c25.12Mt 7.23
d25.13Mt 24.42
e25.15Ro 12.6
f25.21Mt 24.45-47; Lk 16.10
i25.31Mt 16.27; 19.28
j25.32Esi 34.17; PA 20.11-13
k25.35Ais 58.7
l25.40YT 19.17; Mt 10.42; Mk 9.41
m25.41Mt 7.23

Matthew 25

Mɨŋatjok 10 kabɨ dakon tɨlak gen

1 a  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Uŋun bɨsap madepmon Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni dakon tɨlak kɨnda uŋun yaŋ. Amɨn kɨnda mɨŋat pak do agɨt. Aŋakwan mɨŋat uŋun pakdɨsak dakon notni mɨŋatjok 10 kabɨ da lamni tɨmɨgek kosiron kɨŋ wɨli uŋun kaŋ abɨdaŋ aŋop do kɨwit. 2Mɨŋatjok 5 kabɨ uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma, ae 5 kabɨ uŋun nandaŋ kokwini tagɨsi. 3Mɨŋatjok nandaŋ kokwini tagɨ dɨma uŋun lamni tɨmɨgek lam kolek do pakbi dɨ gat dɨma paŋkɨwit. 4Mani mɨŋatjok nandaŋ kokwini tagɨsi uŋun lamni tɨmɨgek lam kolek do pakbi dɨ gat kɨsi tɨmɨgek kɨwit. 5Kɨŋ jomjom aŋ egakwa amɨn uŋun tepmɨ dɨma abɨŋakwan dɨpmɨni wɨŋba dɨpmɨn pak mudawit.

6“Pak mudaŋakwa kalbi binap aban amɨn kɨnda yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, ‘Amɨn mɨŋat pak do asak kɨlɨ uŋun abɨsak! Opba kɨŋ abɨdono!’

7“Yaŋ yaŋban mɨŋatjok kɨsi pɨdaŋ lamni paŋkosit 8aŋakwa mɨŋatjok nandaŋ kokwini tagɨ dɨma uŋun da mɨŋatjok nandaŋ kokwini tagɨsi yaŋ yoyɨwit, ‘Nin do pakbi dɨwatji nimgut, lamnin kɨmotdaŋ.’

9“Yaŋba nandaŋ kokwini tagɨsi da yaŋ yoyɨwit, ‘Pakbi on nin kɨsi da arɨpmon dɨma toŋ. Ji kɨŋ yumaŋ nok yutnon pakbi yumni.’

10“Kɨŋakwa amɨn mɨŋat pak do agɨt uŋun apgut. Apban mɨŋat tagap taŋek egɨpgwit uŋun gat soŋnok ak do yutnon wɨgakwa yoma sopgwit.

11 b  “Buŋon don mɨŋat kabɨ pakbi do kɨwit uŋun abɨŋ yawit, ‘Amɨn tagɨ, amɨn tagɨ, abɨŋ yoma wɨtdal nim!’

12 c  “Mani amɨn tagɨ da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, ‘Nak asisi dayɨsat, nak dɨmasi nandaŋ damɨsat.’ ”

13 d  Yesu da tɨlak gen uŋun yaŋ mudaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Tagɨsi altaŋ damjak uŋun dakon bɨsap ji dɨma nandaŋ, do tagap taŋek egɨpni.”

Pi monjɨ moneŋ tɨmɨkgwit dakon tɨlak gen

(Lk 19.11‑27)

14Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun do tɨlak kɨnda ako mibɨlɨ nandani. Amɨn kɨnda kokup dubagɨ kɨndakon kɨk do aŋek pi monjɨni yaŋ yoban opba yo kabɨni kɨla ani do yoyɨgɨt. 15 e  Pi monjɨ kaloŋ kaloŋ dakon pi agakni da arɨpmon moneŋni kɨla ani do yomgut. Kɨnda do moneŋ 25 tausen danari, ae kɨnda do 10 tausen danari, ae kɨnda do 5 tausen danari yaŋ yomɨŋ mudaŋek kɨgɨt. 16Kɨŋakwan uŋudon gɨn 25 tausen danari tɨmɨkgɨt amɨn uŋun yomɨŋ gwayek aŋakwan 25 tausen danari kɨnda gat noman tagɨt. 17Ae 10 tausen danari tɨmɨkgɨt amɨn uŋunyo yaŋ gɨn aŋakwan 10 tausen danari kɨnda gat noman tagɨt. 18Mani 5 tausen danari tɨmɨkgɨt amɨn uŋun kɨŋ gapma wayɨgek amɨn tagɨni dakon moneŋni gapmakon yopban ɨsal tawit.

