a8.4MS 14.1-32; Mt 9.30; Lk 17.14
c8.12Mt 22.13; 25.30; Lk 13.28
d8.17Ais 53.4
e8.202Ko 8.9
f8.211KA 19.20
h8.26Mt 14.31; Kap 89.9

Matthew 8

Yesu da wuda tebani toŋ amɨn kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

(Mk 1.40‑44 ae Lk 5.1214)

1Yesu ɨleŋon da pɨŋ kɨŋakwan mɨŋat amɨn kabɨyo morapmɨ da yolgwit. 2Yolek amɨn wuda tebani toŋ kɨnda da Yesukon kɨŋ ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, Piŋkop da dabɨlon kɨlek tokeŋ do nandɨsal kaŋ, tagɨ aŋmɨlɨp abɨ kɨlek tokeŋ.”

3Yaŋban Yesu da kɨsitni amɨn uŋun da kwenon wɨtjɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Kɨlek toki do nandɨsat, do pasɨl gamni!” Yaŋ yaŋakwan uŋudon gɨn wudani kɨbɨdaŋakwa gɨptɨmni kɨlek tagɨt. 4 a  Kɨlek taŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nandaki, gak uŋun do amɨn dɨma yoyɨŋek mukwa sogogon kɨŋek gɨptɨmgo yolɨki. Aŋek Moses da yagɨt uŋun da tɨlagon paret aŋaki amɨn da asi kɨlek tal yaŋ gandani.”

Emat amɨn dakon oman monjɨni aŋmɨlɨp agɨt

(Lk 7.110)

5Yesu Kapaneam kokupmon pɨgakwan Rom dakon emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn kɨnda da abɨŋ aŋpulugosak do aŋek yaŋ iyɨgɨt, 6“Amɨn Tagɨ, oman monjɨno yutnon pokdok. Kɨdarɨ alek taŋ, ae tepmɨ madepsi nandɨsak.”

7Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak da kɨŋ aŋmɨlɨp abeŋ.”

8Yaŋban mibɨltok amɨn uŋun da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, nak madepno da yoŋgamgwan egɨsat, do nak da yutnon wɨki uŋun da tagɨ dɨma asak. Ɨsal yum gen gɨn yaŋaki oman monjɨno kɨlek tosak. Nak naga mibɨltok amɨno egakwan pɨŋbini egɨsat. Ae emat amɨno uŋun nak dakon pɨŋbino ekwaŋ. Emat amɨno kɨnda ‘Kɨ!’ yaŋ iyɨko kɨsak. Ae kɨnda ‘Ap!’ yaŋ iyɨko abɨsak. Ae oman amɨno kɨnda ‘Pi on aki!’ yaŋ iyɨko pi asak. Do ɨsal yum gen gɨn yaŋaki oman monjɨno kɨlek tosak.”

10Yesu da gen uŋun yagɨt do nandaban yo madepsi aban buŋon yol awɨlgwit amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Asisi dayɨsat, Israel amɨnon nandaŋ gadatni madep on amɨn dakon yombem kɨnda dɨma kagɨm. 11 b  Yaŋ dayɨsat, amɨn morapmɨsi da gɨldat wɨsak, ae si pɨgɨsak tetgɨn da apba Kwen Kokup Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan Abraham, Aisak, ae Jekop gat jap noknok tamo madepmon yɨtdaŋ. 12 c  Mani Juda amɨn kalɨp Piŋkop da iyɨ Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨgɨni do manjɨkbi uŋun maban pɨlɨn tukgwan pɨgɨkdaŋ. Uŋungwan kunam tagek iyoŋ iyoŋ yaŋ tɨdaŋek egɨpdaŋ.”

13Yaŋ yaŋek emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn yaŋ iyɨgɨt, “Gak kɨŋ yo altoni do nandaŋ teban tal uŋun yaŋ gɨn noman taŋ ɨmeŋ kokdɨsal.” Gen uŋun iyɨgɨt uŋun bɨsapmonsi oman monjɨni kɨlek tagɨt.

Yesu da Pita dakon yopmi aŋmɨlɨp agɨt

(Mk 1.29‑31 ae Lk 4.38‑39)

14Yesu uŋudon da kɨŋ Pita da yutnon wɨgɨ kaŋban Pita dakon yopmi gɨptɨmɨ kɨndapmɨ soŋakwan sot aŋek pakgɨt. 15Yaŋ kaŋek kɨsitni kɨsirɨkon wutjɨŋban sotni yɨpmaŋ dekgɨt. Yaŋ aban pɨdaŋek Yesu do jap paŋnoman agɨt.

