Matthew 27

Yesu Pailaron aŋaŋ kɨwit

(Mk 15.1 ae Lk 23.12 ae Jn 18.28‑32)

1Wɨsawɨsa do mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae kɨla amɨn gat da muwugek Yesu aŋakba kɨmotjak do yaŋ dagok awit. 2Aŋek Yesu kɨsirɨ wamaŋ aŋkɨ gapman dakon mibɨltok amɨn Pailat da kɨsiron yɨpgwit.

Judas kɨmakgɨt

(Ya 1.18‑19)

3Judas Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut amɨn kaŋban Yesu kɨmotjak do yaŋ dagok aŋakwa mabisi at yaŋ nandagɨt. Aŋek nandak nandakni kulabɨk aŋek silwa moneŋ 30 yaŋ tɨmɨkgɨt uŋun mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae kɨla amɨn gat do aeni paŋtobɨl yomgut. 4Yomɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak suŋsi aŋek amɨn kɨlegɨ kɨnda uwal da kɨsiron yɨpmat. Uŋun ji da aŋakba kɨmotdɨsak.”

Yoyɨŋban yaŋ iyɨwit, “Uŋun nin dakon yo dɨma. Uŋun gak dakon yo gɨn.”

5 a  Yaŋ yaŋba Judas silwa moneŋ uŋun telagɨ yut da nagalgwan dapban pɨgakwa kɨŋ iyɨ tɨpgut.

6Aban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da silwa moneŋ uŋun tɨmɨgek yaŋ yawit, “Moneŋ on yawi dakon tomni. Do telagɨ yut dakon moneŋ gat kɨsi yopneŋ kaŋ, gen tebanin yapdamaŋ.” 7Yaŋ yaŋek uŋun moneŋ baŋ mɨktɨm kwoba wasawit mɨktɨm tɨm kɨnda yumaŋ nawit. Yumaŋ naŋek amɨn dubagɨkon da abɨŋ kɨmokgoŋ uŋun dakon amɨn kɨmakba yopyop tamo kɨnda wasawit. 8Yaŋ awit do uŋun mɨktɨm tɨm uŋun do Yawi Mɨktɨm yaŋ yawit da yoŋ. 9 b  Yaŋ aŋakwa kombɨ amɨn Jeremaia da gen mandagɨt uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ,

“Israel amɨn da uŋun amɨn yumaŋ noni do silwa moneŋ 30 baŋ tomni yomgwit.
10Yaŋ aŋek Amɨn Tagɨ da nayɨgɨt, uŋun da tɨlagon uŋun moneŋ baŋ mɨktɨm kwoba wasawit mɨktɨm tɨm kɨnda yumaŋ nawit.”

Gak Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep, ma?

(Mk 15.25 ae Lk 23.35 ae Jn 18.33‑38)

11Yesu gapman dakon mibɨltok amɨn Pailat da ɨŋamon agakwan Pailat da yaŋ iyɨgɨt, “Gak Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep, ma?”

Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ yagɨt, “Yosol uŋun mani.”

12 c  Yaŋ yaŋban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae kɨla amɨn dɨwarɨ gat da gen yaŋ ɨmɨŋba gen kobogɨ kɨnda dɨma yoyɨgɨt. 13Yaŋ aban Pailat da aeni iyɨgɨt, “Amɨn on da gak wasok yokwi agɨl do gen morapmɨ yaŋ gamaŋ. Uŋun dɨma nandɨsal, ma?” 14Yaŋ yaŋban Yesu da gen kobogɨsok kɨnda dɨmasi yaŋakwan Pailat da Yesu do nandaban ŋwakŋwarɨsi agɨt.

Pailat da Yesu tɨlak kɨndapmon kɨmotjak do yaŋ dagok agɨt

(Mk 15.615 ae Lk 23.13‑25 ae Jn 18.3819.16)

15Bɨlagɨ bɨlagɨ Yapyap Bɨlak bɨsapmon gapman dakon mibɨltok amɨn da wasok kɨnda yaŋ agɨt. Mɨŋat amɨnyo da amɨn kɨnda dam tebanon yɨkdak uŋun mani yaŋakwa, Pailat da pulugaŋ yopban kɨŋ kɨŋ awit. 16Uŋun bɨsapmon amɨn yokwisi kɨnda dam tebanon yɨkgɨt, mani Barabas. 17 d  Amɨn abɨŋ muwugakwa Pailat da amɨn da Yesu do nandaba yokwi taŋban top yaŋek gen pikon yɨpgwit yaŋ nandagɨt. Yaŋ nandaŋek Yesu aŋkutnaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dakon galaktok namɨn naŋ pulugaŋ yɨpbo jikon opjak, Barabas do nandaŋ bo Yesu mani kɨnda Kristo yaŋ yoŋ uŋun naŋ?”

