Luke 6:37

Banasii Avúavá Ma Yaimin Baya Ino

(Matiu 7:1-5)

37 a“Tiyarafenu ano yere máa mana en tiretíi avúavá bá daiminafo siretí ankan ída vá enai avúavá daídeya vá namu vanta kayo ino siyákeya vetíi ume vá áuantesin ná Tiyarafenu ano siretíi ume áuantano.
Copyright information for AGD