a114.1TP 12.51
b114.3TP 14.21; Jos 3.16
c114.8TP 17.1-7; IDT 20.2-13

Psalms 114

Tap Gamikon Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt dakon kap

1 a  Israel amɨn kalɨp Isip yɨpmaŋ degek kɨwit.
Jekop dakon dɨwatni da amɨn gen ŋwakŋwarɨ yoŋ kabɨ dakon kokup yɨpmaŋek kɨwit.
2Yaŋ awit bɨsapmon Juda mɨŋat amɨnyo Yawe dakon telagɨ yut dagawit.
Israel amɨn Piŋkop da kɨla agɨt.

3 b  Tap Ɨdap Gami Israel amɨn pɨndagek pasal kɨgɨt.
Ae Jodan Pakbi ɨsal taŋek dɨma pak kɨgɨt.
4Kabap uŋun meme da yaŋ wɨgɨ mokmok awit, ae ɨleŋ uŋun sipsip da yaŋ wɨgɨ mokmok awit.

5Tap Gami gak yo ni da noman taŋban pasal kɨgɨl?
Jodan Pakbi gak nido dɨma pak kɨgɨl?
6Kabap morap nido meme da yaŋ wɨgɨ mokmok awit?
Ae ɨleŋ monɨŋ monɨŋ ji nido sipsip da yaŋ wɨgɨ mokmok awit?

7Mɨktɨm daman, abɨsok Amɨn Tagɨ abɨsak, do gak wudɨp aki.
Jekop dakon Piŋkop uŋun kɨlɨ abɨk, do gak wudɨp aki.
8 c  Uŋun da tɨp kulabɨk aban pakbi ɨdap monɨŋ kɨnda dagagɨt.
Aŋek tɨp tebanon wasok aban pakbi dabɨl noman tagɨt.

Kap 115

Copyright information for `YUT