Psalms 92

Piŋkop aŋkɨsik kap

Kap on Sabat bɨsapmon Piŋkop gawak ɨmɨŋek yogogɨ.

1Yawe, gak Piŋkop Wɨkwisi egɨsal.
Ya yaŋ yaŋek kap yaŋek mango aŋkɨsineŋ kaŋ uŋun tagɨsi.
2Wɨsa dagok morap gak da nin do but dasi galak taŋ nimɨsal uŋun do yaŋ teŋteŋok aneŋ kaŋ uŋun tagɨsi.
Ae kalbi morap bɨsapmɨ bɨsapmɨ paŋpulugaŋek dɨma nipmaŋ dekdal uŋun do yaŋ teŋteŋok aneŋ kaŋ uŋun tagɨsi.
3Gita napmɨ 10 kabɨ dakon ae gita napmɨ morapmɨ toŋ uŋun baŋ tɨdaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek uŋun dakon yaŋ teŋteŋok aneŋ kaŋ uŋun tagɨsi.
4Yawe, gak yo tagɨsi asal uŋun do nandaŋek butno tagɨsi asak.
Kɨsitgo da pi asak uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk kap yosot.
5Yawe, gak pi tapmɨmɨ toŋsi asal.
Nandak nandakgo uŋun ɨlarɨsi.
6Amɨn yokwi joŋ yombem tagɨ kwoŋ, ae yo morapmɨ tɨmɨgek tagɨsi ekwaŋ.
Mani gak da wagɨlsi paŋupbal akdɨsal.
Amɨn nandak nandakni mɨni ae nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn on yo morap do arɨpmɨ dɨma nandaŋ pɨsoni.
8Mani Yawe gaga kɨla amɨn madep toktok teban egɨ wɨgɨsal.
9Yaŋsi nandamaŋ, amɨn gak do uwal aŋ gamaŋ, uŋun kɨmotdaŋ.
Yo yokwi aŋ amɨn pabɨŋ yopbɨ bɨrapmɨgɨ dukwan dukwan kɨkdaŋ.
10Mani gak da tapmɨm madep namgul uŋun joŋ bulmakau wɨli dakon tapmɨm yombem.
Gak da yo tagɨsi aŋ namɨsal, do but galaksi nandɨsat.
11Dabɨlno da pɨndagapbo uwalno tasɨk taŋ mudawit.
Mɨrakno yopmaŋek uwalno yokwisi dakon kunam wɨwɨk nandagɨm.
12Amɨn kɨlegɨ uŋun silbat da yaŋ madepsi tagaŋek bamɨ tokdaŋ.
Sida kɨndap Lebanon mɨktɨmon toŋ uŋun da tɨlak tagokdaŋ.
13Amɨn kɨlegɨ uŋun Yawe da yutnon kɨlɨ kwaokbi.
Piŋkopnin da yutnon egek madepsi tagoŋ.
14Amɨn pelaŋ aŋek bamɨ sigɨn tokdaŋ.
Tagɨsi taŋek tamɨ dɨma bɨrɨpmɨgɨ maŋek kalɨkalɨgɨ sigɨn tokdaŋ.
15Aŋek yaŋsi yaŋ teŋteŋokdaŋ, “Yawe uŋun aŋpakni kɨlegɨ gɨn.
Uŋun tɨp madepnin egɨsak, ae yokwini kɨnda dɨmasi taŋ ɨmɨsak.”

Kap 93

Copyright information for `YUT