a28.6Mt 12.40; 16.21
b28.10Mt 26.32
c28.16Mt 26.32

Matthew 28

Yesu kɨmoron da pɨdagɨt

(Mk 16.110 ae Lk 24.110 ae Jn 20.118)

1Sabat bɨsap mudaŋakwan pakgwit da Sonda wɨsa dagokdo Maria Makdala kokupmon nani gat ae Maria kɨnda gat tɨp kɨnam kok do kɨgɨmal. 2Kɨŋakwal uŋudon gɨn wudɨp madep agɨt. Aŋakwan Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda Kwen Kokupmon da pɨŋ tɨp madep uŋun aŋtobɨlban kɨŋakwan kwenikon yɨkgɨt. 3Aŋelo uŋun mal da yaŋ teŋteŋaŋakwan ɨmalni uŋun gɨk sitnaŋ yombem kwakwagɨsi agɨt. 4Obip amɨn uŋun kaŋ pasal nɨmnɨmɨk maŋ pagek kɨmakbi yombem awit.

5Yaŋ aŋakwa aŋelo da mɨŋat bamot yaŋ yoyɨgɨt, “Jil dɨma pasoljil. Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakbi naŋ wusɨk do abamal yaŋ nandɨsat. 6 a  Yesu yagɨt da arɨpmon Piŋkop da kɨlɨ aban pɨdak. Ɨdon dɨma egɨsak. Abɨŋ tamoni do konjil. 7Jil tepmɨsi kɨŋ paŋdetni yaŋ yoyɨnjil, ‘Uŋun Piŋkop da kɨmoron naŋ kɨlɨ aban pɨdak. Mibɨltaŋ damɨŋek Galili mɨktɨmon kɨk, do uŋudon kɨŋ koni.’ Nak gen on dayɨk do pɨt.”

8Yaŋ yoyɨŋban mɨŋat bamot uŋun pasalgɨmal, mani kɨsɨk kɨsɨk nandaŋek tɨmtɨm yaŋek paŋdet kabɨni gen uŋun yoyɨk do kɨgɨmal. 9Kɨŋakwal Yesu gat domdom aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Wɨsa dagokdo tagɨsi.” Yaŋ yoyɨŋban kandapmɨ abɨdaŋek gawak ɨmgumal. 10 b  Aŋakwal Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Dɨma pasoljil. Jil kɨŋ notnoni kabɨ yoyɨŋbal Galili kɨŋ uŋudon nandani.”

Obip amɨn dakon gen

11Mɨŋat bamot kɨŋakwal obip amɨn dɨwarɨ tɨp kɨnam dakon kɨla awit uŋun da kokup papmon kɨŋ mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ yo morap altawit uŋun dakon gen morap yoyɨŋ mudawit. 12Yoyɨŋba mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn gat ae kɨla amɨn gat muwugek niaŋ ano kɨlek tosak yaŋ do gen paŋkosit awit. Aŋek obip amɨn do moneŋ madepsi yomɨŋek 13yaŋ yoyɨwit, “Ji yaŋsi yoni, ‘Nin kalbi pak ɨŋtaŋapno paŋdetni da abɨŋ bumjotni kabo aŋkɨsɨbeŋ.’ 14Gapman dakon mibɨltok amɨn da uŋun dakon geni nandɨsak kaŋ, nin da iyɨno burɨ maŋakwan jikon jɨgɨ kɨnda dɨma tosak.”

15Yaŋ yoyɨŋba obip amɨn moneŋ tɨmɨgek geni guramɨkgwit. Gen uŋun Juda amɨn da yaŋ aŋ ɨreŋ aba abɨsokyo kɨsi yaŋ gɨn yoŋ.

Yesu da paŋdet kabɨni Piŋkop dakon pi ani do yoyɨgɨt

(Mk 16.14‑18 ae Lk 24.36‑49 ae Jn 20.19‑23)

16 c  Paŋdetni 11 kabɨ Galili mɨktɨmon kɨŋ, Yesu da kabap kɨnda uŋudon wɨgɨni do kɨlɨ yoyɨgɨt uŋudon wɨgɨwit. 17Wɨgɨ Yesu kaŋek gawak ɨmgwit, mani dɨwarɨ da but bamot awit. 18 d  Aŋakwa Yesu da paŋdet kabɨnikon kɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da yo morap Kwen Kokupmon ae mɨktɨmon kɨla abeŋ dakon pi nak do yaŋ mudaŋ namgut. 19 e  Uŋun do ji mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨŋ mɨŋat amɨn morapyo paŋpulugaŋba nak dakon paŋdet kabɨno dagoni. Aŋek Dat ae Monji ae Telagɨ Wup uŋun da manon telagɨ pakbi soŋ yomni. 20Nak da gen dayɨŋ dolɨgɨm uŋun kɨsisi guramɨtni do yoyɨŋdetni. Nandani, nak ji gat gɨldarɨ gɨldarɨ egapno mɨktɨm dakon bɨsap mudosak.”

Copyright information for `YUT