a9.1Mt 4.13
f9.13Os 6.6; Mt 12.7
h9.21Mt 14.36
i9.27Mt 20.29-34
j9.30Mt 8.4
m9.35Mt 4.23; Mk 1.39
n9.36IDT 27.17; 1KA 22.17; Sek 10.2; Mt 14.14; Mk 6.34

Matthew 9

Yesu da amɨn kɨsit kandapmɨyo kɨmakbi kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

(Mk 2.112 ae Lk 5.17‑26)

a Yesu bot kɨnda abɨdaŋek pakbi ɨdap terɨ kɨnda iyɨ da kokupmon kɨgɨt. Aŋakwan amɨn kabɨ kɨnda da amɨn kɨsit kandapmɨyo kɨmakbi kɨnda wamaŋ uŋudon aŋapgwit. Aŋapba Yesu da nandaŋ gadatni pɨndagek amɨn uŋun yaŋ iyɨgɨt, “Monjɨ, dɨma pasolgi, dɨwarɨgo wɨrɨrɨk gamɨsat.”

Yaŋ yaŋban gen teban yoyɨŋdet amɨn dɨwarɨ da notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Ma! On amɨn Piŋkop kulabɨsak!”

b Yaŋ yaŋakwa Yesu da pɨndak mudaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nidosi butjikon da nandak nandak yokwi uŋun nandaŋ? c Dɨwarɨ wɨrɨrɨt ae amɨn kɨsit kandapmɨyo kɨmakbi paŋmɨlɨp agak uŋun kɨsi amɨn da arɨpmɨ dɨma agagɨ. Mani nak Amɨn Dakon Monji. Amɨn gɨptɨm paŋmɨlɨp agak dakon pi abeŋ do yaŋ mudaŋ nabi, do nandani, on mɨktɨmon dɨwarɨ wɨrɨrɨt dakon pi abeŋ do yaŋ mudaŋ nabi yaŋsi nandaba pɨsosak.” Yaŋ yaŋek amɨn kɨsit kandapmɨyo kɨmakbi yaŋ iyɨgɨt, “Gak pɨdaŋ yalɨŋ potgo tɨmɨgek yutgokon kɨ.”

Yaŋ yaŋban nandaŋek amɨn uŋun pɨdaŋ yutnikon kɨgɨt. Mɨŋat amɨn kabɨ madep uŋun yo ŋwakŋwarɨsi kaŋek pasalgwit. Aŋek Piŋkop aŋkɨsiŋek yaŋ yawit, “Mao, Piŋkop da tapmɨm madepsi amɨn do yomɨsak!”

Yesu da Matyu yaŋ ɨmgut

(Mk 2.13‑17 ae Lk 5.27‑32)

Yesu uŋudon da kɨŋ amɨn kɨnda kagɨt mani Matyu, uŋun takis tɨmɨt tɨmɨt yut kabeŋon yɨkgɨt. Kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Abɨŋ nak nol.” Yaŋban Matyu pɨdaŋ Yesu yolgɨt.

10 Yesu Matyu da yutnon yɨgek jap naŋek takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn morapmɨ ae yokwi pakpak amɨn morapmɨ da apba Yesu gat paŋdetni gat kɨsi yɨgek jap nawit. 11  d Jap naŋakwa pɨndagek Parisi amɨn dɨwarɨ da paŋdetni yaŋ yoyɨwit, “Yoyɨŋdetji uŋun nido takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn
9.11Juda amɨn da takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn do yokwi pakpak amɨn yaŋsi pɨndakgwit. Nido takis tɨmɨgek ae moneŋ kabokon da dɨ gat kɨsi tɨmɨkgwit.
gat yokwi pakpak amɨn gat kɨsi yɨgek jap noŋ?”

