Psalms 50

Piŋkop da amɨn dakon aŋpak kokwin asak

Asap dakon kap kɨnda.

1Piŋkop Tapmɨm Ami uŋun Yawe.
Uŋun da amɨn kɨsisi mɨktɨmon ekwaŋ uŋun yaŋ ɨlɨkdak.
Gɨldat wɨsak tetgɨn da wasaŋek kɨŋ si pɨgɨsak tetgɨn amɨn ekwaŋ kɨsisi yaŋ ɨlɨkdak.
2Piŋkop uŋun Saion kokup papmon egɨsak.
Kokup uŋun gwaljɨgɨ mɨni wagɨl tagɨsisi.
Piŋkop dakon tɨlɨmni uŋudon da teŋteŋaŋ kɨsak.
3Piŋkopnin tayaŋgok dɨma abɨsak.
Yo morapmɨ soŋban mudoŋ uŋun dakon kɨndapni da mibɨltaŋ ɨban abɨsak.
Sɨkak mɨrɨmyo madepsi kagagwan da abɨsak.
4Mɨŋat amɨn kabɨyoni dakon aŋpak kokwin aŋakwan pɨndatjil do Kwen Kokup gat ae mɨktɨm gat yaŋ yoban abamal.
5Piŋkop da yaŋ yosok, “Mɨŋat amɨn kabɨno nak gat saŋbek saŋbek aŋek uŋun aŋteban ak do mukwa sowit ji nagon apba muwutneŋ.”
6Kwen Kokup da iyɨ yaŋ teŋteŋaŋek yaŋ yosok,
“Piŋkop uŋun aŋpakni kɨlegɨsi.
Uŋun iyɨ gen kokwin agak ami.”
7Piŋkop da yaŋ yosok, “Mɨŋat amɨn kabɨno mɨrak pani.
Nak gen kɨnda dayɨkdɨsat.
Israel amɨn nak da gen pikon depdɨsat.
Nak Piŋkop egɨsat.
Nak ji dakon Piŋkop.
8Ji da bɨt kɨlapyo parekgaŋ ae bɨt kɨlapyo bɨsapmɨ bɨsapmɨ nagon paŋabɨŋ soŋba soŋ mudoŋ nak uŋun do gen tebai dɨma dayɨsat.
9Nak bulmakau wɨli bo meme ji da nagalon baŋ tɨmɨt do dɨma nandɨsat.
10Joŋ kɨlap morap koron ekwaŋ gat ae bulmakau ɨleŋ tausenon ekwaŋ gat uŋun kɨsi nak dakon gɨn.
11Kabapmon mɨnam morap ekwaŋ uŋun kɨsi nandaŋ yomɨŋ mudosot.
Ae joŋ kaga yo monɨŋ morap ekwaŋ uŋun kɨsi nak dakon.
12Nak jap do abeŋ kaŋ, but pɨso dɨma dayɨkdɨsat.
Mɨktɨm madep gat ae yo morap uŋungwan toŋ uŋun kɨsi nak dakon gɨn.
13Nak bulmakau dakon sabamni gat ae meme dakon yawi gat uŋun nosot yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun dɨmasi.
14Ji nak do ya yaŋ nayɨni kaŋ, uŋun da mukwa sogok tagɨsi asak.
But galak do yo morap Piŋkop Wɨkwisi nak do nam do yaŋ teban tok awit uŋun namni.
15Ji yaŋ aŋek jɨgɨ altaŋ damni bɨsapmon nak do yaŋ tɨdaŋba paŋpulugokdɨsat.
Yaŋ aŋapbo man madep namni.”
16Mani Piŋkop da amɨn yokwi do yaŋ yosok, “Ji nido gen tebano ɨsaldogɨn gen kagakon da yoŋ?
Ae nak dakon saŋbek saŋbekno dakon gen nido yoŋ?
17Ji nak da egɨp egɨpji paŋmɨlɨp abeŋ do kuragɨsi nandaŋ, aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ nak dakon gen pabɨŋ yopmaŋgaŋ.
18Ji kabo noknok pɨndagek not aŋyomaŋ.
Aŋek yumabi amɨn gat kɨsi akwaŋ.
19Ji gen yokwi gat ae top gen gat yoŋ.
20Aŋek notji gen yaŋ yomaŋ.
Dɨsi dakon meŋji dakon monjini yaŋba yokwi tok aŋ yomaŋ.
21Ji yaŋ aŋakwa nak gen kɨnda dɨma yagɨm.
Do nak dɨsi yombem yaŋ nandaŋ namaŋ, mani dɨmasi.
Abɨsok nak tebai dayɨŋek nomansi gen pikon depdɨsat.
22“Mɨŋat amɨnyo manji namaŋ amɨn ji nandani.
Ji yaŋ gɨn egɨpni kaŋ, nak da ji paŋupbal aŋapbo amɨn kɨnda da ji yokwikon baŋ arɨpmɨ dɨma tɨmɨtjak.
23Amɨn kɨnda ya yaŋ nayɨsak, uŋun paret naŋ yaŋ namɨsak.
Uŋun amɨn da mano awɨgɨsak.
Ae nak da amɨn geno guramɨtni uŋun yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsat.”

Kap 51

Copyright information for `YUT