a1:54-55Esé 17:7; Íbo 98:3; Mai 7:20

Luke 1:54

54 a Abaraamun má be ana akhá bá ma avábá onté uno síkhá ein baya van béi ovaren me iniyáken
bei Isareri nanin banta ayaen mino.”
Copyright information for AGD