a8.2Mt 21.16
b8.4Jop 7.17-18; Kap 144.3; Ibr 2.6-8
c8.61Ko 15.27; Ep 1.22; Ibr 2.8

Psalms 8

Piŋkop dakon man madep gat ae amɨn dakon man tagɨ uŋun dakon gen

Dewit dakon kap kɨnda. Kokup pap Gat dakon gita naŋ tɨdaŋek yogogɨ.

1Yawe, Amɨn Tagɨnin, mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ gak dakon man pɨdaŋbisi. Tɨlɨmgo wukwisi, kundu si yapmaŋdak.
2 a  Gak da man madep gamni do mɨŋat monjɨyo gat ae monjɨ ŋakŋak gat yoyɨŋ dekdal.
Man madep gamɨŋakwa uwalgo da gak abɨŋ gep do aŋtɨdok aŋek gen mapmɨt aŋ.
3Kundukon gɨk kanekyo kɨsitgo da wasaŋ kwen yopgul da toŋ uŋun pɨndagek yaŋ nandɨsat.
4 b  Mɨŋat amɨnyo nin niaŋen amɨn dɨ baŋ nin do nandak nandak madep asal?
Nin yo ɨsalɨsi. Nin dakon kɨla nido kakgɨmansi asal?
5Piŋkop gak da nin gaga da mibɨlgwanjok nipgul.
Gak da nin wasaŋek tɨlɨm gat ae man madep gat nimgul.
6 c  Yo morap wasagɨl uŋun nin da kɨlani aneŋ do yaŋ mudagɨl.
Uŋun yo morap nin dakon pɨŋbi ekwaŋ.
7Sipsip bulmakau, ae joŋ bɨt kɨlapyo gat,
8mɨnam kwen akwaŋ gat, ae tap kɨlap ae yo morap tap kagagwan akwaŋ uŋun kɨsi nin dakon pɨŋbi ekwaŋ.
9Yawe, Amɨn Tagɨnin, mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ gak dakon man pɨdaŋbisi.

Kap 9

Copyright information for `YUT