a132.6-102KAG 6.41-42
b132.112Sa 7.12-16; 1KAG 17.11-14; Kap 89.3-4; Ya 2.30
c132.171KA 11.36

Psalms 132

Piŋkop dakon telagɨ yut madep do kɨsɨk kɨsɨk awit

Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.

1Yawe, gak Dewit do dɨma ɨŋtoki.
Ae jɨgɨ morap pagɨt kɨsi do dɨma ɨŋtoki.
2Dewit da Israel amɨn dakon Yawe, Piŋkop tapmɨmɨ toŋ, uŋun do yaŋ teban tok kɨnda yaŋ yagɨt,
3“Nak yutnon dɨma kɨkeŋ, ae dɨpmɨn potpot tamokon dɨma pokgeŋ.
4Nak dɨpmɨn dɨma pokgeŋ.
5Mibɨltok Yawe do yut kɨnda abeŋ, uŋun Israel amɨn dakon Piŋkop Tapmɨmɨ Toŋ uŋun da egɨpjakdo.
Aŋek don yɨk yawot abeŋ.”

6 a  Nin Betlehem kokupmon egek Saŋbek Saŋbek Kɨnam dukwan tosok uŋun dakon geni nandagɨmaŋ.
Aŋek uŋun Kiriat Jearim da mɨktɨmon taŋban kagɨmaŋ.
7Kaŋek yaŋ yagɨmaŋ,
“Nin kɨlɨ Yawe da yutnon wɨgɨno.
Ae uŋun da kapmatjok kɨŋek gawak ɨmneŋ.”

8Yawe, gak Saŋbek Saŋbek Kɨnamgo gat kɨsi abɨŋek yɨk yawot yutgokon yɨkgi.
Saŋbek Saŋbek Kɨnam uŋun gak dakon tapmɨm madepgo dakon tɨlak asak.
9Mukwa sogok amɨngo paŋpulugaŋaki toktogɨsi aŋpak kɨlegɨ ani.
Aŋaki uŋun aŋpakni kɨlegɨ da ɨmalni tagɨsi da yaŋ asak.
Ae mɨŋat amɨnyogo paŋpulugaŋaki kɨsɨk kɨsɨk aŋek kap yoni dosi nandɨsat.

10Yawe, oman amɨngo Dewit do nandaŋ ɨbi.
Kɨla amɨn madep gaga manjɨgɨl uŋun manji dɨma ɨbi.
11 b  Gak da kalɨp Dewit do yaŋ teban tok tebaisi aŋ ɨmgul, ae gengo kulabɨk arɨpmɨ dɨma akdɨsal.
Yaŋ iyɨgɨl, “Nak da monjɨ kabɨgokon kɨnda yɨpbo kɨla amɨn madep egɨpjak.
12Monjɨgoni nak dakon saŋbek saŋbekno guramɨtni, ae gen morapno yobeŋ uŋun guramɨtni kaŋ, don bɨsap dagok dagogɨ mɨni babɨgoni dakon monjini kɨla amɨn madep dagokdaŋ.”

13Yawe da Saion kokup pap iyɨ do tɨlak agɨt da uŋudon toktogɨsi egɨp do nandɨsak.
14Yaŋ yagɨt, “Nak uŋun kokup papmon toktogɨsi egɨpdɨsat.
Nak uŋun kokup papmon kɨla amɨn madep egɨpbeŋ do tɨlak kɨlɨ agɨm.
15Nak Saion kokup pap dakon mɨŋat amɨnyo do yo morapmɨ ɨmdɨsat.
Aŋapbo yo do wadak wadak dɨma akdaŋ.
Aŋek yoni mɨni amɨn do jap morapmɨ yobo naŋ tugokdaŋ.
16Nak da Saion kokup pap dakon mukwa sogok amɨn kabɨni yokwikon baŋ tɨmɨkgo uŋun da ɨmalni yombem asak.
Aŋapbo Saion dakon mɨŋat amɨnyo da kɨsɨk kɨsɨk kap yokdaŋ.
17 c  Nak da Dewit da kabɨkon amɨn kɨnda abɨdaŋek yɨpbo uŋun kokup papmon kɨla amɨn madep dagosak.
Aŋek mɨŋat amɨn kabɨno do lam kɨnda da yaŋ teŋteŋaŋ yomjak.
18Nak da uwalni paŋmayak akdɨsat.
Mani kɨla amɨn madepno tɨlɨm madepni gat yɨtdɨsak.”

Kap 133

Copyright information for `YUT