a141.2PA 5.8

Psalms 141

Amɨn kɨnda kalbi bɨsit agɨt

Dewit dakon kap kɨnda.

1Yawe, nak gak do yaŋ tɨdosot.
Tepmɨsi aŋpulugoki do nandɨsat.
Gak do yaŋ tɨdosot, do bɨsitno nandaki.
2 a  Bɨsitno da mukwa kɨbaŋɨ tagɨsi da yaŋ gagon opjak dosi nandɨsat.
Ae gak do kɨsitno paŋenokdot uŋun da pɨlɨndo dakon paretno yaŋ asak.

3Yawe, gen kagano do kɨla tagɨsi aŋaki gen yokwi kɨnda dɨma yokeŋ.
4Yum nandaŋaki butnokon da aŋpak yokwi ak do dɨma nandakeŋ.
Ae yum nandaŋaki amɨn yokwi gat muwuk agek yokwi dɨma aneŋ.
Yum nandaŋaki uŋun dakon jap noknok bɨsap madepmon uŋun gat dɨma yɨtneŋ.

5Yum nandaŋaki amɨn kɨlegɨ kɨnda da nak aŋmɨlɨp ak do jɨgɨ tagɨ namjak.
Mani nak amɨn yokwi not dɨma aŋ yobeŋ.
Piŋkop da amɨn yokwi uŋun aŋpak yokwini dakon kobogɨ paŋtobɨl yomjak do bɨsit asat.
6Amɨn da amɨn yokwi dakon kɨla amɨni uŋun tɨmɨgek maba tɨp domon pɨgɨni bɨsapmon Yawe dakon gen uŋun bamɨsi yaŋ nandaba pɨsokdaŋ.
7Aŋek amɨn da jap pi do mɨktɨm pɨdaŋek paŋdamɨt aŋ, uŋun da tɨlak uŋun amɨn dakon kɨdarɨ paŋdamɨt aŋek maba kɨmakbi tamogwan pɨgɨkdaŋ.

8Mani Amɨn Tagɨ Yawe, nak gak do nandaŋ gadasat.
Gak da nak tagɨsi aŋkutnosol.
Yum nandaŋaki dɨma kɨmokgeŋ.
9Aŋpulugaŋaki amɨn yokwi da pat yɨpgwit uŋudon dɨma yokwalgeŋ.
10Yopbɨ iyɨ pat yɨpgwiron iyɨ yokwalni.
Mani nak kosit tagɨsi agek yo kɨnda da dɨma aŋupbal asak.

Kap 142

Copyright information for `YUT