19Yaŋ yaŋek Pailat gen kokwin tamokon yɨgakwan mɨŋatni da gen kɨnda yaŋ yɨpban apgut, “Nak uŋun amɨn kalbi dɨpmɨnon kat, do jɨgɨsi nandɨsat. Uŋun amɨn kɨlegɨsi, do gak yo kɨnda dɨmasi aŋ ɨbi.”

20Mani mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae kɨla amɨn gat da mɨŋat amɨn kabɨ madep burɨ sugaŋek yaŋ yoyɨwit, “Ji Pailat da Barabas naŋ pulugaŋek Yesu naŋ aŋakban kɨmotjak do iyɨni.”

21Yaŋba Pailat da aeni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dakon galaktok on amɨn bamoron baŋ namɨn naŋ pulugaŋ yɨpbo kɨsak do nandaŋ?”

Yoyɨŋban “Barabas naŋ” yaŋ yawit.

22Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Yesu, mani kɨnda Kristo yaŋ yoŋ, uŋun do ninaŋ aŋ ɨbeŋ?”

Yaŋ yaŋban amɨn kɨsi da yaŋ yawit, “Tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak!”

23Yaŋba Pailat da yoyɨgɨt, “Mibɨlɨ nido? Ni gulusuŋ naŋ agɨt?”

Yaŋban mibɨltok yawit si yapmaŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek yawit, “Tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak!”

24 e  Yaŋba Pailat da iyɨ yaŋ nandagɨt, “Gen yoko dɨma nandaŋek emat madepsi akdaŋ.” Yaŋ nandaŋek mɨŋat amɨn kabɨ madep da dabɨlon kɨsitni pakbikon sugaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “On amɨn kɨmakban nak da dɨwarɨ dɨma pakeŋ, ji da pani.”

25 f  Yaŋban amɨn kɨsi da geni yaŋ aŋtobɨl ɨmgwit, “Nin gat ae mɨŋat monjɨyonin gat da kɨmotjak dakon kobogɨ tagɨ paneŋ.”

26Yaŋ yaŋba Pailat da Barabas pulugaŋ yɨpban mɨŋat amɨn kabɨyokon kɨgɨt. Kɨŋakwan emat amɨn yoyɨŋban Yesu baljawit. Aba don tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak do yoyɨgɨt.

Emat amɨn da Yesu jɨgɨlagon da abɨŋ yɨpgwit

(Mk 15.16‑20 ae Jn 19.23)

27Gapman dakon emat amɨn da Yesu abɨdaŋ aŋaŋ gapman dakon yut madepmon wɨgakwa emat amɨn dɨwarɨ kɨsi abɨŋ Yesu aŋgwasɨŋek akgwit. 28 g  Aŋek Yesu iyɨ dakon ɨmalni ɨlɨgek kɨla amɨn madep da ɨmal gami dubak paŋ uŋuden kɨnda paŋ ɨmgwit. 29Yaŋ aŋek nap kelɨ toŋ naŋ kɨla amɨn madep dakon pelɨt yombem kɨnda wasaŋ busuŋɨkon aba pɨgɨgɨt. Aba pɨgakwan kɨndap kɨrɨŋ kɨnda kɨsirɨ amɨnsi tet do yɨpmaŋ ɨmgwit. Yɨpmaŋ ɨmɨŋek gawak ɨmɨŋek topmon da man madep ɨmɨŋek gen yaŋ iyɨwit, “Gɨldat tagɨ, Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep!” 30 h  Aŋek ɨlɨp sul ɨmɨŋek kɨndap kɨrɨŋ kɨsirɨkon yɨpgwit uŋun gwayeŋ busuŋɨkon kosirɨ morapmɨ baljawit. 31Aŋek topmon da man madep ɨmɨŋ mudaŋek ɨmal gami ɨlɨgek iyɨ dakon pabɨ pɨgɨk paŋ ɨmgwit. Paŋ ɨmɨŋek tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak do ɨlɨk aŋaŋ kɨwit.

Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakgwit

(Mk 15.21‑32 ae Lk 23.26‑43 ae Jn 19.17‑27)

32Kosiron kɨŋek emat amɨn da Sairini kokupmon amɨn kɨnda kawit, mani Saimon. Uŋun tebai iyɨŋba Yesu dakon tɨlak kɨndapni guramɨkban kɨwit. 33Kɨŋ mɨktɨm tɨm kɨnda mani Golgata uŋudon altawit. (Golgata dakon mibɨlɨ uŋun Busuŋ Kɨdat Ɨleŋ.) 34 i  Kɨŋ altaŋek wain gat ae pakbi ɨsɨpmɨ kɨnda gat ɨktagɨlek ɨmɨŋba naŋ nandat aŋek nok do kurak tagɨt. 35 j  Aŋakwan tɨlak kɨndapmon aŋagek emat amɨn da satu wasok aŋek ɨmalni kokwinɨk tɨmɨkgwit. 36Satu wasok aba mudaŋban mɨktɨmon pabɨŋ yɨgek kɨla aŋek kaŋ egɨpgwit. 37Kwen busuŋɨkon mibɨlɨ nido aŋakgwit uŋun dakon but pɨso yaŋ mandawit,ON YESU, JUDA AMƗN DAKON KƗLA AMƗN MADEPNI

38 k  Kabo noknok bamorɨ Yesu gat kɨsi dapgwit. Kɨnda amɨnsi tetdo, ae kɨnda gwandeŋ tet do tɨlak kɨndapmon dapmaŋ dapmaŋ awit. 39 l  Amɨn kɨŋ ap awit uŋun da yaŋba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek wunda kwalkwal aŋek yaŋ iyɨwit, 40 m  “Gak Telagɨ Yut Madep tuwɨlek gɨldat kapbɨ da butgwan ae wɨtjɨk do yagɨl, do gɨptɨmgo aŋkutnoki! Gak asi Piŋkop dakon Monji egɨsalon tɨlak kɨndapmon da pɨ!”

41Yaŋ yaŋba mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat gen teban yoyɨŋdet amɨn gat ae kɨla amɨn gat uŋun kɨsi yaŋ gɨn jɨgɨlak iyɨŋek yawit, 42“Amɨn dɨwarɨ paŋpulugagɨt da nido iyɨ aŋpulugok do aŋtɨdok asak? On Israel amɨn dakon kɨla amɨn madepni ma! Kaŋ tɨlak kɨndapmon da pɨŋban kaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmneŋ. 43 n  Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek yaŋ yosok, ‘Nak Piŋkop dakon Monji egɨsat.’ Piŋkop da Monji aŋpulugok do nandɨsak kaŋ, tagɨ aŋpulugosak.” 44Uŋudeŋ gɨn kabo noknok bamot terɨ terɨ dapbi uŋunyo kɨsi yaŋba yokwi tok yaŋ gɨn agɨmal.

Yesu kɨmakgɨt

(Mk 15.33‑41 ae Lk 23.44‑49 ae Jn 19.28‑30)

45Gɨldat binap 12 kilok mɨktɨm kɨsi pɨlɨn tuk aŋakwan kɨŋ pɨlɨndo 3 kilok agɨt. 46 o  kilok aŋakwan Yesu da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Gen uŋun dakon mibɨlɨ yaŋ:

“Piŋkopno, Piŋkopno, nido nepmaŋ dekdal?”
47Yaŋ yaŋban amɨn dɨwarɨ kapmatjok akgwit uŋun nandaŋek yawit, “Nandaŋ, uŋun Elaija do yaŋ ɨmɨsak.”

48 p  Yaŋba uŋudon gɨn amɨn kɨnda tɨmtɨm yaŋek kɨŋ yo kɨnda gugɨdan yombem jol dɨwaron wamaŋ wain gat ae pakbi ɨsɨpmɨ gat uŋungwan sɨbɨŋek Yesu da nosak do aŋenak ɨmgut. 49Aŋakwan dɨwarɨ da yawit, “Yum kaŋba koneŋ. Elaija da abɨŋ aŋpulugaŋban koneŋ bo dɨma?”

50Yaŋ yaŋakwa Yesu aeni yaŋ tɨdaŋek wupni yɨpban kɨŋakwan kɨmakgɨt.

51 q  Kɨmagakwan uŋun bɨsapmon gɨn Telagɨ Yut Madep dakon yoma ɨmal uŋun kwen da sulugɨ pɨŋ mibɨlɨkon dagaŋek tɨmɨ bamorɨ agɨt. Yaŋ aŋakwan mɨktɨm wudɨp aŋakwan tɨp madep morapmɨ da sulugɨwit.

