a105.9WW 12.7; 17.8; 26.3
b105.10-11WW 28.13
c105.14-15WW 20.3-7
d105.16WW 41.53-57
e105.17WW 37.28; 45.5
f105.18-19WW 39.20–40.23
g105.20WW 41.14
h105.21WW 41.39-41
i105.23WW 46.6; 47.11
j105.24-25TP 1.7-14
k105.26TP 3.1–4.17
l105.28TP 10.21-23
m105.29TP 7.17-21
n105.30TP 8.1-6
o105.31TP 8.16-17,20-24
p105.32-33TP 9.22-25
q105.34-35TP 10.12-15
r105.36TP 12.29
s105.37-38TP 12.33-36
t105.39TP 13.21-22
u105.40TP 16.2-15
v105.41TP 17.1-7; IDT 20.2-13
w105.44Jos 11.16-23

Psalms 105

Piŋkop gat mɨŋat amɨn kabɨyoni gat dakon kap

1Yawe bɨsit iyɨŋek ya yaŋ iyɨno.
Pi madep madep agɨt uŋun dakon geni yoyɨno mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da nandani.
2Kap yaŋek mani aŋkɨsiŋek wasok tapmɨmɨ toŋsi morapmɨ agɨt uŋun do yaŋ teŋteŋono.
3Mani telagɨ aŋkɨsineŋ.
Amɨn morap Yawe gawak ɨm do uŋun da kapmatjok kwaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk madep ani.
4Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Yawe da kapmatjok kɨŋek paŋpulugaŋek tapmɨm nimjak do sigɨn iyɨneŋ.
5Ji Yawe dakon oman amɨni Abraham dakon babɨni kabɨ, ji Jekop da kabɨkon nani, Yawe da iyɨ do manjɨkbi kabɨ, Yawe da pi tapmɨmɨ toŋ ae yo masɨ masɨmɨ agɨt uŋun do aesi nandani.
Ae amɨn yokwi do kobogɨ yokwi yomgut uŋun do nandani.
7Yawe uŋun Piŋkopnin.
Uŋun da mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨn morap kɨlani asak.
8Yawe da saŋbek saŋbekni nin gat toktogɨsi agɨt.
Dagok dagogɨ mɨni saŋbek saŋbekni do nandaŋ egɨsak.
9 a  Yawe da Abraham gat saŋbek saŋbek uŋun agɨt.
Uŋun saŋbek saŋbek agɨt uŋun dɨma kɨrɨŋɨt do Aisak naŋ yaŋ teban tok aŋ ɨmgut.
10 b  Ae Jekop, Israel amɨn dakon babi, saŋbek saŋbek uŋun toktogɨsi tosak do Yawe da iyɨgɨt.
11Uŋun da yaŋ yagɨt, “Nak da Kenan mɨktɨm gak do gabeŋ.
Mɨktɨm uŋun babɨgoni do tosak.”
12Kalɨp Israel amɨn kaloŋɨsok, ae apbi amɨn yombem da egɨpgwit.
Asi, Kenan mɨktɨmon egɨpgwit, mani iyɨ dakon mɨktɨm uŋun mɨni.
13Uŋun amɨn ŋwakŋwarɨ da mɨktɨmon agɨ agɨ awit.
14 c  Mani, Yawe da yum pɨndagakwan amɨn dɨ da dɨma pabɨŋ yopgwit.
Paŋpulugaŋek kɨla amɨn madep yokwi aŋyom do nandawit uŋun tebai yoyɨgɨt.
15Kɨla amɨn madep uŋun yaŋ yoyɨgɨt, “Mɨŋat amɨnyo uŋun nak dakon pi ani do manjɨgɨm, do aŋpak yokwi dɨma aŋyomni.
Nak dakon kombɨ amɨno do yokwi dɨma aŋyomni.”
16 d  Yawe da aban Kenan mɨktɨmon jap do madepsi awit.
Aŋek japni paŋpasɨl agɨt.
17 e  Mani Josep yabekban uŋun da mibɨl taŋek uŋun da kalɨp paŋkɨ Isip mɨktɨmon egɨpgut.
Peni padɨk padɨkyo da moneŋ tɨmɨt do nandaŋek amɨn dakon oman monjɨni egɨpjak do amɨn do yomgwit.
18 f  Ain nap baŋ kandapnikon paŋteban aba kandapmɨ pɨlɨn tagɨt.
Ae ain gɨroŋɨkbi madep kɨnda tegɨkon aŋteban awit.
19Yaŋ egakwan wɨgɨ yo uŋun altoni do kalɨp yaŋkwok agɨt uŋun bamɨ noman tagɨt.
Yawe dakon gen da Josep dakon gen uŋun bamɨsi yaŋ yolɨgɨt.
20 g  Kɨlɨ Isip amɨn dakon kɨla amɨn madep da amɨn kɨnda yabekban kɨŋ Josep dam tebanon naŋ pulugagɨt.
