a78.2Mt 13.35
b78.12TP 7.8–12.32
c78.13TP 14.21-22
d78.14TP 13.21-22
e78.15-16TP 17.1-7; IDT 20.2-13
f78.18-31TP 16.2-15; IDT 11.4-23,31-35
h78.44TP 7.17-21
i78.45TP 8.1-6,20-24
j78.46TP 10.12-15
k78.47-48TP 9.22-25
l78.51TP 12.29
m78.52TP 13.17-22
n78.53TP 14.26-28
o78.54TP 15.17; Jos 3.14-17
p78.55Jos 11.16-23
q78.56GK 2.11-15
r78.60Jos 18.1; Jer 7.12-14; 26.6
s78.611Sa 4.4-22
t78.70-711Sa 16.11-12; 2Sa 7.8; 1KAG 17.7

Psalms 78

Amɨn yokwi aba Piŋkop da but yokwi nandagɨt

Asap dakon kap kɨnda. Kap on do Maskil yaŋ yoŋ.

1Nak dakon mɨŋat amɨnyo, ji nak dakon nawa gen pakyaŋsi nandani.
Gen yokdɨsat uŋun do mɨrak pakyaŋsi yopni.
2 a  Nak ji do tɨlak gen dayɨkdɨsat.
Nak da yo kalɨpsigwan noman tawit uŋun dakon mibɨlɨ do yokdɨsat.
3Kalɨp babɨknin da yo uŋun do kɨlɨ niyɨŋba nandaŋek tɨmɨkgɨmaŋ.
4Nin monjɨ gwayonin do gen uŋun dɨma paŋkɨsɨbɨneŋ.
Monjɨ gwayonin uŋun yoyɨneŋ. Piŋkop dakon tapmɨmni gat ae pi tapmɨmɨ toŋ agɨt gat ae wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ agɨt uŋun do yoyɨneŋ.
5Piŋkop da Jekop do geni yomgut.
Israel dakon babɨni da guramɨtni do yomgut. Kalɨpsigwan babɨknin yaŋ yoyɨgɨt,
“Ji monjɨ gwayosi nak dakon gen teban morapno pakyaŋsi yoyɨŋdetni.”
6Yaŋ ani kaŋ, mɨŋat monjɨyo don altoni uŋun da nandaŋ pɨsaŋek yoyɨŋ dek aŋ aŋ ani.
7Yaŋ aŋakwa uŋun amɨn kabɨ kɨsi da egɨp egɨpni Piŋkopmon tosok yaŋsi nandaŋek jomjom aŋek yo agɨt uŋun do dɨma ɨŋtoni.
Aŋek gen teban morapni tagɨ guramɨtni.
8Aŋek babɨkni yombem dɨma egɨpni.
Babɨkni kwen wɨgɨk aŋek Piŋkop dakon gen pabɨŋ yopmaŋek tebai dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.
Aŋek wupmon da toktogɨsi dɨma yolgwit.
9Kalɨp Epraim amɨn obip gobɨŋyo taŋ yomgwit, mani emat noman taŋban pasal kɨwit.
10Piŋkop da saŋbek saŋbek agɨt uŋun dɨma guramɨkgwit, ae nawa geni dɨmasi yol do nandawit.
11Wasok tapmɨmɨ toŋ yolɨŋban pɨndakgwit uŋun do kɨlɨ ɨŋtawit.
12 b  Babɨkni da dabɨlon Isip mɨktɨm uŋudon Soan mɨktɨm tɨmon Piŋkop da wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt.
13 c  Uŋun da tap ɨdap pudaŋban tap ɨdap terɨ terɨ agakwan Israel amɨn binapmon da paŋkɨgɨt.
14 d  Gɨldarɨ uŋun gɨkwem naŋ yolɨŋakwan uŋun naŋ kaŋek yolgwit, ae kalbi kɨndap teŋteŋ naŋ yolɨŋakwan uŋun naŋ kaŋek yolgwit.
15 e  Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon tɨp pudaŋban pakbi madepsi mibɨlɨkon noman taŋban nawit.
16Tɨpmon pakbi aban noman tagɨt uŋun koron pakbi madep da yaŋ pak kɨgɨt.
17Mani Piŋkop Wukwisi do yokwi sigɨn aŋ ɨmgwit.
Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon egek kwen wɨgɨk aŋ ɨmgwit.
18 f  Piŋkop aŋkɨlɨt do aŋek yaŋ awit, jap si galak tawit uŋun si yomjak dosi tebai iyɨwit.
