Matthew 11:27

27 aMáa sen amúkuren banasi siamemí, “Te Sifóe ano inka minó daná ten tiyampin kaen mifo mana vanta ano ída ve Anin afová ukhan be Afóe ano anan afová ukhen mino. Inká ída mana vanta ano ve Afóen afová ukhen mifo ve Anin mano ma ve Afóen aní ono van aní ukhein nanin banta kayo vá be Anin má ano anan afová ukhen mino.

Copyright information for AGD