19“Amɨn tagɨni bɨsap dubagɨ egek aeni tobɨl apgut. Abɨŋ moneŋni yomgut uŋun dakon pini niaŋ awit uŋun dakon mibɨlɨ nandak do yoyɨgɨt. 20Yoyɨŋban 25 tausen danari tɨmɨkgɨt amɨn uŋun da yomɨŋ gwayek aŋakwan 25 tausen danari kɨnda gat noman tagɨt uŋun yolɨŋek yaŋ iyɨgɨt, ‘Amɨn tagɨ, gak da 25 tausen danari kɨla akeŋ do namgul uŋun pini ako 25 tausen danari kɨnda gat oni noman tak.’

21 f  “Yaŋ iyɨŋban amɨn tagɨ da yaŋ yagɨt, ‘Gak pi monjɨno gen guramɨt tagɨsi agɨl. Aŋek pigo dakon kɨla tagɨsi agɨl. Yo monɨŋɨsok gabo kɨla tagɨsi agɨl do yo madep gabo kɨla tagɨ aki. Gak apbɨ kɨsɨk kɨsɨk ando.’

22“Ae 10 tausen danari tɨmɨkgɨt amɨn uŋun da abɨŋ yaŋ iyɨgɨt, ‘Amɨn tagɨ, gak da 10 tausen danari kɨla akeŋ do namgul uŋun pini ako 10 tausen danari kɨnda gat oni noman tak.’

23“Yaŋ iyɨŋban amɨn tagɨ da yaŋ yagɨt, ‘Gak pi monjɨno gen guramɨt tagɨsi agɨl. Aŋek pigo dakon kɨla tagɨsi agɨl. Yo monɨŋɨsok gabo kɨla tagɨsi agɨl, do yo madep gabo kɨla tagɨ aki. Gak apbɨ kɨsɨk kɨsɨk ando.’

24“Ae 5 tausen danari tɨmɨkgɨt amɨn uŋun da abɨŋ yaŋ iyɨgɨt, ‘Amɨn tagɨ, gak dakon mibɨlgo nandɨsat, gak bupmɨgo mɨni. Amɨn ŋwakŋwarɨ da pi aŋakwa jap bamɨ gak da pasal, ae mɨktɨmon jap yet tɨŋtɨŋoŋ dakon bamɨ gaga do pasal. 25Yaŋ asal, do pasalek moneŋgo 5 tausen danari namgul uŋun aŋkɨ mɨktɨm kagagwan yɨpbo tagɨt. Moneŋgo uŋun oni.’

26“Yaŋban amɨn tagɨni da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak oman monjɨ yokwi, pi ak do kurak tosol. Nak dakon mibɨlno kɨlɨ nandagɨl. Nak amɨn da pigaga jap bamɨ pasat, ae amɨn da jap yet tɨŋtɨŋoŋ dakon bamɨ naga do pasat. 27Yaŋ nandagɨl, do moneŋno beŋon yopgul tam uŋun tagɨ. Yaŋ agɨl tam abɨŋ nak da moneŋno gat ae beŋ da dɨwarɨ saŋbesak uŋun gat tagɨ tɨmɨkgom.’

28 g  “Amɨn yoni taŋ ɨmaŋ amɨn uŋun nak da saŋbeŋek yo ɨbo morapmɨsi taŋ ɨmdaŋ. Ae amɨn yoni kaloŋɨsok taŋ ɨmaŋ amɨn uŋun nak da uŋunjok gwayeŋ mudokeŋ. Yaŋdo, on amɨn moneŋni uŋun gwayeŋ moneŋ 50 tausen danari taŋ ɨmaŋ uŋun amɨn do ɨmni. 30 h  Aŋek on oman monjɨ kurak tok amɨn waŋga abɨgɨ maba pɨlɨn tukgwan pɨgɨsak. Uŋudon kunam tagek iyoŋ iyoŋ yaŋ tɨdaŋek egɨpdɨsak.”