19Piŋkop manji gen yaŋ ɨmɨŋek yaŋ yawit, “Piŋkop mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon jap morapmɨ arɨpmɨ tagɨ nimjak?
20Asi, mibɨltok tɨp tɨdaŋban pakbi madepsi noman tagɨt.
Mani bret gat ae bɨt kɨlapyo dɨ arɨpmɨ tagɨ nimjak bo dɨma?”
21Yawe da geni uŋun nandaŋek Jekop do butjap nandaŋ yomgut.
Israel dakon amɨn kabɨ do kɨndap yɨpban pɨŋakwan japmɨsi nandaŋ yomgut.
22Nido, dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.
Uŋun da kɨlani arɨpmɨ tagɨ asak yaŋ dɨma nandawit.
23Yaŋ awit, mani Piŋkop da yaŋban kundu yoma wɨtdal kɨgɨt.
Wɨtdal kɨŋakwan Kwen Kokup da
24 g  mana yopban pɨŋakwa nawit.
Uŋun Kwen Kokup dakon jap.
25Uŋun aŋelo dakon jap.
Piŋkop da mana morapmɨ arɨpnikon yomgut.
26Aŋek gɨldat wɨsak tet da mɨrɨm yɨpban kɨgɨt.
Ae tapmɨm madepnikon da saut tet da mɨrɨm yɨpban kɨgɨt.
27Aŋek mɨnam morapmɨsi, kɨmbabaŋ ae tap nɨman da tɨlak, morapmɨsi yopban bɨkbɨknikon mawit.
28Piŋkop da mɨnam morapmɨ yopban maŋek yut kabeŋni paŋgwasɨŋek tawit.
29Maŋakwa naŋek arɨpmɨsi tugawit.
Yo uŋun do galak tawit uŋun Piŋkop da yomgut.
30Mani jap si galak tawit uŋun sigɨn naŋ egakwa
31Piŋkop da butjap nandaŋek Israel amɨn dakon monjɨ tebaisi ae tagɨsi uŋun dapban kɨmakgwit.
32Piŋkop da wasok tapmɨmɨ toŋ yaŋ agɨt, mani mɨŋat amɨnyo da yokwi sigɨn aŋek dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.
33Do mɨrɨm da gen kagakon noman taŋek tepmɨsi pasɨlgaŋ uŋun da tɨlak tepmɨsi paŋpasɨl agɨt.
Uŋun paŋupbal aban pasol pasol madepsi aŋek kɨmakgwit.
34Piŋkop da dɨ dapban kɨmakgwit bɨsapmon dɨwarɨ but tobɨl aŋek tobɨl abɨŋ yolgwit.
35Aeni nandawit, Piŋkop uŋun tɨp damanin.
Piŋkop Wukwisi uŋun yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin.
36Mani uŋun si aŋgalak aŋek top yawit.
37Uŋun but dasi dɨma yolgwit.
Uŋun gat saŋbek saŋbek awit uŋun kɨrɨŋɨkgwit.
38Mani bupmɨ nandaŋ yomɨŋek dɨwarɨni wɨrɨrɨk yomɨŋek dɨma paŋupbal agɨt.
Bɨsap morapmɨ butjapni yɨpmaŋek dɨma japtaŋ yomgut.
39Uŋun do aeni nandagɨt, uŋun mɨktɨm amɨn gɨn, uŋun mɨrɨm da yaŋ kɨŋ mudoŋ, aeni dɨma abaŋ.
40Bɨsap morapmɨ mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kwen wɨgɨk aŋakwa bupmɨsi nandagɨt.
41Israel amɨn dakon Piŋkop Telagɨsi bɨsap morapmɨ aŋkewalakwa nandaban yokwi tok aŋyomgut.
42Tapmɨm madepni do ɨŋtawit, ae uwal da kɨsiron baŋ tɨmɨkgɨt uŋun do dɨma nandawit.
43Uŋun tɨlak tapmɨmɨ toŋ Isip mɨktɨmon Soan mɨktɨm tɨmon agɨt uŋun do dɨma nandawit.
44 h  Pakbi aŋtobɨlban yawi dagaŋba arɨpmɨ dɨma noknogɨ agɨt.
45 i  Ae bɨgal morapmɨ yabekban ɨnjɨŋ yomgwit.
Ae meŋgak morapmɨ yabekban yo morapni paŋupbal awit.
46 j  Ae pɨlak pɨlak yabekban kɨŋ pigagani yo kwawit uŋun naŋ mudawit.
47 k  Ae ais yɨpban maŋek wain napni ae pik kɨndapni paŋupbal awit.
48Ae ais yopban maŋek bulmakauni dapba kɨmakgwit.