Yesu da sot amɨn morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt

(Mk 1.32‑34 ae Lk 4.40‑41)

16Gɨldat pɨgakwan pɨlɨndo koŋni toŋ amɨn morapmɨ paŋpaŋ apba gen yaŋek koŋ yol yomgut. Aŋek sot amɨn kɨsisi paŋmɨlɨp agɨt. 17 d  Yaŋ aŋakwan kombɨ amɨn Aisaia da kalɨpsigwan gen mandagɨt uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ:

“Iyɨ sotnin mibɨlɨ mibɨlɨ iyɨ do tɨmɨgakwan kɨlek tagɨmaŋ.”

Yesu yolyol dakon mibɨlɨ

(Lk 9.57‑60)

18Yesu da amɨn morapmɨ aŋgwasɨŋek akba pɨndagek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Nin pakbi ɨdap terɨ kɨnda do kɨno.” 19Aŋakwan gen teban yoyɨŋdet amɨn kɨnda da obɨŋ Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, gak dukwan dukwan agɨpbi uŋun nak gol awɨlgeŋ gɨn.”

20 e  Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Joŋ pɨŋan uŋun mɨktɨmgwan yutni toŋ. Ae mɨnam kwen akwaŋ uŋun yutni toŋ. Mani Amɨn Dakon Monjɨ uŋun dɨpmɨn potpot tamoni mɨni.”

21 f  Yaŋban paŋdetni kɨnda da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, nandaŋ namɨŋaki kɨŋ datno wayɨk yɨpmaŋek don abɨŋ golgeŋ.”

22Mani Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn kɨmakbi da kɨmakbi notni iyɨ tagɨ wayɨtni. Aŋakwa gak nak nol.”

Yesu da yaŋban mɨrɨm madep yawokgɨt

(Mk 4.36‑41 ae Lk 8.22‑25)

23Yaŋ yaŋek boron wɨgakwan paŋdetni kɨsi yolek wɨgɨwit. 24 g  Wɨgɨ pakbi ɨdapmon kɨŋakwa tepmɨsi mɨrɨm madepsi da abɨŋ pakbi tamalɨgakwan boron pɨgɨwit. Yaŋ aŋakwan Yesu dɨpmɨn pagakwan 25paŋdetni da kɨŋ aŋyolek iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, nin paŋpuluga! Pakbi oni naŋ kɨmotdamaŋ!”

26 h  Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ji nido pasolgoŋ? Nandaŋ gadatji pɨsɨpmɨ.” Yaŋ yaŋek pɨdaŋ agek mɨrɨm gat ae pakbi gat tebai yoyɨŋban mɨrɨm yawogakwan pakbi wayɨŋ dɨmasi agɨt. 27Aban paŋdetni tamtam yaŋek yawit, “On niaŋen amɨn kɨnda da mɨrɨm pakbiyo yoyɨŋban geni guramɨkgamal?”

Yesu da koŋ yolgɨt

(Mk 5.1‑17 ae Lk 8.26‑37)

28Yesu pakbi ɨdap terɨ kɨnda Gadara mɨktɨmon kɨŋ altaŋban amɨn bamorɨ koŋni toŋ uŋun da amɨn kɨmakba paŋkɨ tɨp kɨnamgwan yopmaŋgaŋ mɨktɨmon da abɨŋ Yesu altaŋ ɨmgumal. Uŋun amɨn bamot amɨn dapdapni yokwisi. Do amɨn uŋun do pasalek uŋun kosit naŋ dɨma agɨpgwit. 29 i  Uŋun amɨn bamot da yaŋ tɨdaŋek Yesu yaŋ iyɨgɨmal, “Piŋkop dakon Monji, niaŋsi aŋnim do abɨsal? Tepmɨ yomyom bɨsap dɨma noman taŋakwan tepmɨ pi nimdɨsal?”

30Dubagɨ yaŋgok bɨt kabɨ madep dɨ jap naŋek egɨpgwit. 31Koŋ uŋun da Yesu bɨsit tebaisi yaŋ iyɨgɨmal, “Nol nipbɨ abɨgɨneŋ kaŋ, uŋun bɨt kabɨ da butgwan pɨgɨneŋ do nandamaŋ.”

32Yaŋba yoyɨgɨt, “Ji abɨgɨt!” Yaŋ yaŋban koŋ da amɨnon da wɨŋ kɨŋek bɨt da butgwan pɨgɨwit. Pɨgakwa bɨt uŋun tɨmtɨm yaŋek gɨlokon da pakbi ɨdapgwan maŋek pakbi naŋ kɨmakgwit. 33Kɨmagakwa bɨt kɨla amɨn da tɨmtɨm yaŋek kɨŋ kokupmon bɨt gat ae koŋni toŋ amɨn gat dakon geni amɨn yoyɨwit. 34Yoyɨŋba amɨn kɨsisi Yesu kok do abɨŋ mudawit. Abɨŋ kaŋek mɨktɨm uŋun yɨpmaŋek kɨsak do bɨsit tebai iyɨwit.

Copyright information for `YUT