a1:52Yop 5:11; 12:19; Íbo 147:6

Luke 1:52

52 aákona kin kéká maman bara finí uren
aví ma ída vain banta kayo maman daníen mino.
Copyright information for AGD