Luke 3:9

9 aída ma kamaen aran iran nain daa ana sikaren ira sarano van Tiyarafenu ano fefá tasume anafin kain ban mino.”

Copyright information for AGD