a3.2Mt 4.17; Mk 1.15
b3.3Ais 40.3
c3.42KA 1.8
d3.7Mt 12.34; 23.33
i3.17Kap 2.7; Ais 42.1; Mt 12.18; 17.5; Lk 9.35

Matthew 3

Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn Jon da gen yagɨt

(Mk 1.28 ae Lk 3.118 ae Jn 1.19‑28)

1Uŋun bɨsapmon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn Jon uŋun abɨŋ altagɨt. Abɨŋ altaŋek Judia mɨktɨmon amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon mɨŋat amɨnyo uŋudon kwa Piŋkop gen yoyɨgɨt. 2 a  Yoyɨŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon bɨsap kwaŋ tosok, do ji but tobɨl ani.” 3 b  Kalɨpsigwan kombɨ amɨn Aisaia da Jon do gen yaŋ mandagɨt:

“Mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon amɨn kɨnda da yaŋ tɨdaŋek yosok,
‘Amɨn Tagɨ dakon kosit aŋdɨmdɨm ani, kositni pasɨŋ aŋmɨlɨp ani.’ ”
4 c  Jon da ɨlɨkba pɨgɨk paŋ egɨpgut uŋun bɨt madep kɨnda mani kamel uŋun dakon daŋgwani baŋ wasaŋbi. Aŋek bɨt gɨp kɨnda naŋ bobaŋ napmɨ do wamgut. Japni uŋun pɨlak pɨlak ae kabaŋ kok. 5Amɨn morapmɨ Jerusalem kokup papmon egɨpgwit, ae Judia mɨktɨmon egɨpgwit, ae Jodan Pakbi terɨ terɨ egɨpgwit uŋun kɨsi Jonon kɨwit. 6Kɨŋ yokwini yaŋkwok aŋakwa Jodan Pakbikon telagɨ pakbi soŋ yomgut.

7 d  Aŋakwan Parisi amɨn morapmɨ gat Sadyusi amɨn morapmɨ gat telagɨ pakbi soŋ yomjak do Jonon apgwit. Apba pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji tuŋon amɨn emarɨ toŋ dakon gwakni kabɨ, Piŋkop da butjap nandaŋek yokwi pakpak do yo yokwisi aŋ yomdɨsak. Piŋkop dakon butjap apdɨsak namɨn da uŋun dakon but pɨso dayɨk da uŋun yap do pasal kwaŋ? 8Ji but tobɨl bamɨsi aŋek aŋpakjikon but tobɨl dakon bamɨ aŋalon ani. 9 e  Ji dɨsi do ‘Nin Abraham dakon babɨkni’ yaŋ dɨma yoni. Yaŋsi dayɨsat, Piŋkop da yaŋban on tɨp kabɨ da Abraham dakon babɨkni tagɨ dagoni. Ji uŋun Abrahamon da altawit uŋun da yo madep dɨma asak. 10 f  Pareŋka uŋun kɨndap mibɨlon yɨpbi da tosok. Kɨndap morap bamɨ tagɨ dɨma toni uŋun mandaŋ kɨndapmon maba pɨgɨ sokdaŋ.

11 g  “Nak amɨn pakbisi baŋ telagɨ pakbi soŋ yomɨsat uŋun amɨn but tobɨl bamɨ aŋ dakon tɨlak asak. Mani nak da manjikon abɨsak amɨn uŋun dakon tapmɨm da nak dakon tapmɨm yapmaŋdak. Nak yombem yokwi da kandap gwɨlni tagɨ dɨma abɨdaŋ awɨlɨ. Uŋun amɨn da Telagɨ Wup gat ae kɨndap gat soŋ damdɨsak. 12Uŋun wit dakon sɨbɨt sɨbɨt wɨrɨrɨt kɨndap kɨrɨŋni kɨsitnikon taŋakwan apdɨsak. Abɨŋek bamɨ kokwinɨk tamonikon yopmaŋek sɨbɨt sɨbɨt wɨrɨrɨk maban kɨndap kɨmot kɨmorɨ mɨni uŋudon sokdaŋ.”

Yesu telagɨ pakbi sogɨt

(Mk 1.911 ae Lk 3.2122)

13Uŋun bɨsapmon Yesu Galili Provins yɨpmaŋek Jodan Pakbikon, Jon da telagɨ pakbi soŋ ɨmjak do opgut. 14Mani Jon da kɨrɨŋɨk ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Nak da telagɨ pakbi soŋ gabeŋ do abɨl, uŋun tagɨ dɨma. Gak da telagɨ pakbi soŋ nabi kaŋ, uŋun da tagɨ asak.”

15Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Dɨma, gak telagɨ pakbi soŋ nabi. Yaŋ aŋaki Piŋkop da yo morap aneŋ do nandɨsak uŋun kɨndasok dɨma yapmaŋek kɨsisi aŋ mudoneŋ.” Yaŋban Jon da geni guramɨkgɨt.

16 h  Pakbi soŋek Yesu pakbikon da wɨgɨt. Wɨŋek uŋudon gɨn kundu wɨtdal kɨŋakwan Yesu yaŋ kagɨt, Piŋkop dakon Wup kɨnarɨm da mɨktɨmon paŋ uŋun da tɨlak pɨŋ kwenikon yɨkgɨt.

17 i  Aŋakwan Kwen Kokupgwan da gen kɨnda yaŋ altagɨt: “Uŋun Monjɨno. Butno uŋun do tagɨsi aŋakwan but dasi galak taŋ ɨmɨsat.”

Copyright information for `YUT