12 Yesu da gen uŋun nandaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Sotni mɨni amɨn wuda wamagon dɨma kwaŋ. Sotni toŋ amɨn dagɨn wuda wamagon kwaŋ. 13  f Ji kɨŋ Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun dakon mibɨlɨ nandaŋ kɨmotni. Gen uŋun yaŋ:

‘Ji da paret aŋ uŋun do dɨma galak tosot.
Ji da amɨn do bupmɨ nandaŋ yomni uŋun do galak tosot.’
Gen yaŋ tosok, do nandani, amɨn kɨlegɨ yaŋ ɨlɨt do dɨma pɨgɨm. Yokwi pakpak amɨn yaŋ ɨlɨt do pɨgɨm.”

Piŋkop do nandaŋek jap kelek egɨp egɨp dakon gen

(Mk 2.18‑22 ae Lk 5.33‑39)

14  g Yaŋ yaŋban Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn dakon paŋdetni da abɨŋ yaŋ iyɨwit, “Nin gat ae Parisi amɨn gat Piŋkop do nandaŋek jap kelek egapno gak dakon paŋdet kabɨgo nido yaŋ dɨma aŋ?”

15 Iyɨŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Monjɨsok kɨnda mɨŋat pak do asak bɨsapmon monjɨsok notni gat kɨsi ekwaŋ, do bupmɨ dɨma nandaŋ. Mani don monji uŋun gwayeŋ aŋaŋ kɨŋakwa notni uŋun bɨsapmon Piŋkop do nandaŋek jap kelek ekwaŋ.”

16 “Nin ɨlɨkba pɨgɨk garaŋɨ pudaŋkwi kon ɨmal dɨwat kalugɨ pakbikon dɨma sugaŋbi kɨnda naŋ dɨma bupmaŋgamaŋ. Yaŋ kaŋ, pakbikon sugono ɨmal dɨwat uŋun da garaŋɨ ɨlɨkban pudaŋ kɨ madepsi akdɨsak. 17 Ae wain kalugɨ meme gɨp kalɨpmɨkon dɨma koleno pɨgɨsak. Yaŋ kaŋ, wain da paptaŋban meme gɨp sulukwan wain gat meme gɨp gat kɨsi yokwi tokdamal. Amɨn da wain kalugɨ meme gɨp kalugɨkon koleŋba wain gat meme gɨp gat kɨsi tagɨ tomal.”

Yesu da mɨŋatjok kɨnda aban pɨdagɨt, ae mɨŋat kɨnda sot agɨt uŋun aŋmɨlɨp agɨt

(Mk 5.22‑43 ae Lk 8.41‑56)

18 Gen uŋun yoyɨŋakwan kɨla amɨn kɨnda da abɨŋ Yesu burɨkon gawak ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gwano ongwanjok kɨmokdok, mani gak da kɨŋ kɨsitgo da kwenikon wutjɨŋbɨ pɨdosak.” 19 Iyɨŋban nandaŋek Yesu paŋdetni gat kɨsi kɨwit.

20 Kɨŋakwa mɨŋat kɨnda da abɨŋ manjigwan da Yesu dakon ɨlɨkba pɨgɨkni ɨleŋɨkon ɨgayɨgɨt. Mɨŋat uŋun dagaŋ mok aŋek yawini maŋakwa egakwan bɨlak 12 agɨt. 21  h Mɨŋat uŋun ɨlɨkba pɨgɨknikon ɨgayɨŋek noman tokeŋ yaŋ nandagɨt.

22 Aban Yesu da tobɨl kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gwano, dɨma pasolgi. Nandaŋ gadaŋ namɨsal, do kɨlek tosol.” Yaŋ yaŋban uŋudon gɨn gɨptɨmni kɨlek tagɨt.

