a40.6-8Ibr 10.5-7

Psalms 40

Piŋkop aŋkɨsik kap

Dewit dakon kap kɨnda. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.

1Nak butno yaworɨ taŋakwan Yawe da aŋpulugosak do jomjom agɨm.
Aŋek yaŋ tɨdaŋapbo nak da tetgɨn do tobɨlek tekno nandagɨt.
2Nak gapma dubagɨsikon maŋ neŋak kagagwan egapbo Yawe da ɨlɨkban wɨgɨm.
Awɨŋ tɨp kwenon nepban kosit tagɨ agɨpgum.
3Piŋkopnin aŋkɨsikeŋ do kap kalugɨ kɨnda namgut.
Amɨn morapmɨ da yo agɨt uŋun kaŋek Yawe do pasalek egɨp egɨpni Yawekon tosok yaŋsi nandaŋ ɨmdaŋ.
4Egɨp egɨpni Yawekon tosok yaŋsi nandaŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.
Uŋuden amɨn iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn dɨma yolgaŋ, ae kokup kɨdat dɨma gawak yomaŋ.
5Yawe Piŋkopno, gak nin paŋpulugok do yo tagɨsi morapmɨ agɨl.
Gak da nin do nandak nandak asal uŋun madepsi, ae nin paŋpulugok do pi asal uŋun manjɨrɨ mɨni.
Nak da amɨn arɨpmɨ dɨma yoyɨko nandaŋ mudogɨ.
6 a  Amɨn da bɨt kɨlapyo dapmaŋ mukwa sosoŋ, ae kɨndapmon wagɨl soŋba sosoŋ, ae dɨwarɨ wɨrɨrɨt do mukwa sosoŋ, uŋun kɨsi do madepsi dɨma galak tosol.
Mani gak da nak aŋtagap abɨ gak dakon gengo guramɨt do nandɨsat.
7Do yaŋ yosot, “Nak gagon kɨlɨ abɨsat. Kalɨp nak do gen kɨlɨ mandabi uŋun yaŋ,
8Piŋkopno, nak gak dakon galaktok yol do tagɨsi nandɨsat.
Gak dakon nawa gen butnokon toŋ.”
9Gak da aŋpak kɨlegɨ asal uŋun mɨŋat amɨn kabi morapmɨ kɨsi gak gawak gamdo muwukgaŋon yoyɨsat.
Yawe gaga nandɨsal, nak gen mapmɨt dɨma asat.
10Gak da aŋpakgo kɨlegɨkon da nak yokwikon baŋ pulugaŋ nepgul, uŋun dakon geni dɨma wɨtjɨko tagɨt.
Gengo guramɨgek nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨl uŋun dakon yaŋkwok asat.
Amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsal ae aŋpak bamɨsi gɨn asal uŋun dakon geni amɨn morapmɨ muwugakwa yoyɨŋ teŋteŋosot.
11Yawe, bupmɨ nandaŋ nabi. Nak do but dasi galak taŋ namɨŋek gengo guramɨgek kɨlano dagok dagogɨ mɨnisi abi do nandɨsat.
12Nido jɨgɨ morapmɨ noman taŋ namaŋ, uŋun manjɨrɨ mɨni.
Yokwino morapmɨ da wɨtjɨŋ namɨk da tagɨ dɨma sɨŋtosot.
Aŋpakno yokwi morapmɨ da busuŋ daŋgwano dakon tɨlak yapmaŋdak.
Butno tagɨ dɨma taŋakwan tapmɨmno mɨnisi asak.
13Yawe, jɨgɨkon naŋ tagɨ abɨdoki?
Yawe, tepmɨsi abɨŋek nak aŋpulugoki.
14Amɨn dɨ da nɨkba kɨmotdɨsat.
Gak da si pabɨŋ yopmaŋek paŋɨŋ tok abi, aŋaki mayaktok pani.
Amɨn dɨwarɨ nak dakon jɨgɨno do kɨsɨk kɨsɨk aŋ.
Gak da wɨrɨrɨkbi tobɨl kɨŋakwa pabɨŋ yopbi dosi nandɨsat.
15Nak da yokwi toko nandaŋek tagɨsi nandaŋ.
Gak da mayaktok sigɨn yomɨŋaki aŋpak yokwini do gembɨŋ pɨkpɨksi nandani dosi nandɨsat.
16Mani gak wɨsɨŋ gandak do pi aŋ amɨn burɨ tagɨsi aŋakwa but galaksi nandaŋ.
Mɨŋat amɨnyo gak da yokwikon baŋ tɨmɨkgɨl uŋun do but galaksi nandaŋ amɨn, uŋun da, “Yawe uŋun wukwisi” yaŋ tagɨ yoni.
17Nak wadak wadak amɨn. Mani Amɨn Tagɨ da nak do nandak nandak asak.
Piŋkop, gak dagɨn paŋpulugok amɨno, ae nak yokwikon naŋ abɨdosol.
Do jomjom dɨma abi. Tepmɨsi nak aŋpulugoki.

Kap 41

Copyright information for `YUT