a95.7-8Ibr 3.15; 4.7
b95.7-11Ibr 3.7-11
c95.8-9TP 17.1-7; IDT 20.2-13
d95.11IDT 14.20-23; GT 1.34-36; 12.9-10; Ibr 4.3-5

Psalms 95

Piŋkop aŋkɨsik kap

1Apba kɨsɨk kɨsɨk kap Yawe do yono!
Piŋkop tɨp madepnin yokwikon baŋ pulugaŋ nipgut uŋun do nandaŋek yaŋ tɨdaŋek kɨsɨk kɨsɨk kap yono.
2Uŋun da kapmatjok kɨŋek ya yaŋ iyɨneŋ.
Aŋek kɨsɨk kɨsɨk kap yaŋek mani aŋkɨsino.
3Nido Yawe uŋun Piŋkop tapmɨmɨ toŋsi egɨsak.
Uŋun Kɨla Amɨn Madep tapmɨmɨ toŋsi egek amɨn da piŋkopnin yaŋ yoŋ yo morap yapmaŋ mudosok.
4Mɨktɨm galegɨ ae kabap mɨktɨm kɨsi uŋun iyɨ dakon.
5Mɨktɨm gat tap gat kɨsi iyɨ wasagɨt, do kɨsi bamot iyɨ dakon gɨn.
6Ji apba ŋwakbeŋ aŋek gawak ɨmno.
Yawe uŋun da nin wasaŋ nipgut.
7 a , b  Uŋun Piŋkopnin egɨsak.
Nin sipsip kabɨni, do nin dakon kɨla aŋek japnin nimɨsak.
Abɨsok geni nandaŋ ɨmni.
8 c  Yawe da yaŋ yosok, “Kalɨp babɨkji da mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon, Meriba ae Masa mɨktɨmon, but teban awit.
Ji yaŋ dɨma ani.
9Yo agɨm uŋun pɨndakgwit, mani nak aŋkewal do pi madepsi awit.
10Nak bɨlak 40 uŋun amɨn do butjap nandaŋ yomgum.
Aŋek yaŋ yagɨm, ‘Butdasi nak dɨma nolgaŋ.
Nak dakon gen dɨma guramɨkgaŋ.’
11 d  Yaŋdo, nak japtaŋek yaŋ yoyɨgɨm, ‘Asi dayɨsat, ji nak dakon yɨk yawot kokupgwan dɨmasi pɨgɨni.’ ”

Kap 96

Copyright information for `YUT