23 Yesu kɨla amɨn da yutnon wɨgek kasɨsɨŋ pɨsok amɨn gat ae mɨŋat amɨn kabɨ madep kunam upbalapyo aŋakwa pɨndagek 24 yaŋ yoyɨgɨt, “Abɨgɨt. Mɨŋatjok uŋun dɨma kuŋwak, uŋun yum dɨpmɨn pokdok.” Yesu da yaŋ yaŋban nandaŋek jɨkgo yanjaŋ ɨmgwit. 25 Yaŋ aba yoyɨŋban yomakon pɨgɨ mudaŋakwa wɨgɨ mɨŋatjok kɨsirɨkon abɨdaŋban pɨdagɨt. 26 Yaŋ aban wasok tapmɨmɨ toŋ uŋun agɨt dakon gen bini yoyɨŋba uŋun mɨktɨm dakon mɨŋat amɨnyo kɨsi da nandawit.

Yesu da amɨn dabɨlɨ mɨni ae amɨn kadɨmyo kɨsi paŋmɨlɨp agɨt

27  i Yesu uŋun mɨktɨm yɨpmaŋ kɨŋakwan dabɨlɨ mɨni amɨn bamorɨ da abɨŋ yolgumal. Yolek yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨmal, “Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nim!”

28 Yesu yutnon wɨgakwan amɨn dabɨlɨ mɨni bamot uŋudon wɨŋbal yaŋ yoyɨgɨt, “Nak da dabɨljil paŋmɨlɨp abeŋ do nandaŋ gadaŋ namamal bo dɨma?”

Yaŋban iyɨgɨmal, “Amɨn Tagɨ, nandaŋ gadaŋ gamamak.”

29 Yaŋ yaŋbal Yesu da kɨsitni dabɨlnikon wɨtjɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nandaŋ gadaŋ namamal uŋun da arɨpmon gɨn noman taŋ damdɨsak.” 30  j Yaŋban dabɨlɨ sɨŋtaŋakwal Yesu da yaŋsop tebai aŋyomɨŋek yoyɨgɨt, “Yo madep asat do amɨn dɨmasi yoyɨnjil.” 31 Mani Yesu dakon gen yaŋbal uŋun mɨktɨmon madepsi ɨreŋtaŋ aŋaŋ kɨgɨt.

32 Amɨn bamot uŋun Yesu yɨpmaŋ dek kɨŋakwal amɨn kadɨm koŋni toŋ kɨnda Yesukon aŋaŋ opgwit. 33  k Aŋopba Yesu da koŋni yol ɨmɨŋakwan amɨn kadɨm uŋun gen yagɨt. Yaŋ aban amɨn da kaŋek nandaba yo ŋwakŋwarɨsi aban yaŋ yawit, “Yo uŋuden kɨnda Israel mɨktɨmon dɨma altagɨt.” 34  l Mani Parisi amɨn da yaŋ yawit, “Koŋ dakon kɨla amɨn madep da tapmɨmon koŋ yoldak.”

Yesu paŋdetni do pi yomgut

(Kɨlapmɨ 9.35–10.42)

Yesu da amɨn do bupmɨ nandagɨt

35  m Yesu kokup monɨŋ ae kokup pap kɨsi agek Juda amɨn da muwut muwut yutni taŋ taŋ awiron wɨgek amɨn yoyɨŋ degek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon Gen Bin Tagɨsi do yoyɨŋ teŋteŋagɨt. Aŋek gɨptɨmnikon sot wudaniyo mibɨlɨ mibɨlɨ tawit uŋun paŋmɨlɨp agɨt. 36  n Mɨŋat amɨn kabɨyo madepsi pɨndakban paŋpulugogɨ mɨni yokwi egɨpgwit. Sipsip kɨla amɨni mɨni yombemsi ekwa pɨndagek bupmɨsi nandaŋ yomgut. 37  o Yesu burɨ da bupmɨsi nandaŋek paŋdet kabɨni yaŋ yoyɨgɨt, “Pigaga jap bamɨ madepsi taŋ pektaŋ, mani pi monjɨ bamɨ pakpak amɨn morapmɨ dɨma. 38 Do ji bamɨ pakpak dakon Amɨn Tagɨni bɨsit iyɨŋba pi amɨn paŋalon aŋ yopban pinikon kɨŋ jap paŋ paŋmuwutni.”

Copyright information for `YUT