a6.1Mt 23.5
c6.71KA 18.26-29
d6.8Mt 6.32
f6.12Mt 6.14-15; 18.21-35
i6.16Ais 58.5-9
j6.19Jem 5.1-3
k6.20Mt 19.21; Lk 18.22
l6.25Pil 4.6; 1Ti 6.6-8; 1Pi 5.7
m6.26Mt 10.29-31; Lk 12.6-7
n6.291KA 10.4-7; 2KAG 9.3-6
o6.32Mt 6.8
p6.331KA 3.11-14; Kap 37.4,25; Ro 14.17

Matthew 6

Amɨn paŋpulugok dakon gen

1 a  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji kaŋ kɨmotni. Amɨn da dandani yaŋ do uŋun da dabɨlon aŋpak tagɨ ani kaŋ, Datji Kwen Kokup egɨsak uŋun da uŋun dakon kobogɨ do yo tagɨ kɨnda dɨma daban abɨdokdaŋ.

2“Wadak wadak amɨn do yo yom do aki bɨsapmon jamba but amɨn dɨwarɨ da muwut muwut yutnon ae kosit madepmon aŋ, uŋudeŋ amɨn kɨnda yabekbɨ mibɨltaŋ gamɨŋek kweŋ dɨma pɨsosak. Yaŋ aŋ amɨn uŋun amɨn da nandaba wukwan yomni yaŋ do aŋ. Nak asisi dayɨsat, uŋun kobogɨ kɨsisi wagɨlni tɨmɨkgaŋ. 3Mani yo do wadak wadak aŋ amɨn do yo yobi bɨsapmon noman amɨn da gandani do dɨma yobi. 4Yaŋ aŋaki Datgo yo pasɨlɨ pɨndakdak uŋun da kobogɨ do yo tagɨ gamdɨsak.”

Bɨsit dakon gen

(Lk 11.24)

5 b  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji bɨsit ani bɨsapmon jamba but amɨn da aŋ uŋudeŋ dɨma ani. Jamba but amɨn uŋun muwut muwut yut madepmon ae kokup papmon kosit amal amalon uŋudon agek bɨsit ak do galagɨsi nandaŋ. Uŋun amɨn amɨn da pɨndatni do yaŋ aŋ. Nak asisi dayɨsat, kobogɨni kɨsi wagɨlni tɨmɨkgaŋ. 6Mani gak bɨsit ak do nandɨsal kaŋ, yutgokon wɨgɨ yoma sopmaŋek Datgo pasɨlɨ egɨsak uŋun bɨsit iyɨki. Yaŋ aŋaki Datgo yo pasɨlɨ pɨndakdak uŋun da kobogɨ tagɨsi gamdɨsak. 7 c  Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gen ɨsalɨ morapmɨ yaŋapno piŋkopnin da genin nandɨsak yaŋ nandaŋ. Mani ji bɨsit ani bɨsapmon yaŋ dɨma ani. 8 d  Ji uŋun amɨn da aŋ uŋudeŋ dɨma ani, nido Datji dɨma iyɨŋakwa yo morap do wadak wadak aŋ uŋun nandaŋ mudosok. 9Ji bɨsit yaŋ ani:

‘Datnin Kwen Kokup egɨsal,
gak dakon man telagɨ tosak.
10 e  Amɨn Kɨla Agakgo yɨpbɨ ninon apjak.
Gak dakon gen guramɨt Kwen Kokup tosok,
mɨktɨmon ninon yaŋ gɨn tosak.
11Abɨsok gɨldat dakon jap arɨpninon nibi.
12 f  Nin amɨn notnin dakon yokwini yopmaŋgamaŋ.
Uŋudeŋ gɨn yokwinin wɨrɨrɨk nibi.
13 g  Paŋkewalon dɨmasi nipbi.
Yokwi Ami da kɨsiron naŋ pulugaŋ nipbi.’
14 h  “Ji notji dakon yokwini yopmaŋ yomni kaŋ, Datji Kwen Kokup egɨsak uŋun da yokwisi yopmaŋ damjak. 15Mani amɨn dakon yokwini dɨma yopmaŋ yomni kaŋ, Datji da yokwisi dɨma yopmaŋ damjak.”

Piŋkop do nandaŋek jap kelkel dakon gen

16 i  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji Piŋkop do nandaŋek jap kelek egɨp do nandaŋ kaŋ, jamba but amɨn da aŋ uŋudeŋ tomno dabɨlyosi dɨma ɨŋan toni. Yaŋ ani kaŋ, amɨn da ji Piŋkop do nandaŋek jap dɨma noŋ yaŋ dandani. Nak asisi dayɨsat, uŋun amɨn kobogɨni kɨsi wagɨlni tɨmɨk mudoŋ. 17Mani ji Piŋkop do nandaŋek jap kelek egɨp do nandaŋ kaŋ, busuŋ daŋgwanji wayɨgek tomno dabɨlyosi pakbi baŋ sugoni. 18Yaŋ aŋakwa amɨn da ji jap kelek ekwaŋ yaŋ dɨma nandaŋ damni. Mani Datji pasɨlɨ egek yo pasɨlɨ pɨndakdak uŋun da dandaŋek kobogɨ tagɨsi damdɨsak.”

