b24.5Mt 24.23-24; 1Jn 2.18
c24.9Mt 10.22
d24.11Mt 24.5,24; 1Jn 4.1
e24.13Mt 10.22
f24.14Mt 28.19
g24.15Dan 9.27; 11.31; 12.11
i24.21Dan 12.1
j24.23Mt 24.5
k24.24GT 13.1-3; 2Tes 2.8-9; PA 13.13-14
n24.29Ais 13.10; 34.4; Esi 32.7; Jol 2.10,31; 2Pi 3.10; PA 6.12-13
o24.30Dan 7.13; Sek 12.10; PA 1.7
p24.311Ko 15.52; 1Tes 4.16
q24.34Mt 16.28
r24.35Mt 5.18
s24.36Ya 1.7; 1Tes 5.1-2
t24.37WW 6.5-8
u24.39WW 7.21-23
v24.42Mt 25.13
x24.47Mt 25.21,23

Matthew 24

Yesu da Telagɨ Yut Madep tuwɨlni do yagɨt

(Mk 13.12 ae Lk 21.56)

1Yesu Telagɨ Yut Madep dakon nagal yɨpmaŋek waŋga kɨŋakwan paŋdetni da Yesukon kɨŋek Telagɨ Yut Madep dakon yut madep madep pɨndatjak do yolɨwit. 2 a  Yolɨŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “On yut madep madep pɨndakgaŋ uŋun dakon tɨp notni da kwenon dɨma taŋ taŋ akdaŋ. Tuwɨlba kɨsisi maŋ mudokdaŋ.”

Yesu da yo jɨgɨ morapmɨ altoni do yagɨt

(Mk 13.313 ae Lk 21.719)

3Yesu Ɨleŋ Olipmon yɨgakwan paŋdetni da iyɨ gɨn kɨŋ yaŋ iyɨwit, “Gen uŋun niyɨl uŋun ni bɨsapmon altokdaŋ? Ninaŋ kaŋek gak aego tobɨl abɨŋaki on mɨktɨm dakon bɨsap mudokdɨsak yaŋ nandaneŋ?”

4Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Amɨn da paŋkewalni do kaŋ kɨmotni. 5 b  Amɨn morapmɨ da abɨŋ nak dakon man yaŋek yaŋ yokdaŋ, ‘Nak naga Kristo.’ Yaŋ yaŋek amɨn morapmɨ paŋkewaldaŋ. 6Uŋun bɨsapmon emat wuwɨk gat ae dubagɨkon emat aŋ uŋun dakon gen bin apba nandaŋek butji dɨma pasolni. Uŋun yo morap altokdaŋ, mani mɨktɨm da mudosak bɨsap madep kɨlɨ uŋun noman tosok yaŋ dɨma nandani. 7Mɨktɨm kɨnda dakon amɨn da pɨdaŋba mɨktɨm kɨnda dakon amɨn gat emat wamdaŋ. Ae kɨla amɨn madep kɨnda dakon amɨn da pɨdaŋba kɨla amɨn madep kɨnda dakon amɨn gat emat wamdaŋ. Aŋakwa mɨktɨm dɨwarɨkon wudɨp akdaŋ. Ae amɨn da jap do madepsi aŋek dɨwarɨ da kɨmotdaŋ. 8Mɨŋat monjɨ kwapmɨ toŋ da monjɨ altok do aŋakwa wasaŋek tepmɨ paŋ, yaŋ gɨn uŋun yo morap altaŋakwa bɨsap madep kwaŋ tosok yaŋ nandani.

9 c  “Uŋun bɨsapmon amɨn da ji tɨmɨgek tepmɨ damɨŋek dɨkba kɨmotdaŋ. Ae ji nak nolgaŋ do aŋek amɨn kɨsi morap da ji do butjap nandaŋ damdaŋ. 10Uŋun bɨsapmon amɨn morapmɨ nak nandaŋ gadaŋ namaŋ uŋun nandaŋ gadatni yopba wɨtdal kɨŋakwa notni do nandaba yokwi tok aŋek uwal da kɨsiron yopmaŋ yopmaŋ akdaŋ. 11 d  Aŋakwa kombɨ amɨn toptopmɨ morapmɨ da altaŋek amɨn morapmɨ paŋkewalba nandaŋ yomɨŋek yoldaŋ. 12Aŋakwa aŋpak yokwi da madepsi ɨreŋ taŋ aŋ aŋ kɨkdɨsak. Yaŋ aŋakwa amɨn morapmɨ da not do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak yɨpba wɨtdal kɨkdɨsak. 13 e  Mani amɨn morap tebaisi sigɨn agakwa wɨgɨ mibɨ bɨsapmon wɨgɨsak uŋun Piŋkop da pulugaŋ yopdɨsak. 14 f  Amɨn da mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨnyo ekwaŋ uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ mudaŋakwa bɨsap madep uŋun apdɨsak.”

