a117.1Ro 15.11

Psalms 117

Yawe aŋkɨsineŋ

1 a  Mɨŋat amɨn kabɨ morap egɨ aŋaŋ kwaŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨn morap ji mani yaŋ aŋkɨsini.
2Nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ geni guramɨk kɨmagek nin dɨma nipmaŋ dekdak.
Yawe aŋkɨsini!

Kap 118

Copyright information for `YUT