John 7:30

30 aMáa síkan ánon banta kéká ano mai vaya iníden béin pákano van en mifo véi ma uman baran nain damú ída erikhan mana ano ven au ída aruven mino.
Copyright information for AGD