Yo tagɨsi paŋmuwut dakon gen

(Lk 12.33‑34)

19 j  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji on mɨktɨmon yo tagɨsi paŋmuwut do nandak nandak dɨma ani. Uŋun yo monɨŋ da nokdaŋ, ae maŋut maŋut akdaŋ, ae kabo noknok da yutji tuwɨlek paŋkɨsɨbɨkdaŋ. 20 k  Yo tagɨsi Kwen Kokupmon paŋmuwut do nandak nandak ani. Uŋudon yo monɨŋ da dɨma nokdaŋ, ae maŋut maŋut dɨma akdaŋ, ae kabo noknok da yutji tuwɨlek arɨpmɨ dɨma tɨmɨtdaŋ. 21Yo kabɨgo tagɨsi dukwan toŋ, but nandak nandakyosi kɨsi uŋudon gɨn tokdɨsak.”

Dabɨl uŋun gɨptɨm dakon teŋteŋɨ

(Lk 11.34‑36)

22Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Dabɨl uŋun gɨptɨm dakon teŋteŋɨ. Dabɨlgo tagɨsi kaŋ, gɨptɨmgo kaloŋ teŋteŋɨni toŋ. 23Mani dabɨlgo yokwi kaŋ, gɨptɨmgo kɨsi pɨlɨn tuksi asak. Do teŋteŋɨ butgokon tosok uŋun pɨlɨn tuksi asak kaŋ, uŋun da pɨlɨn tuk madepsi asak.”

Amɨn bamorɨ dakon oman dɨma agagɨ

(Lk 16.13)

24Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda da amɨn tagɨ bamorɨ dakon oman arɨpmɨ dɨma asak. Yaŋ kaŋ, kɨnda naŋgɨn galak taŋ ɨmɨŋek kɨnda do nandaban yokwi taŋ ɨmdɨsak. Ae kɨnda dakon gen guramɨgek kɨnda manji ɨmdɨsak. Ji Piŋkop gat ae moneŋ gat kɨsi dakon oman monjɨni arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ.”

Nandaba kɨk aŋek but morap dɨma ani

(Lk 12.22‑31)

25 l  Yesu da saŋbeŋek yagɨt, “Uŋun do aŋek yaŋ dayɨsat, ji egɨp egɨpji do nandaba kɨk aŋek jap pakbiyo ni baŋ noneŋ yaŋ dɨma nandani. Ae gɨptɨmji do nandaŋek ɨmal dukon baŋ paneŋ, yaŋ nandaŋek nandaba kɨk dɨma ani. Egɨp egɨpji da jap yapmaŋdak, ae gɨptɨmji da ɨmal yapmaŋdak. 26 m  Ji mɨnam pɨndakgaŋ uŋun do nandani. Jap yet dɨma kwaokgaŋ, ae jap paŋmuwut yutnon jap dɨma paŋek paŋmuwuk yopmaŋgaŋ. Mani Datji Kwen Kokup egɨsak uŋun da jap upmokdok. Ji pɨŋbi aŋakwa mɨnam da yo madep yaŋ nandaŋ, ma? 27Ji nandaba kɨk aŋek egɨp egɨpji tɨmɨsok dɨ gat tagɨ saŋbeŋba wɨgɨsak yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun arɨpmɨ dɨmasi.

28“Ji nido ɨmal do nandaba kɨk aŋ? Jareŋ oni taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun do nandani. Pi madep aŋek ɨmal dɨma bupmaŋgaŋ. 29 n  Mani yaŋ dayɨsat, jareŋ pɨndakgaŋ uŋun dakon tɨlɨmni da kalɨp kɨla amɨn madep Solomon dakon tɨlɨmni tagɨsi pagɨt uŋun yapmaŋdak. 30On joŋ taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun aŋwa amɨn da baljaŋ kɨndapmon sokdaŋ. Mani Piŋkop da si paŋtɨlɨm asak, do nandaŋ gadatji pɨsɨpmɨsok amɨn ji yaŋsi nandani, Piŋkop da ji do nandaban yo madepsi aŋakwan ɨmal tɨlɨmɨ toŋsi baŋ paŋ damdɨsak.

31“Nandaba kɨk aŋek jap pakbiyo dukon baŋ noneŋ, bo ɨmal dukon baŋ paneŋ yaŋ dɨma nandani. 32 o  Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn kabɨ da yo morap uŋuden wusɨk do nandaba kɨk aŋ. Mani Datji Kwen Kokup egɨsak uŋun da ji uŋun yo morap do wadaŋ uŋun nandaŋ mudosok. 33 p  Do mibɨltok Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun wɨsɨŋ kok do pini ani, ae aŋpakni kɨlegɨ wusɨk do pini ani. Yaŋ aŋakwa yo dɨwarɨ do wadak wadak aŋ uŋun kɨsi damdɨsak. 34Do aŋwa gɨldat do nandaba kɨk dɨma ani. Gɨldat kaloŋ kaloŋ dakon jɨgɨ uŋun iyɨ da arɨpmon taŋ taŋ aŋ.”

Copyright information for `YUT