John 8:55

55Máan tiyan mifo siretí ankan béin ída afová ukha ompo séi anan afová ukhé uno. Béin ída afová ukhé uno ma senté mai siretin an dé kákan kampun mi senté paséi séi ven afová ukhéi veni vaya ánain bákuriyá uno.
Copyright information for AGD