Matthew 7:21

21 a“Téin nan ma Bafan noe, Bafan noe, sen tariyain nanin banta kayo minó ano va inaru yafisimpin oferanten naino. Ída ifo inarufá ma vain Tifóeni vaya ánain ma yakhafin nain nanin banta kayo ano anan inaru yafisimpin oferanten mino.
Copyright information for AGD