Psa 34
a34.01SA 21.13-15
 
b34.81Pi 2.3
c34.12-161Pi 3.10-12

Psalms 34

Dewit Piŋkop da aŋpulugaŋban aŋkɨsigɨt

Dewit Abimelek gat egek topmon da ŋugɨgɨ dagaŋban Abimelek da yolban kɨgɨt. Kɨŋek kap on mandagɨt. a 

1Nak Yawe aŋkɨsikeŋ. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ mani aŋkɨsikeŋ.
2Yawe da aŋpulugagɨt do nandaŋek mani aŋenokgeŋ.
Jɨgɨni toŋ amɨn da uŋun do nandaŋek but galaksi nandani.
3Yawe dakon man madepni do yaŋek aŋkɨsineŋ.
4Yawe da nak aŋpulugosak do bɨsit iyɨko nandagɨt.
Pasol pasolno wɨrɨrɨkban but yawot pagɨm.
5Yawe nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn kɨsɨk kɨsɨk aŋek mayagɨ dɨma nandaŋ.
6Nak jɨgɨkon egek Yawe do yaŋ tɨdoko bɨsitno nandaŋek jɨgɨ morapnokon naŋ pulugaŋ nepgut.
7Yawe dakon aŋelo da Yawe do pasal ɨmaŋ amɨn da kapmatjok egek yokwikon baŋ paŋpulugosok.
8 b  Yawe aŋkɨlɨk koni, uŋun tagɨsi.
Paŋkutnosak do kwaŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
9Mɨŋat amɨn kabɨyoni ji Yawe do pasal ɨmni.
Nido pasal ɨmaŋ amɨn uŋun yo kɨnda do wadak wadak dɨma aŋ.
10Laion da jap do aŋ, mani Yawe wɨsɨŋ kok do pi aŋ amɨn uŋun yo tagɨsi do wadak wadak dɨma aŋ.
11Mɨŋat monjiyono, abɨŋek mɨrak yopgut.
Apba Yawe do pasol pasol ani do dayɨŋ dekgo.
12 c  Ji mɨktɨmon bɨsap dubagɨ egek egɨp egɨp tagɨsi egek kɨsɨk kɨsɨk ak do nandaŋ?
13Yaŋ egɨp do nandaŋ kaŋ, ji gen yokwi dɨma yoni, ae top gen dɨma yoni.
14Ji aŋpak yokwi manji yomɨŋek aŋpak kɨlegɨsi gɨn ani.
Amɨn gat but kaloŋ aŋek egɨp do pini si teban taŋek ani.
15Yawe uŋun amɨn kɨlegɨ kɨlani aŋek bɨsitni nandaŋ yomɨsak.
16Mani yokwi aŋ amɨn dɨma galak taŋ yomɨsak.
Kɨmagakwa amɨn da ɨŋtaŋ yomdaŋ.
17Amɨn kɨlegɨ Yawe bɨsit aŋ ɨba nandaŋ yomɨsak.
Paŋpulugaŋban jɨgɨ da dɨma pabɨŋ yopmaŋgaŋ.
18Yawe butjɨgon da egɨsak amɨn da kapmatjok egɨsak, ae nagon yo tagɨ dɨ dɨma noman tokdaŋ yaŋ nandɨsak amɨn uŋun aŋpulugosok.
19Amɨn kɨlegɨ jɨgɨ morapmɨ noman taŋ yomaŋ, mani Yawe da jɨgɨ morapnikon baŋ pulugaŋ yopmaŋdak.
20 d  Yawe da kɨlani tagɨsi aŋakwan amɨn kɨnda da kɨdatni kɨnda dɨma jokgaldɨsak.
21Aŋpak yokwi da yokwi aŋ amɨn dapba kɨmotdaŋ.
Amɨn kɨlegɨ dakon uwalni Yawe da tepmɨ pi yomdɨsak.
22Mani Yawe da iyɨ dakon oman amɨni yokwikon baŋ yumaŋ naŋ yopmaŋdak.
Amɨn morap paŋkutnosak do nandaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun dɨma tasɨk toni do yoyɨkdɨsak.

Kap 35

Copyright information for `YUT