a72.8Sek 9.10

Psalms 72

Piŋkop da kɨla amɨn madep aŋpulugosak dakon bɨsit

Solomon dakon kap kɨnda.

1Piŋkop, aŋpakgo kɨlegɨ uŋun kɨla amɨn madep do iyɨŋ dekbɨ gen kokwin kɨlegɨ asak.
2Aŋaki aŋpak kɨlegɨkon da mɨŋat amɨn kabɨyogo ae yoni mɨni amɨn gen kokwin tagɨsi aŋ yomjak.
3Kɨla amɨn madep aŋpak kɨlegɨ asak, uŋun do ɨleŋ madep ae monɨŋɨkon jap bamɨ tagɨsi pani.
4Aŋpulugaŋbɨ kɨla amɨn madep da bupmɨ amɨn paŋpulugaŋban tagɨsi egɨpni.
Ae yo do wadak wadak aŋ amɨn dakon gwakni paŋpulugosak.
Mani amɨn do yokwi aŋyomaŋ amɨn uŋun pabɨŋ yopjak.
5Kɨla amɨn madep aŋpulugaŋbɨ gɨldat ae kanek tonjil da arɨpmon egɨpjak.
6Kɨla amɨn madep aŋpulugaŋbɨ aŋpak tagɨsi baŋgɨn asak.
Aŋaki sɨkak da maŋek jap paŋɨreŋ asak uŋun da tɨlak aŋpakni tagɨ da tagɨsi noman tosak.
7Mɨktɨmon egɨpjak bɨsapmon amɨn aŋpak kɨlegɨsi baŋgɨn ani.
Kanek da taŋ aŋaŋ kɨsak bɨsapmon yo kɨnda do wadak wadak dɨma ani.
8 a  Kɨla amɨn madep egek tap terɨ kɨnda da tap terɨ kɨnda mɨktɨm daman tosok, gat ae Pakbi Yupretis kon da mɨktɨm morap taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun gat kɨsi kɨla akdɨsak.
9Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon amɨn da gawagek pasal ɨmni.
Ae uwalni da mɨktɨmonsi maŋ pagek pasal ɨmni.
10Spen mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep gat ae tap binap mɨktɨm tɨm toŋ uŋun dakon kɨla amɨn madep kɨsi da gawat gawat aŋ ɨmɨŋek yo tomni madep baŋ ɨmni.
Arebia mɨktɨm gat ae Seba mɨktɨm gat dakon kɨla amɨn madep da yaŋ gɨn akdaŋ.
11Kɨla amɨn madep morap da ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋakwa mɨŋat amɨn morapyo da oman aŋ ɨmdaŋ.
12Yoni mɨni amɨn da paŋpulugosak do yaŋ tɨdaŋba paŋpulugosak.
Ae jɨgɨ paŋek paŋpulugogɨ mɨni amɨn paŋpulugosak.
13Ae amɨn tapmɨmɨ mɨni wadak wadak ekwaŋ uŋun do bupmɨ nandaŋek paŋpulugosak.
14Uŋuden amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak, do uwal da pabɨŋ yopmaŋek paŋupbal ani bɨsapmon uwal da kɨsiron baŋ pulugaŋ yopdɨsak.
15Kɨla amɨn madep uŋun bɨlak morapmɨ egɨpjak dosi nandɨsat.
Arebia mɨktɨm amɨn da gol ɨmni.
Gɨldat kɨnda kaloŋ Piŋkop da aŋpulugosak do mɨŋat amɨnyo da bɨsit aŋ ɨmni dosi nandɨsat.
16Lebanon mɨktɨmon wit tagɨsi kwoŋ, uŋudeŋ gɨn amɨn da pigaga yaŋ gɨn kwoni.
Joŋ morap kwaŋ ɨreŋ toŋ uŋun da tɨlak kokup papmon amɨn yaŋ gɨn ɨreŋ toni.
17Kɨla amɨn madep uŋun dakon man madepni do dɨma ɨŋtoni dosi nandɨsat.
Gɨldat da toktogɨsi tosok uŋun da arɨpmon man madepni toktogɨsi yaŋ gɨn taŋ aŋ aŋ kɨsak.
Uŋun amɨn dogɨn aŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da gɨsamɨ toŋ egek kɨla amɨn madep do gɨsamɨ toŋ amɨn yaŋ iyɨni dosi nandɨsat.
18Piŋkop, Israel amɨn dakon Yawe aŋkɨsino.
Yo masɨ masɨmɨsi uŋun kaloŋ dagɨn asak.
19Mani tɨlɨmni toŋ uŋun toktogɨsi aŋkɨsino.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ tɨlɨmni tugok tugogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
Uŋun bamɨ, uŋun asi.
(Dewit, Jesi dakon monji, uŋun dakon bɨsit obɨŋ ɨdon dagosok.)
20

PAPIA 3

(Kap 73–89)

Kap 73

Copyright information for `YUT