a112.92Ko 9.9

Psalms 112

Amɨn kɨlegɨ dakon kɨsɨk kɨsɨk

1Yawe aŋkɨsini!
Amɨn morap Yawe do pasalek geni do galak toŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
2Monjɨ gwayoni mɨŋat amɨnyo da binapmon man madepni toŋ da egɨpdaŋ.
Amɨn kɨlegɨ uŋun dakon dɨwatni Piŋkop da yo tagɨsi aŋyomdɨsak.
3Yutnikon yo kabɨni morapmɨ taŋ ɨmni, ae aŋpakni tagɨsi uŋun do amɨn da dɨma ɨŋtoni.
4Pɨlɨn tukgwan teŋteŋɨ da altaŋek amɨn kɨlegɨ paŋpulugosok.
Amɨn kɨlegɨ uŋun amɨn do nandaŋ yawot aŋ yomɨŋek bupmɨ nandaŋek kosit kɨlegɨ agɨsak.
5Amɨn kɨnda yo kabɨni amɨn do yum yomɨsak, bo ae goman do yaŋba nandaŋ yomɨsak, ae yumaŋ gwayek kosit kɨlegɨkon da asak uŋun amɨn tagɨsi egɨpjak.
6Uŋun amɨn tebaisi atjak.
Aŋakwan man bini don taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
7Gen bin yokwi nandɨsak bɨsapmon pasol pasol dɨma asak.
Yawe tebaisi nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak.
8Uŋun tebaisi agek pasol pasol dɨma nandɨsak.
Ae uwalni emaron arɨpmɨ dɨma teban tokdaŋ yaŋ nandɨsak.
9 a  Yoni mɨni amɨn do yo morapmɨ yomɨsak.
Man bini amɨn da binapmon taŋakwan uŋun do nandaba wukwan ɨmaŋ.
Aŋpakni tagɨsi uŋun do amɨn da dɨma ɨŋtoni.
10Yokwi pakpak amɨn da uŋun kaŋek but jap nandaŋ.
Yaŋ aŋek mam naŋ yomɨŋek gɨptɨmni maŋ mudoŋ.
Yo ak do nandaŋ uŋun suŋ toŋ.

Kap 113

Copyright information for `YUT