Luke 3:16

16 aMáan ineine iyákan Yoni evaránen betí ankan máa sen tiamemí, “Téi non máa fói siretin péantiyá umpo sen toyampá ma eriyaini ákona ano senti ákona moéken esantakhá téi ída funtákeruna ída kanaí é matimé beni arantan anumun anan útufonté umpo véi Kantá Aunan má irafó bái siretin monó non péantanten mino.
Copyright information for AGD