49Butjap madepsi nandaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yomgut.
Aŋek aŋelo kabɨ kɨnda yabekban kɨŋ paŋupbal aŋakwa jɨgɨ madepsi pawit.
50Butjap madepsi nandaŋek yum dɨma pɨndakgɨt.
Sot madepsi yoban kɨmakgwit.
51 l  Isip amɨn morap kɨsi dakon monjɨ mibɨltogɨ dapban kɨmakgwit.
52 m  Mani uŋun sipsip kɨla amɨn yombem da iyɨ mibɨltok kɨŋek mɨŋat amɨn kabɨni kɨla agɨt.
Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kosit yolɨgɨt.
53 n  Tɨmɨk paŋgwan jɨgɨni mɨni egɨpgwit, do dɨma pasalgwit.
Mani tap ɨdap da uwalni wɨtjɨgɨt.
54 o  Tɨmɨk paŋpaŋ telagɨ mɨktɨmnikon paŋapgut.
Uŋun mɨktɨm ɨleŋɨ obani toŋ iyɨ da tapmɨmon abɨdagɨt.
55 p  Mɨŋat amɨni apgwit bɨsapmon amɨn ŋwakŋwarɨ yolban kɨwit.
Kɨŋakwa mɨktɨm uŋun Israel amɨn kabɨ do kokwinɨk yomgut.
Aŋek yopban yutnikon yɨkgwit.
56 q  Mani Israel amɨn da Piŋkop Wukwisi aŋkewalek kwen wɨgɨk aŋ ɨmɨŋek gen tebani dɨma guramɨkgwit.
57Kalɨp babɨkni da awit, uŋudeŋ gɨn, kwen wɨgɨk aŋek Piŋkop manji ɨmgwit.
Uŋun obip gɨreŋɨ dɨkdɨk suŋ yamaŋdak uŋun yombem.
58Kokup kɨdat dakon alta wasaŋakwa uŋun do aŋek Piŋkop da butjap madep nandagɨt.
Piŋkop yɨpmaŋek kokup kɨdat gawak yomɨŋakwa nandaba yokwi tok aŋ yomgut.
59Piŋkop da aŋpakni pɨndagek butjap nandaŋ yomgut, do Israel amɨn do manji wagɨlsi yomgut.
60 r  Aŋek ɨmal yutni telagɨ Silo kokup papmon tagɨt uŋun yɨpmaŋ kɨgɨt.
Kalɨp uŋun yutnon egɨpgut bɨsapmon mɨŋat amɨnyo da binapmon egɨpgut.
61 s  Mani yum pɨndagakwan Saŋbek Saŋbek Kɨnam uwal da abɨdawit.
Uŋun tamo tɨmon tapmɨmni gat ae tɨlɨmni uŋudon tagɨt.
62Mɨŋat amɨn kabɨni do butjap nandaŋek yum pɨndagakwan uwal da emat agak sɨba baŋ dapba kɨmakgwit.
63Monjɨ bulagɨ emat madepmon kɨmagakwa mɨŋatjok wɨli mɨni, do amɨn dɨma pawit.
64Uwal da mukwa sogok amɨn dapba kɨmagakwa mɨŋatni da bupmɨ kunamyo ani dakon bɨkbɨk dɨma taŋ yomgut.
65Amɨn da dɨpmɨnon da pɨdoŋ uŋudeŋ Amɨn Tagɨ pɨdagɨt.
Ae amɨn tebai wain morapmɨ naŋek pokgoŋ da don pɨdaŋek yaŋ tɨdoŋ uŋun da tɨlak Yawe pɨdagɨt.
66Aŋek uwal gat emat aŋek yolban kɨŋ mudawit.
Pabɨŋ yopmaŋakwan mayaktok toktok teban pawit.
67Mani Josep dakon babɨkni dɨma manjɨgɨt.
68Uŋun Juda amɨn kabɨ gat ae Saion Kabap iyɨ but dasi galak taŋ ɨmɨsak uŋun baŋ manjɨgɨt.
69Yutni telagɨ uŋun kabapmon agɨt.
Kwen kundu wasagɨt, ae mɨktɨm wasagɨt da tebai tomal, uŋudeŋ yutni aŋteban aban tebaisi toktogɨsi tokdɨsak.
70 t  Piŋkop da oman amɨni Dewit manjɨŋek sipsip kɨla agɨron naŋ abɨdagɨt.
71Sipsip kɨla agɨron naŋ abɨdaŋek yɨpban amɨn kabɨni Jekop dakon kɨla amɨni dagagɨt.
Piŋkop iyɨ dakon amɨn kabɨni Israel kɨla agɨt.
72Dewit but dasi nandaŋek kɨlani tagɨsi agɨt.
Aŋek tagɨsi tɨmɨk paŋkɨgɨt.

Kap 79

Copyright information for `YUT