Psalms 128

Piŋkop da geni guramɨkgaŋ amɨn do yo tagɨsi aŋyomɨsak

Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.

1Amɨn morap Yawe do pasalek geni guramɨkgaŋ uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
2Ji pi aŋek uŋun dakon bamɨ paŋ noni.
Ji kɨsɨk kɨsɨk aŋek tagɨsi egɨpdaŋ.
3Mɨŋatgo da yutgokon wain nap da yaŋ bamɨ madepsi toni.
Ae mɨŋat monjɨyogo da olip kɨndap monɨŋ yombem da yutgokon tamokon aŋgwasɨŋek yɨtni.
4Asi, Yawe do pasalek ekwaŋ amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.

5Yawe Saion kokup papmon egɨsak uŋun da gɨsam tagɨ damjak.
Ji mɨktɨmon egɨpni bɨsap morapmon Jerusalem kaŋakwa tagɨsi tosak dosi nandɨsat.
6Ji bɨsap dubagɨsi egek babɨkji pɨndatni do nandɨsat.
Israel amɨn yaworɨ tagɨ egɨpni.

Kap 129

Copyright information for `YUT