aEks 21:24; Riv 24:20; Diu 19:21

Matthew 5:38

Evaránen Anona In Avúavá Baya Ino

(Ruku 6:29-30)

38“‘Mana vanta ano ma auu ankaman dufúkinti vá ben auu ankaman dufúkono. Inká aveantun ankaman duvíkanti vá ben aveantun ankaman duvíkano,’ sen Mosesini man baya ano fefá tikhaya inikha ono. a

Copyright information for AGD