a144.3Jop 7.17-18; Kap 8.4

Psalms 144

Kɨla amɨn madep da Piŋkop da aŋpulugaŋban emaron teban tagɨt do ya yaŋ iyɨgɨt

Dewit dakon kap kɨnda.

1Nak Yawe dakon man aŋkɨsisat.
Uŋun tɨp madepno.
Emat dakon mibɨlɨ tagɨsi nayɨŋ dekdak.
Aŋek aŋtagap aban emat do tagap tosot.
2Uŋun but dasi galak taŋ namɨsak, ae dam tebano arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsak.
Uŋun pasɨlɨ tamono, ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨno.
Uŋun pasɨkno tebaisi, do aŋkutnaŋakwan tagɨsi egɨsat.
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ pabɨŋ yopmaŋakwan nak da yoŋgamgwan ekwaŋ.

3 a  Yawe, mɨŋat amɨnyo nin niaŋen amɨn dɨ baŋ nin do nandak nandak madep asal?
Nin yo ɨsalɨsi.
Gak nido kɨlanin kakgɨmansi asal?
4Mɨrɨm bɨsap kaloŋ pɨsono kwaŋ uŋun da tɨlak bɨsap pɨsɨpmɨsi ekwamaŋ.
Wupnin gɨldaron tepmɨsi altaŋ pasɨlgaŋ uŋun da tɨlak bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn ekwamaŋ.

5Yawe, kundu wɨtdalek pɨki.
Kɨsitgo kabapmon yopmaŋaki mukwa madepsi pɨdoni.
6Mal yɨpbɨ noman taŋek uwal yolban kɨŋ mudoni.
Gobɨŋgo yamaŋaki pasal kɨŋ mudoni.
7Kɨsitgo yɨpbɨ pɨŋakwan nak ɨlɨkbɨ wɨkeŋ.
Aŋaki pakbi ɨlarɨsi yɨpmaŋ dekgeŋ.
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron baŋ abɨdoki.
8Uŋun amɨn gen bamɨ dɨma yoŋ.
Top baŋ gɨn yaŋek gen uŋun bamɨsi yaŋ yoŋ.

9Piŋkop, nak abɨsok gak do kap kalugɨ yokeŋ.
Gita tɨdaŋek gak do kap yokdɨsat.
10Kɨla amɨn madep paŋpulugaŋaki emaron teban toŋ.
Oman amɨngo Dewit nak yokwikon naŋ abɨdagɨl.
11Uwal yo yokwi aŋ namaŋ da kɨsiron baŋ abɨdoki.
Aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron baŋ abɨdoki.
Uŋun gen bamɨ dɨma yoŋ.
Top baŋgɨn yaŋek gen uŋun bamɨ yaŋ yoŋ.

12Nin monjinin wɨli kɨndap da yaŋ tebaisi tagoni do nandamaŋ.
Ae gwanin da kɨla amɨn madep dakon yut dakon tɨlɨmni tagɨsi da egɨpni do nandamaŋ.
13Pigaganin da jap bamɨ morapmɨ taŋakwa jap paŋ yopyop yut madepsi tugaŋ toni do nandamaŋ.
Aŋakwa sipsipnin da monjɨ morapmɨ sigɨn paŋalani.
14Ae bulmakau da monjɨ morapmɨ paŋalani.
Aŋakwa yokwi dɨ dɨma altoni ae kɨnda dɨma kɨmotjak.
Nin dakon kosiron mɨŋat bo wɨli kɨnda da jɨgɨ bo ae tepmɨ paŋek kunam dɨma tatjak do nandamaŋ.

15Mɨŋat amɨn kabɨ yo uŋuden tɨmɨkgaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Mɨŋat amɨnyo Yawe yɨpba Piŋkopni egɨsak uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.

Kap 145

Copyright information for `YUT