. 38  n Nak asisi dayɨsat, kokup yomasiyo yokwi taŋek yumsi tokdɨsak. 39  o Ji nak dɨma nandaŋek egɨ wɨgɨ ni bɨsapmon nak do

‘Amɨn on Amɨn Tagɨ da manon abɨsak, uŋun Piŋkop da gɨsamɨgakwan abɨsak’
yaŋ nak do yoni uŋun bɨsapmon nandakdaŋ.”

Copyright information for `YUT