John 7:27

27 aTetí ankan beni varu afová ukhé tifé umpo Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta ma erin nain mai mana ano ída veni varu afová inten mino.”

Copyright information for AGD