Amɨn Dakon Monji da nin kokwinɨtdɨsak

31 i  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn Dakon Monji apjak bɨsapmon Kwen Kokup dakon tɨlɨmni gat ae aŋelo kabɨni gat abɨŋek kɨla amɨn madep yɨyɨt tamokon uŋudon yɨtdɨsak. 32 j  Yɨgakwan amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun abɨŋ burɨkon muwuk mudoni. Abɨŋ muwukba kɨla amɨn da sipsip ae meme kokwinɨkgaŋ uŋun da tɨlagon amɨn kokwinɨtdɨsak. 33Kokwinɨgek sipsip amɨnsi tet do yopmaŋek meme gwandeŋ tet do yopdɨsak.

34“Kɨla Amɨn Madep uŋun da amɨnsi tet do amɨn yaŋ yoyɨsak, ‘Datno da gɨsam dabi amɨn, abɨŋek Datno dakon Amɨn Kɨla Agakni ji do aŋnoman abi uŋun abɨŋek abɨdoni. Uŋun mɨktɨm wasok wasogɨkon ji do kɨlɨ aŋnoman agɨt da tosok. 35 k  Nak kalɨp jap do abo jap naba nagɨm, ae pakbi do abo pakbi naba nagɨm, ae kokup ŋwakŋwarɨkon da apbo but dasi abɨdaŋba yutjikon paŋkɨ egɨpgum. 36Ɨmalno mɨni egapbo ɨmal namgwit. Sot abo aŋpulugawit. Dam teban yutnon yɨgapbo abɨŋ nandawit.’

37“Yaŋ yaŋban kɨlegɨ kabɨ da gen kobogɨ yaŋ iyɨni, ‘Amɨn Tagɨ, ni bɨsapmon jap do abɨ gandaŋek jap gamgumaŋ, ae ni bɨsapmon pakbi do asal yaŋ gandaŋek pakbi gamgumaŋ? 38Ae ni bɨsapmon kokup ŋwakŋwarɨkon da abɨsal yaŋ gandaŋek aŋkɨ yutninon gepgumaŋ, ae ni bɨsapmon ɨmalgo mɨni yaŋ gandaŋek ɨmal gamgumaŋ? 39Ae ni bɨsapmon sot asal yaŋ gandaŋek kɨlago agɨmaŋ, ae ni bɨsapmon dam teban yutnon yɨkdal yaŋ gandaŋek abɨŋ gandagɨmaŋ?’

40 l  “Yaŋba Amɨn Madep da yaŋ yoyɨsak, ‘Asisi dayɨsat, yo morap notno kɨnda mani mɨni do awit uŋun yo morap nak do awit.’ 41 m  “Yaŋ yoyɨŋek Amɨn Madep uŋun da tobɨl gwandeŋ tet do amɨn yaŋ yoyɨsak, ‘Jobɨt pabi kabɨ ji aŋgwikon kɨŋek kɨndapmon pɨgɨt. Uŋun kɨndap uŋun Sunduk gat aŋelo kabɨni gat uŋun do aŋnoman abi, uŋun kɨmot kɨmorɨ mɨni. 42Kalɨp jap do abo jap dɨma namgwit, ae pakbi do abo pakbi dɨma namgwit. 43Kokup ŋwakŋwarɨkon da apbo yutjikon dɨma aŋkɨ nepgwit, ae ɨmalno mɨni egapbo ɨmal dɨma namgwit, ae sot agɨm ae dam teban yutnon yɨkgɨm bɨsapmon kɨlano dɨma awit.’

44“Yaŋ yaŋban gen kobogɨ yaŋ iyɨni, ‘Amɨn Tagɨ ni bɨsapmon gandano jap do agɨl, bo pakbi do agɨl, bo kokup ŋwakŋwarɨkon da apgul, bo ɨmalgo mɨni, bo sot agɨl, bo dam teban yutnon yɨkgɨl, abɨ dɨma aŋpulugagɨmaŋ?’

45“Yaŋba yaŋ yoyɨsak, ‘Nak asisi dayɨsat, yo morap amɨn mani mɨni do dɨma awit uŋun nak do awit.’

n  “Yaŋ yoyɨŋban uŋun amɨn kabɨ kobogɨ yokwisi dagok dagogɨ mɨni pakdaŋ. Mani kɨlegɨ amɨn kabɨ uŋun da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni uŋudon kɨkdaŋ.”

46

Yesu da tepmɨ paŋek kɨmot aŋek kɨmoron da pɨdagɨt

(Kɨlapmɨ 26–28)

Copyright information for `YUT