a7.9PA 2.23

Psalms 7

Jɨgɨni toŋ amɨn kɨnda dakon bɨsit

Dewit da amɨn kɨnda Benjamin da kabɨkon nani mani Kus uŋun da yokwi aŋ ɨban butjɨk paŋek kap on Yawe do yagɨt.

1Yawe Piŋkopno, gak da nak aŋkutnoki do obɨsat.
Aŋpulugaŋaki nak aŋsopmaŋgaŋ amɨn da dɨma nɨkba kɨmokgeŋ.
Yokwikon naŋ abɨdaŋaki dɨma tasɨk tokeŋ.
2Laion da amɨn dakon gɨpni paŋdagoŋ, uŋun da tɨlak dɨ aŋupbal abam.
Ɨlɨk aŋaŋ tɨmɨ kɨndakon aŋkɨŋakwa amɨn da nak yokwikon naŋ arɨpmɨ dɨma dɨ abɨdaŋbam.
3Yawe Piŋkopno, yokwi agɨm dakon gulusuŋno taŋ namɨsak,
bo amɨn dɨwarɨ do yokwi aŋ yomgum,
4bo notno ɨsal dogɨn yokwi aŋ ɨmgum,
bo uwalno dakon yo ɨsal dogɨn kabo tɨmɨkgɨm kaŋ,
5yum pɨndagaki uwalno da nak aŋsopmaŋek abɨdoni.
Nak tagɨ bamaŋek obɨsi aŋupbal aŋek gɨptɨmno yɨpba kɨmbabaŋon ɨsal tosak.
6Yawe, pɨdoki! Uwalno da nagon emat tebaisi aŋ.
Uŋun butjap nandaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yobi.
Piŋkopno, aŋpak kɨlegɨ dogɨn galak tosol, do abɨŋek aŋpulugoki.
7Gak kwensi kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamogokon yɨgek mɨŋat amɨn kabɨ morap gak da kapmatjok abɨŋ muwutni do yoyɨki.
8Yawe, mɨŋat amɨn morap dakon aŋpakni kokwin asal,
do aŋpulugaŋaki gen pikon teban tokeŋ.
Nido, aŋpak kɨlegɨ gat ae aŋpak tagɨsi gat baŋgɨn asat.
9 a  Piŋkop gak wagɨl kɨlegɨsi.
Amɨn morap dakon nandak nandak butyo pakyaŋsi pɨndak nandaŋyo asal.
Amɨn yokwi aŋpak yokwi saŋbeŋek dɨma ani do kɨrɨŋɨk yobi.
Mani amɨn kɨlegɨ paŋpulugaŋaki tebai atni.
10Piŋkop uŋun pasɨkno. Butni kɨlegɨsi amɨn yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
11Piŋkop uŋun gen kokwin kɨla amɨn kɨlegɨsi.
Gɨldarɨ gɨldarɨ yokwi pakpak do japmɨ nandaŋek pabɨŋ yopmaŋdak.
12Yokwi aŋ amɨn but tobɨl dɨma ani kaŋ, Piŋkop da emat agak sɨbani geni toŋsi asak do ɨlɨtdɨsak, ae obipni paŋɨlɨtdɨsak.
13Amɨn uŋun dapban kɨmotni do dɨkdɨkni kɨlɨ paŋnoman agɨt.
Dɨkdɨk mɨleŋ asɨpmɨ toŋ paŋnoman asak.
14Amɨn yokwi uŋun yokwi ak do nandaban teban toŋ.
Yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ ak do tagap tok asak, ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ top yosok.
15Amɨn kɨnda abɨdok do gapma dubagɨ kɨnda wayɨkdak,
mani iyɨ uŋun gapma wayɨkdakgwan mosok.
16Gulusuŋ iyɨ asak uŋun da iyɨnaŋ wɨtjɨŋ ɨmɨsak.
Ae butjap ematyo amɨn dɨwarɨ do aŋ yom do nandak nandak asak,
uŋun da tobɨlek iyɨ naŋ aŋupbal asak.
17Yawe uŋun amɨn kɨlegɨsi, do ya yaŋ iyɨsat.
Piŋkop Wukwisi do mani aŋkɨsik do kap yokeŋ.

Kap 8

Copyright information for `YUT