52Uŋun yo morap altaŋakwa amɨn kɨmakba yopmaŋgaŋ tamo wɨtdal kɨŋakwa Piŋkop dakon amɨn morapmɨ kalɨp kɨmakba yopbi uŋun pɨdawit. 53Pɨdaŋ don Yesu da kɨmoron da pɨdaŋakwan telagɨ kokup papmon pukwa amɨn morapmɨ da pɨndakgwit.

54Aŋakwa emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn gat ae emat amɨn Yesu do kaŋ egɨpgwit amɨn uŋun wudɨp ae yo morap altawit uŋun pɨndagek si pasalgwit. Pasalek yaŋsi yawit, “On amɨn asisi Piŋkop dakon Monji egɨpgut.”

55 r  Aŋakwa mɨŋat dɨwarɨ dubagɨsogon da agek yo uŋun pɨndakgwit. Yesu Galili mɨktɨm yɨpmaŋ abɨŋakwan uŋun mɨŋat kabɨ da yol awɨlek oman aŋ ɨmɨŋek agɨpgwit. 56Uŋun kabɨkon kɨnda mani Maria, kokupni Makdala. Ae Maria ŋwakŋwarɨ kɨnda Jems gat Josep gat dakon meŋi. Ae Sebedi dakon monjɨ bamot uŋun dakon meŋi kɨsi akgwit.

Yesu dakon bumjotni tɨp kɨnamgwan yɨpgwit

(Mk 15.42‑47 ae Lk 23.50‑55 ae Jn 19.38‑42)

57Pɨlɨndo yoni morapmɨ amɨn kɨnda Arimatea kokupmon da apgut. Uŋun mani Josep. Uŋun Yesu dakon paŋdetni kɨnda. 58 s  Josep uŋun Pailaron kɨŋ Yesu dakon bumjotni abɨdok do iyɨgɨt. Iyɨŋban emat amɨni yoyɨŋban bumjotni Josep do ɨmgwit. 59Ɨmɨŋba abɨdaŋ aŋkɨ ɨmal garagɨ mɨni kɨnda naŋ wamaŋek 60 t  aŋkɨ iyɨ dakon tɨp kɨnam amɨn kɨmakbi do kaluk pasɨŋbi uŋungwan aŋkɨ yɨpgut. Yɨpmaŋek tɨp madepsi kɨnda aŋtobɨlban abɨŋ yoma sopmaŋakwan yɨpmaŋ kɨgɨt. 61Maria Makdala kokupmon nani gat ae Maria kɨnda gat tɨp kɨnam da kapmatjok yɨgek yo agɨt uŋun nomansi kagɨmal.

Emat amɨn da tɨp kɨnam do kɨla awit

62Sabat bɨsap do tagap tok aŋ mudaŋek wɨsa dagokdo mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae Parisi amɨn gat Pailaron kɨwit. 63 u  Kɨŋ yaŋ iyɨwit, “Top amɨn si egɨpgut bɨsapmon gen kɨnda yaŋ yagɨt, ‘Gɨldat kapbɨ mudaŋakwa kɨmoron da pɨdokeŋ’ yaŋ yagɨt. 64Yaŋ yagɨt, do gak obip amɨngo tebaisi yoyɨŋbɨ tɨp kɨnam dakon kɨla tebaisi aŋakwa wɨgɨ gɨldat kapbɨ mudoni. Yaŋ dɨma ani kaŋ, paŋdetni da abɨŋ bumjotni kabo aŋkɨsɨbɨŋ aŋkɨŋek Yesu kɨlɨ pɨdak yaŋ amɨn yoyɨkdaŋ. Yaŋ ani kaŋ, mibɨltok iyɨ do top gen yagɨt uŋun yapmaŋek top gen yokdaŋ uŋun da yo yokwisi kɨnda akdɨsak.”

65Yaŋba Pailat da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji obip amɨn tɨmɨkba kɨŋ tɨp kɨnam uŋun niaŋsi aŋek kɨlani ak do nandaŋ uŋun da tɨlagon yoyɨŋba ani.” 66Yaŋ yoyɨŋban tɨp kɨnamon kɨŋ tɨp madep yoma kaga sopguron tɨlak kɨnda dɨma abɨdoni do yɨpgwit. Yɨpmaŋek obip amɨn da kɨlani tebaisi ani do yopba akgwit.

Copyright information for `YUT