Psalms 149

Yawe aŋkɨsik dakon kap

1Yawe aŋkɨsini! Kap kalugɨ yaŋ ɨmni.
Piŋkop yol kɨmokgoŋ mɨŋat amɨn kabɨni ji muwugek aŋkɨsini.

2Israel amɨn ji Piŋkop da wasagɨt, do but galak nandaŋ ɨmni.
Saion kokup pap amɨn ji Kɨla Amɨn Madepji do kɨsɨk kɨsɨk ani.
3Kap aŋek mani yaŋ aŋkɨsini.
Tambarin gat ae gita gat tɨdaŋek mani aŋkɨsini.

4Yawe da mɨŋat amɨn kabɨni do galak taŋ yomɨsak.
Aŋek amɨn iyɨ do nandaba pɨŋbi aŋ uŋun yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
5Yaŋ asak, do mɨŋat amɨn kabɨni but dasi yolgaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk ani dosi nandɨsat.
Dɨpmɨn potpot tamokon kɨsɨk kɨsɨk kap yoni.

6Piŋkop yaŋ aŋkɨsiŋek emat agak sɨba geni tepmɨsi baŋ tɨmɨgek
7Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat emat wamaŋek yo yokwisi aŋ yomɨŋek pabɨŋ yopni dosi nandɨsat.
8Aŋek ain nap baŋ kɨla amɨn madepni gat ae kɨla amɨni gat dakon kandap paŋteban ani.
9Aŋakwa Piŋkop da yagɨt uŋun da arɨpmon kobogɨ yokwisi tɨmɨtni.
Aŋakwa amɨn kabɨni iyɨ yol kɨmokgoŋ uŋun dakon man madep tokdɨsak.
Yawe aŋkɨsini!

Kap 150

Copyright information for `YUT