a7:38Ais 58:11

John 7:38

38 aSentá ma mumunan inain mano se varunafá eriven ná mai non nano. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. ‘Béin aú pinté ayun ma fara van non kayo oriyan banten mino.’
Copyright information for AGD