Yo yokwisi kɨnda da altokdɨsak

(Mk 13.14‑23 ae Lk 21.2024)

15 g  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo wagɨl yokwisi kɨnda don Telagɨ Yut Madepmon akban kokdaŋ. Kombɨ amɨn Daniel da uŋun do kɨlɨ yagɨt.” (On gen manjɨsak amɨn uŋun da pakyaŋsi nandɨsak.) 16“Uŋun bɨsapmon amɨn Judia mɨktɨmon egɨpni uŋun pasal kabapgwan tepmɨsi wɨgɨni. 17 h  Amɨn kɨnda yut kwenon egɨpjak kaŋ, yo kabɨni tɨmɨt do yutgwan pɨgɨk do nandak nandak dɨmasi asak. 18Ae amɨn kɨnda pigaga egɨpjak kaŋ, yutnon ɨlɨkba pɨgɨkni kɨŋ abɨdok do nandak nandak dɨmasi asak. 19Uŋun bɨsapmon mɨŋat monjɨ kwapni toŋ, ae mɨŋat monjɨ mum noŋ uŋun bupmɨsi. 20Ji da Piŋkop bɨsit iyɨŋba nandaŋakwan yo uŋun ais bɨsapmon bo Sabat bɨsapmon dɨma noman toni. 21 i  Uŋun bɨsapmon yo jɨgɨsi altokdaŋ. Piŋkop da mibɨlɨkon yo morap wasagɨron da egɨ abɨsok ekwamaŋon yo jɨgɨsi uŋuden kɨnda dɨma altagɨt, ae buŋon dɨma altokdɨsak. 22Amɨn Tagɨ da uŋun bɨsap dɨma aŋpɨsɨp asak tam mɨŋat amɨn morap kɨsi kɨmak mudonom. Mani mɨŋat amɨn kabɨ iyɨ do kɨlɨ manjɨgɨt uŋun do bupmɨ nandaŋek bɨsap aŋpɨsɨp asak.

23 j  “Uŋun bɨsapmon amɨn kɨnda da ‘Kristo oni!’ bo ‘Asoni!’ yaŋ yaŋban kaŋ, top yosok yaŋ nandani. 24 k  Amɨn dɨwarɨ da abɨŋ ‘Nak Kristo’ yaŋ top yokdaŋ. Ae dɨwarɨ da ‘Nak kombɨ amɨn kɨnda’ yaŋ top yokdaŋ. Yaŋ yaŋek wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ akdaŋ. Aŋek mɨŋat amɨn kabɨ Piŋkop da iyɨ do kɨlɨ manjɨkbi uŋun paŋkewal do pini madep akdaŋ. Mani arɨpmɨ dɨma paŋkewaldaŋ.

25“Nandani, yo jɨgɨsi morap uŋun dɨma altaŋakwa mibɨltok dayɨsat. 26 l  Mal da gɨldat wɨsak tetgɨn da teŋteŋaŋ kɨŋ gɨldat pɨgɨsak tetgɨn noman taŋban komaŋ, uŋun da tɨlak Amɨn Dakon Monji uŋun apban amɨn kɨsi da kokdaŋ. Do amɨn kɨnda da ‘Kristo uŋun mɨktɨm kɨbɨrɨ amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon egɨsak!’ yaŋ dayɨŋban kaŋ, uŋudon dɨma kɨni. Bo amɨn kɨnda da ‘Kristo yut uŋudon pasɨlek egɨsak!’ yaŋ dayɨŋban kaŋ, top yosok yaŋ nandani. 28 m  Yo kɨmakbi da toŋ sɨŋgɨŋ uŋudon abɨŋ muwukgaŋ.”

Don Amɨn Dakon Monji apdɨsak

(Mk 13.24‑27 ae Lk 21.25‑28)

29 n  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo jɨgɨ dakon bɨsap mudaŋakwan,

‘Gɨldat dabɨl pɨlɨn tuk akdɨsak,
ae kanek dɨma teŋteŋokdɨsak.
Ae gɨk kundu yɨpmaŋek mokdaŋ.
Aŋakwa kwen kundukon yo tebai toŋ uŋun da kwakwalɨtdaŋ.’
30 o  Uŋun bɨsapmon Amɨn Dakon Monji dakon tɨlak kundukon altaŋban kaŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn kɨsi morap da kunam tatdaŋ. Kaŋakwa Amɨn Dakon Monji tapmɨmni gat ae tɨlɨm madepni gat gɨkwemon da apban kokdaŋ. 31 p  Kweŋ madepsi da yaŋakwan aŋelo kabɨni yabekban kɨŋ amɨn iyɨ do manjɨkbi kabɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun paŋmuwutdaŋ.”

