Zechariah 13

CHAPTER 13

The Removal of the Idols and False Prophets

1εν τη ημέρα εκείνη έσται πας τόπος διανοιγόμενος τω οίκω Δαυίδ και τοις κατοικούσιν Ιερουσαλήμ εις την μετακινησιν και εις τον ραντισμον 2και έσται εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος σαβαώθ εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από της γης και ουκ έσται έτι αυτών μνεία και τους ψευδοπροφήτας και το πνεύμα το ακάθαρτον εξαρώ από της γης 3και έσται εάν προφητεύση άνθρωπος έτι και ερεί προς αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού οι γεννήσαντες αυτόν ου ζήση ότι ψευδή ελάλησας επ΄ ονόματι κυρίου και συμποδιούσιν αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού οι γεννήσαντες αυτόν εν τω προφητεύειν αυτόν 4και έσται εν τη ημέρα εκείνη καταισχυνθήσονται οι προφήται έκαστος εκ της οράσεως αυτού εν τω προφητεύειν αυτόν και ενδύσονται δέρριν τριχίνην ανθ΄ ων εψεύσαντο 5και ερει ουκ ειμί προφήτης εγώ διότι άνθρωπος εργαζόμενος την γην εγώ ειμί ότι άνθρωπος εγέννησέ με εκ νεότητός μου 6και ερώ προς αυτόν τι αι πληγαί αύται αναμέσον των χειρών σου και ερεί ας επλήγην εν τω οίκω του αγαπητού μου 7ρομφαία εξεγέρθητι επί τους ποιμένας μου και επ΄ άνδρα πολίτην μου λέγει κύριος παντοκράτωρ πάταξον τον ποιμένα και διασκορπισθήτωσαν τα πρόβατα και επάξω την χείρά μου επί τους ποιμένας 8και έσται εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος τα δύο μέρη εξολοθρευθήσεται και εκλείψει το δε τρίτον υπολειφθήσεται εν αυτή 9και διάξω το τρίτον διά πυρός και πυρώσω αυτούς ως πυρούται το αργύριον και δοκιμώ αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον αυτός επικαλέσεται το όνομά μου και εγώ επακούσομαι αυτού και ερώ λαός μου ούτος εστί και αυτός ερεί κύριος ο θεός μου
Copyright information for ABPGRK