Luke 2:47

47Beni vaya ma inein banta kéká ano veni afova vá inain baya vá ma evaránen tiyain ma san anúden oreraen mino.
Copyright information for AGD