Pik kɨndap kaŋek butji pɨsosak

(Mk 13.28‑31 ae Lk 21.29‑33)

32Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji pik kɨndap kaŋek butji pɨsosak. Kɨlɨŋɨ pakbini toŋ ae tamɨ kaluk yopmaŋdak, uŋun bɨsapmon gɨldat bɨsap kwaŋ tosok yaŋ nandaŋ. 33Uŋudeŋ gɨn yo morap dayɨt uŋun da altaŋakwa mɨktɨm da mudosak bɨsap madep kɨlɨ uŋunjok kwaŋ tosok yaŋ nandani.

34 q  “Nak asisi dayɨsat, uŋun bɨsapmon egɨpni amɨn dɨma kɨmagakwa yo morap uŋun kɨsi altaŋ mudokdaŋ. 35 r  Kundu gat mɨktɨm gat pasɨldamal, mani nak dakon gen uŋun dɨmasi pasɨldɨsak.”

Yo morap altokdɨsak uŋun dakon bɨsap Piŋkop Dat dagɨn nandɨsak

(Mk 13.32‑37 ae Lk 17.26‑30 ae 17.34‑36)

36 s  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo morap altosak uŋun dakon bɨsap uŋun amɨn kɨnda da dɨma nandɨsak. Kwen Kokup aŋeloyo dɨma nandaŋ, ae Monjɨyo kɨsi dɨma nandɨsak. Dat da iyɨ gɨn nandɨsak. 37 t  Noa da bɨsapmon amɨn egɨpgwit uŋudeŋ gɨn Amɨn Dakon Monji apjak bɨsapmon yaŋ gɨn egɨpdaŋ. 38Kulup madep dɨma altaŋakwan jap pakbiyo aŋek mɨŋat pakpak awit. Yaŋ aŋek egakwa Noa tap wakgakon wɨgɨgɨt. 39 u  Wɨgakwan yo jɨgɨ altaŋ nimdaŋ uŋun dɨma nandawit. Butni dɨma pɨsaŋakwa kulup madep da altaŋek wutjɨŋban pasɨlgwit. Amɨn yaŋ gɨn egakwa Amɨn Dakon Monji apdɨsak. 40Amɨn bamorɨ pigaga egakwal Piŋkop da kɨnda yapmaŋek kɨnda abɨdokdɨsak. 41Mɨŋat bamorɨ da plaua wasaŋek yɨgakwal kɨnda yapmaŋek kɨnda abɨdokdɨsak.

42 v  “Yaŋdo, kaŋ kɨmotni. Amɨn Tagɨsi ni gɨldaron apdɨsak uŋun ji dɨma nandaŋ. 43 w  Nandaŋ pɨsoni. Yut kɨnda dakon ami kalbi kabo noknok ni bɨsapmon apdɨsak yaŋ nandagɨt tam, kɨla aŋakwan yutni arɨpmɨ dɨma tuwɨlban. 44Dɨma apdɨsak yaŋ nandaŋek egakwa Amɨn Dakon Monji uŋudon apdɨsak. Yaŋdo, ji tagap taŋek egɨpni.”

Oman monjɨ tagɨ ae yokwi dakon tɨlak gen

(Lk 12.42‑46)

45Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Oman monjɨ kɨnda nandaŋ kokwini tagɨsi ae pi agakni tagɨsi, uŋuden oman monjɨ amɨn tagɨni da oman monjɨni dɨwarɨ kɨlani asak do manjɨsak. Yaŋ aban jap yomyom bɨsapmon japni yomɨŋ yomɨŋ asak. 46Oman monjɨ uŋun amɨn tagɨni da tobɨl abɨŋ kaŋban pini tagɨsi asak kaŋ tagɨsi. 47 x  Nak asisi dayɨsat, amɨn tagɨni da uŋun oman monjɨ iyɨŋban yo morapni kɨla akdɨsak. 48Mani oman monjɨ kɨnda pi yokwi asak uŋun burɨkon da yaŋ nandɨsak, ‘Amɨn tagɨno uŋun tepmɨ dɨma apdɨsak.’ 49Yaŋ nandaŋek oman monjɨ notni dapmaŋek pakbi teban naŋek but upbal aŋ amɨn gat muwugek jap pakbiyo aŋ. 50Yaŋ aŋek dɨma apdɨsak yaŋ nandaŋakwan amɨn tagɨni da but pɨsogɨ mɨni apdɨsak. 51Abɨŋek uŋun oman monjɨ tepmɨ pi ɨmɨŋek yɨpban jamba but amɨn gat kunam tagek iyoŋ iyoŋ yaŋ tɨdaŋek egɨpdaŋ.”

Copyright information for `YUT