a4.4Ep 4.26

Psalms 4

Kalbi amɨn kɨnda tapmɨm tɨmɨt do bɨsit agɨt

Dewit dakon kap kɨnda. Gita tɨdaŋek yogogɨ.

1Piŋkopno kɨlegɨsi, gak do yaŋ tɨdokeŋ bɨsapmon nandaŋ nabi.
But yokwino wɨrɨrɨkbɨ pasɨlgɨt. Bupmɨ nandaŋ namɨŋek bɨsitno nandaki.
2Amɨn ji, bɨsap niaŋ da man madepno abɨŋ yɨp do pi ani?
Bɨsap niaŋ da yo ɨsalɨ mibɨlɨ mibɨlɨ do but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni?
Bɨsap niaŋ da top aŋpak yolni?
3Ji gen on do pakyaŋsi nandani.
Amɨn morap Yawe dakon pɨŋbinisi ekwaŋ, uŋun iyɨ do manjɨgɨt.
Nak uŋun do yaŋ tɨdoko
bɨsitno nandɨsak.
4 a  Ji Piŋkop do si pasalek aŋpak yokwi morap yopmaŋ mudoni.
Si potni bɨsapmon gen on do pakyaŋsi nandaŋek gen kagasi sopni.
5Paret Yawe da galak tosok uŋun baŋ aŋek egɨp egɨpji Yawekon tosok yaŋsi nandani.
6Amɨn morapmɨ da yaŋ yoŋ, “Namɨn da nin paŋpulugaŋban tagɨsi egɨpneŋ?”
Yawe, butgo ninon yɨpmaŋek yo tagɨsi aŋ nibi.
7Wit gat ae wain gat dakon bamɨ morapmɨ paŋ bɨsapmon amɨn kɨsɨk kɨsɨk aŋ.
Mani Yawe gak da kɨsɨk kɨsɨk butnokon yɨpgul uŋun da uŋun dakon kɨsɨk kɨsɨk yapmaŋdak.
8Yawe gak dagɨn kɨlano aŋaki tagɨsi egɨsat, do yo kɨnda do dɨma pasalek tamokon pokdot bɨsapmon tepmɨsi pak ɨŋtosot.

Kap 5

Copyright information for `YUT