Matthew 6:15

15Máan tukhen mifo siretí ankan ma ena nanin bantai ume ma ída ampiantesin maen tiretí Afóe ano siretíi ume vá ída ampiantanten mino.

Copyright information for AGD