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon kɨla amɨn uŋun da Josep pulugaŋ yɨpban kɨgɨt.
21 h  Aŋek yɨpban yut madepni gat ae yo morapni kɨla asak do man madep ɨmgut.
22Kɨla amɨn madep dakon yo morapni kɨla aŋ uŋun dakon mibɨltok amɨn morapni kɨla agɨt.
Ae kɨla amɨn madep nandak nandak ɨmaŋ amɨn kabɨ uŋun yoyɨŋdetjak dakon tapmɨm kɨsi taŋ ɨmgut.
23 i  Don Jekop paŋkɨ Isip egɨpgut.
24 j  Ae don Yawe da mɨŋat amɨn kabɨni paŋpulugaŋban gwakni morapmɨ awit.
Ae paŋpulugaŋban tapmɨmni da uwalni dakon tapmɨm yapgut.
25Yawe da Isip amɨn dakon butni paŋtobɨlban mɨŋat amɨn kabɨni do uwal aŋ yomgwit.
Aŋek Yawe dakon oman amɨni do yokwi aŋ yom do kosit wusɨk awit.
26 k  Mani don, Yawe da oman amɨni Moses gat Aron gat manjɨŋek yabekban Isip kɨgɨmal.
27Kɨŋ altaŋek Yawe dakon wasok tapmɨmɨ toŋ Isip mɨktɨmon agɨmal.
28 l  Yawe da pɨlɨn tuk yɨpban pɨlɨn tuk da mɨktɨm wutjɨgɨt, mani
Isip da geni abɨŋ yɨpgwit.
29 m  Pakbi kulabɨk aban yawi dagaŋek tap kɨlap kɨsi morap dapban kɨmak mudawit.
30 n  Meŋgak morapmɨsi ɨreŋ taŋek mɨktɨmni kɨsi tugawit, ae kɨla amɨn madep iyɨ dakon yut tamoyo kɨsi tugawit.
31 o  Yawe da yaŋakwan bɨgal gat ae gugɨm gugɨm kɨsi morapmɨsi ɨreŋ taŋek Isip mɨktɨm kɨsi tugawit.
32 p  Ae sɨkak kulabɨk aŋek ais gat ae mal gat baŋ yopban pɨwit.
33Wain napni gat ae pik kɨndapni gat paŋupbal aŋek kɨndap dɨwarɨ dapban sulugɨ tɨmɨ morapmɨ awit.
34 q  Gen yaŋakwan pɨlak pɨlak noman tawit.
Tɨlakni uŋun morapmɨsi, amɨn da arɨpmɨ dɨma manjɨrɨ.
35Pɨlak pɨlak da yo tamɨ toŋ morap nawit.
Aŋek Isip amɨn da jap kwaokgwit dakon bamɨ kɨsi nawit.
36 r  Ae Isip amɨn morapmon amɨn yurɨ kɨndakon monjɨ mibɨltogɨ Piŋkop da dapban kɨmak kɨmak awit.
37 s  Mani don, Israel amɨn tɨmɨk paŋkɨŋakwan Isip yɨpmaŋ dekgwit.
Silva ae gol kɨsi tɨmɨgek kɨwit.
Israel amɨn morap kɨsi tagɨsi egɨpgwit, kɨnda sot dɨma agɨt.
38Isip amɨn Israel do madepsi pasalgwit, do kɨŋ mudaŋakwa but galak nandawit.
39 t  Yawe da gɨkwem tɨmɨ kɨnda yɨpban kwen taŋek uŋun da mɨŋat amɨni paŋyoŋgam agɨt.
Ae kalbi kɨndap madep kɨnda yɨpban uŋun da teŋteŋɨ yomgut.
40 u  Jap do iyɨŋba mɨnam yopban apba nawit.
Ae Kwen Kokup dakon bret yoban naŋek tugawit.
41 v  Tɨp madep kɨnda wɨtdal kɨŋakwan pakbi kɨnda tagal kɨŋek mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon pakbi madep kɨnda pak kɨgɨt.
42Yo morap yaŋ agɨt, nido kalɨp Abraham oman amɨni do yaŋ teban tok agɨt uŋun do sigɨn nandagɨt.
43Do aŋek mɨŋat amɨni tɨmɨk paŋkɨgɨt.
Aŋakwan mɨŋat amɨn kabɨ iyɨ do kɨlɨ manjɨgɨt uŋun kap yaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek kɨwit.
44 w  Kɨŋakwa Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon mɨktɨm uŋun do yomgut.
Ae yum pɨndagakwan uŋun dakon pi tɨmɨkgwit.
45Israel amɨn da gen morapni gat ae gen teban morapni guramɨk kɨmotni do yaŋ agɨt.
Yawe dakon man awɨgɨni!

Kap 106

Copyright information for `YUT