a66.6TP 14.21; Jos 3.14-17

Psalms 66

Piŋkop do kɨsɨk kɨsɨk aŋek ya yaŋ iyɨk dakon kap

Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm kap. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.

1Mɨktɨmon mɨŋat amɨn morap kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdaŋek Piŋkop aŋkɨsini.
2Kap yaŋek man madepni yaŋ aŋkɨsini.
Man madepni madepsi yaŋ aŋkɨsini.
3Piŋkop yaŋsi iyɨni, “Yo morap asal uŋun wagɨl tagɨsisi.
Tapmɨmgo uŋun madepsi, do uwalgo da madepsi pasolgoŋ.
4Mɨktɨmon amɨn morap gak gawak gamaŋ.
Kap yaŋek mango yaŋ aŋkɨsaŋ.”
5Ji abɨŋek Piŋkop da yo agɨt uŋun pɨndatni.
Yo masɨ masɨmɨ amɨn da binapmon agɨt uŋun do pɨndatni.
6 a  Uŋun da Tap Gami aban kɨbɨdaŋ mɨktɨm kɨbɨrɨ yombem aŋakwan uŋudon da terɨ kɨnda wugɨwit.
Ji abɨŋek mani yaŋ aŋkɨsino.
7Uŋun tapmɨmni madepsi, ae kɨla amɨn madep dagok dagogɨ mɨni egɨ wugɨsak teban.
Egek amɨn da yo morap aŋ uŋun pakyaŋsi pɨndakdak.
Do kwen wugɨk dɨma aŋ ɨmneŋ.
8Mɨŋat amɨn kabɨ morap ji Piŋkopnin aŋkɨsiŋakwa amɨn da wɨwɨkni nandani.
9Uŋun da kɨlanin aŋakwan sigɨn ekwamaŋ, ae sagalek dɨma nindapmaŋgaŋ.
10Piŋkop, amɨn da silwa soŋba gwaljɨgɨ mɨnisi aŋ uŋun da tɨlak gak da nin kɨlɨ paŋkewalgɨl.
11Gak da nin paron baŋ tɨmɨkgɨl.
Yaŋ aŋek ninon jɨgɨ madepsi yɨpmaŋ nimgul.
12Gak yum pɨndagaki uwal da obɨsi bamaŋ nimgwit.
Aŋaki nin kɨndap ae pakbi madep kagagwan agɨpgumaŋ.
Mani abɨsok gak da kokup tagɨsikon paŋabɨl.
13Kalɨp jɨgɨ noman taŋ naban paret kɨndap da si soŋ mudogɨ uŋun gam do gen kagano kon da yaŋ teban tok kɨlɨ agɨm.
Yaŋ agɨm do on paret gak da yutnon paŋobɨŋek kɨndapmon sokdɨsat.
15Gak do bɨt kɨlapyo madepsi baŋ altakon soŋek gak do paret abeŋ.
Sipsip wɨli madepsi baŋ soŋapbo uŋun dakon kɨbaŋɨ tagɨsi uŋun nandabi.
Bulmakau wɨli ae meme wɨli kɨsi gak do paret abeŋ.
16Mɨŋat amɨn morap ji Piŋkop do pasalek ekwaŋ amɨn ji abɨŋ nak dakon gen nandani.
Piŋkop nak aŋpulugok do yo madepsi agɨt, uŋun dakon geni dayɨkdɨsat.
17Nak mani yaŋ aŋkɨsiŋek aŋpulugosak do yaŋ tɨdagɨm.
18Butnokon dɨwarɨno tawit uŋun yaŋkwok dɨma agɨm tam, Amɨn Tagɨ bɨsitno dɨma nandaban.
19Mani Piŋkop da nak kɨlɨ nandaŋ namgut.
Asisi, tekno nandaŋek bɨsitno kɨlɨ nandagɨt.
20Nak Piŋkop dakon man aŋkɨsisat.
Uŋun bɨsitno nandaban ɨsalɨ dɨma agɨt.
Aŋek nak do but dasi sigɨn galak taŋ namɨsak.

Kap 67

Copyright information for `YUT