John 7:41

41 aMáa síkan manáa nanin banta ano semí, “Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta ino.” Síkan inká ena kéká ano semí, “Inté uáken ná Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta ano Kariri fáké erinten nafino.”
Copyright information for AGD